Pagina opties

Groter
RSS

Meest gestelde vragen ivm het coronavirus (15-03-2020)

Corona

Blijven de gemeentehuizen open?

De dienstverlening van Inwonerszaken voor de zaken die niet kunnen wachten zoals identiteitsbewijzen, rijbewijzen, aangifte geboorte of overlijden vindt plaats op afspraak en alleen op de locatie Zuidhorn (Hooiweg 9).

Kom alleen langs als het noodzakelijk is.

De locaties Grootegast, Leek en Marum zijn per 17 maart gesloten voor publiek.

Zijn de milieustraat de Tweemat, het KCA-depoten Vagroen open?

De Milieustraat de Tweemat, locatie Vagroen en het KCA depot in Noordhorn zijn gesloten. We gaan de komende tijd kijken hoe we deze weer open kunnen stellen.

Wordt het afval gewoon opgehaald?

 • Huisvuil- en groeninzameling
  Op dit moment worden alle containers gewoon geleegd volgens de afvalkalender.
 • Milieuboerroute
  Op dit moment worden alle routes gewoon gereden volgens de afvalkalender.

Wat zijn de cruciale beroepen?

Op de site van de rijksoverheid is de lijst met cruciale beroepen te raadplegen

Ik ben ondernemer. Waar kan ik terecht met mijn vragen?

Wat doen we met vergaderingen gebiedscommissies, bezwarencommissies, wijkraden en wijkcomités?

 • Hierin volgen we de landelijke richtlijnen
 • t.a.v. de bezwarencommissie: Gelet op de landelijke RIVM-richtlijnen en -maatregelen zoals die (vooralsnog) tot 6 april 2020 gelden, heeft de voorzitter van de bezwarencommissie besloten de zittingen van woensdag 18 maart en maandag 6 april a.s. te laten vervallen. Voor deze beide data worden z.s.m. extra zittingen gepland, buiten het reguliere rooster om.

Hoe zit het met het leerlingenvervoer?

In verband met het Corona virus zijn alle scholen vanaf 16 maart gesloten. Daarom rijden er vanaf 16 maart ook geen bussen voor het Leerlingenvervoer. Voor ouders die in cruciale beroepsgroepen werken, is er een uitzondering. Als de school/opvang van uw kind open is, is wel vervoer mogelijk.

Neem in dat geval contact op met uw vervoerder.

U kunt gebruik maken van deze aangepaste maatregel als:

 • U werkt in één van de cruciale beroepsgroepen;
 • én u zeker weet dat de school/kinderopvang waar uw kind naar toe gaat, open is;
 • én uw kind al recht heeft op leerlingenvervoer.

Neem eerst contact op met de school/kinderopvang om er zeker van te zijn dat deze open is, en daarna met de vervoerder.

Meer informatie op de website Publiek Vervoer

Hoe zit het met het openbaar vervoer?

Voor alle wijzigingen in het openbaar vervoer verwijzen we u graag door naar de site van het ovbureau

Worden er nog huisbezoeken afgelegd?

Tot 6 april gaan medewerkers niet op huisbezoek. Zij nemen telefonisch contact op met cliënten, tenzij sprake is van een onveilige situatie. Ook dan bellen zij eerst. Afspraken met externen vervallen

Liggen plannen nog ergens ter inzage?

Omdat Zuidhorn nu de enige locatie is die open is voor publiek wordt alleen deze locatie benut voor terinzagelegging. Wel eerst even bellen voor een afspraak ( 14 0594)

Hoe zit het met de weekmarkten en standplaatsen?

Standplaatsen en kleine markt mag nog, mits men voorzorgsmaatregelen treft en zich aan de regels van het RIVM houdt (geen 100 personen etc)

Lokale initiatieven in jouw gebied

Op de site van Sociaal werk de Schans is een overzicht van de lokale initiatieven te vinden

Aanvullende maatregelen om het coronavirus onder controle te krijgen

1. Evenementen met een vergunnings- en meldplicht worden verboden tot 1 juni 2020.

De maatregelen genoemd onder 2 t/m 7 zullen uiterlijk 6 april 2020 worden heroverwogen.

2. Alle overige samenkomsten worden verboden, waarbij enkele uitzonderingen gelden:

 • a. wettelijk verplichte samenkomsten (max 100 personen), zoals vergaderingen van de gemeenteraad als ook de Staten-Generaal
 • b. samenkomsten die nodig zijn voor de continuering van de dagelijkse werkzaamheden van instellingen, bedrijven en andere organisaties (max 100 personen);
 • c. uitvaarten en huwelijksvoltrekkingen (max 30 personen);
 • d. samenkomsten van religieuze of levensbeschouwelijke aard (max 30 personen).

Bij deze samenkomsten geldt dat deze alleen mogen doorgaan als alle hygiënemaatregelen ter bestrijding van het corona-virus in acht worden genomen en men 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden.

3. Casino’s, speelhallen en daarmee vergelijkbare instellingen worden gesloten. Ook zaken waar op de uiterlijke verzorging gerichte contactberoepen worden uitgeoefend zoals kapperszaken en nagelsalons moeten hun deuren sluiten.

4. Het uitoefenen van alle vormen van contactberoepen wordt verboden, voor zover er geen 1,5 m afstand tot de klant gehouden kan worden. Hierbij kunt u denken aan masseurs, kappers, nagelstylisten, escort-services en rijinstructeurs. Er wordt een uitzondering gemaakt voor de behandeling van (para)medische beroepen, mits daar een individuele medische indicatie voor bestaat en de beoefenaar alle hygiënevereisten kan naleven.

5. Winkels, markten moeten gesloten worden en openbaar vervoer beëindigd als er geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en de 1,5 m afstand.

6. Locaties zoals vakantieparken, campings, parken, natuurgebieden en stranden worden gesloten als op deze locaties geen of te weinig navolging wordt gegeven aan de geldende hygiënemaatregelen en aan de 1,5 m afstand of dit dreigt te gebeuren.

7. Groepsvorming (al dan niet toevallig) in de publieke ruimte wordt verboden. Onder een groep verstaat het kabinet drie of meer personen die daarbij geen afstand van 1,5 m houden. Er is geen sprake van groepsvorming als het gaat om personen die een gezamenlijk huishouden vormen. Er is ook geen sprake van groepsvorming als kinderen tot en met 12 jaar samenspelen onder toezicht van een of meer ouders of voogden. Mits de ouders en/of voogden onderling 1,5 m afstand bewaren.

Wat zijn de maatregelen voor campings?

Sanitaire gebouwen op recreatieterreinen dicht

Sinds 27 maart 11.00 uur is in de Veiligheidsregio Groningen een nieuwe noodverordening van kracht. Hierin zijn ook maatregelen over sanitaire voorzieningen op recreatieterreinen opgenomen.

In Noord-Nederland geldt, dat toilet-, was- en douchevoorzieningen op campings en jachthavens gesloten moeten worden. Het lukt op deze plekken niet de maatregelen met betrekking tot het houden van 1,5 meter afstand in acht te nemen. Campings en recreatiebedrijven mogen wel open blijven voor gasten die niet van die sanitaire voorzieningen gebruik hoeven te maken, zoals bijvoorbeeld gebruikers van een stacaravan. Houdt u zich wel aan de voorzorgsmaatregelen en houdt anderhalve meter afstand tot elkaar. Het verbod geldt voor vakantieparken, campings, kampeerterreinen, kleinschalige kampeerveldjes en jachthavens. Het is aan campings zelf of zij op basis van deze maatregelen nog open willen zijn. Campings maken ook zelf afspraken met hun klanten over eventuele reserveringen

Handhaving

De handhaving van de nieuwe noodverordening wordt gedaan door de gemeentelijke handhavers, BOA's en de politie. Zij hebben de mogelijkheid om boetes uit te schrijven op het moment dat mensen zich niet aan de verboden houden. Echter, om het draagvlak voor de maatregelen in de samenleving te behouden is en blijft de lijn dat de handhavers mensen in eerste instantie zullen aanspreken op hun gedrag en wijzen op het belang van het in acht nemen van de regels. Zoals overal op straat mensen elkaar nu ook aanspreken.

De hele verordening is te lezen op de website van de veiligheidsregio

Sport en corona?

Sluiting van alle gemeentelijke sportaccommodaties. Meer informatie bij Vereniging Sport en Gemeenten

Waar vind ik lokale initiatieven?

Lokale initiatieven staan op de website van Sociaal Werk de Schans