Pagina opties

Groter
RSS

Meerkostenregeling (01-10-2019)

logo gemeente westerkwartier

Tegemoetkoming meerkosten chronisch zieken en gehandicapten (meerkostenregeling).

De gemeente heeft besloten om opnieuw aan mensen die meerkosten hebben als gevolg van hun ziekte en/of handicap een tegemoetkoming te verstrekken. Deze tegemoetkoming bedraagt € 300,00 per jaar.

Voorwaarden

Er is sprake van een (langdurige) beperking of chronische ziekte én u heeft een netto inkomen niet hoger dan 120% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen in de voor u geldende situatie.

Van inwoners die onder de regeling vallen wordt aangenomen dat zij meerkosten als gevolg van hun beperking of ziekte hebben. Dat hoeft dus niet te worden aangetoond.

In ieder geval wordt aan de voorwaarde voldaan als sprake is van:

  • een arbeidsongeschiktheidsuitkering 80-100%;
  • een geldige indicatie op grond van de Wet langdurige zorg;
  • periodiek een bijdrage aan het CAK moet worden betaald;
  • een maatwerkvoorziening op grond van de Wmo;
  • een verstandelijke beperking; of
  • langdurige behandeling vanuit de Geestelijke Gezondheidszorg.

Ambtshalve toekenning

Heeft u in 2018 al een tegemoetkoming voor de meerkosten van ons ontvangen en is uw situatie niet of nauwelijks veranderd? Dan heeft u van ons al ambtshalve een toekenningsbeschikking ontvangen. Binnenkort ontvangt u het bedrag van € 300,00 op uw rekening.

Nog geen tegemoetkoming ontvangen, doe dan een aanvraag

Heeft u nog geen brief ontvangen, maar denkt u wel aan de voorwaarden te voldoen, dan kunt u bij een medewerker Inkomen vragen om een aanvraagformulier. Dit kan ook via het 'formulier meerkostenregeling 2019'. Tot en met 31 januari 2020 kunt u het aanvraagformulier voor de meerkostenregeling bij ons indienen.

Formulier "Meerkostenregeling 2019" aanvragen

Contact

Als u vragen heeft over de tegemoetkoming, kunt u contact opnemen met een medewerker Inkomen via telefoonnummer 14 0594.

Tip

Heeft u een laag inkomen en weinig vermogen dan komt u mogelijk ook in aanmerking voor ons minimabeleid. Kijk hiervoor eens op onze website of stel uw vraag aan een medewerker Inkomen.