Pagina opties

Groter
RSS

Leerlingen van groep 8 De Molenberg in Grootegast en ‘t Fundament in Lutjegast denken mee over de inrichting van hun omgeving (02-03-2021)

hielke westra

De gemeente Westerkwartier werkt aan een omgevingsvisie voor de hele gemeente. In de omgevingsvisie staat straks het gemeentelijk beleid op het gebied van onder andere landschap, wonen, verkeer, economie en duurzaamheid bij elkaar.

Bij de voorbereiding van de visie wil de gemeente haar inwoners zo goed mogelijk betrekken. De gemeente benaderde daarom afgelopen jaar alle basisscholen in de gemeente met de vraag of leerlingen van groep 8 hun ideeën over de toekomst willen uitwerken in een werkstuk. De beste inzending kon een prijs verdienen.

Betrekken jonge generatie

“Wij vinden het belangrijk dat wij onze inwoners betrekken bij beleid dat wij maken”, zegt verantwoordelijk wethouder Hielke Westra. “De omgevingsvisie moet vooral antwoord geven op hoe onze gemeente er op termijn uit gaat zien/ingericht gaat worden. De jonge generatie zal daar straks mee te maken krijgen. Vandaar dat we het extra van belang vinden om ze hierin mee te nemen. Zij staan nog met een open blik in het leven, worden in hun denken veel minder beperkt door regels, processen of wat plannen kosten. Wij vonden het goed om eens van hen te horen hoe zij tegen hun omgeving en de toekomst aankijken”.

 Het onderwerp Omgevingsvisie is nogal abstract, zeker voor basisschoolleerlingen. Door het onderwerp klein te maken en de leerlingen na te laten denken over de directe omgeving van hun school, woning, of dorp zijn zij heel goed in staat om ideeën te bedenken en uit te werken”. Zo geeft projectleider Bouber Schuil aan. “ Twee basisscholen namen deel aan de wedstrijd. We hadden graag meer deelnemers gezien maar door Corona hebben de scholen hun handen vol om de lessen rond te krijgen”.

“De kwaliteit van de ingezonden stukken was er niet minder om. We zijn erg verrast door de kwaliteit van de inzendingen”, zegt de wethouder. “We hebben allebei de scholen dan ook beloond met een prijs”. Beide scholen stuurden een filmpje in. De leerlingen van combinatiegroep 6/7/8 van de Molenberg presenteerden een brede variëteit aan maquettes die de leerlingen in werkgroepjes maakten. De leerlingen van groep 7/8 van ‘t Fundament verdeelden zich in groepjes die als eigen politieke partij hun ideeën en wensen voor de toekomst presenteerden.

Mooie ideeën

“Dat de jonge leerlingen ook met ideeën komen over het duurzaam gebruiken en opwekken van energie sprak mij erg aan. Het is mooi om te zien dat kinderen op jonge leeftijd al nadenken over mogelijkheden om energie duurzaam op te wekken. Dit is namelijk één van de grote opgaven waar onze gemeente voor staat.” Ook stelden de leerlingen voor om meer groen in en om de dorpen aan te leggen en vragen ze om meer en grotere speelplekken. Over meer groen gaan wij zeker nadenken voor de hele gemeente Westerkwartier zegt de wethouder. “Daarnaast hielden kinderen ook pleidooi voor de wens dat alle kinderen mee moeten kunnen doen bijvoorbeeld op het gebied van opleiding en sporten. Mooi dat ook de sociale kant, die wij steeds meer moeten verbinden met de opgaven in de leefomgeving, door kinderen wordt aangedragen”, aldus de wethouder.

Sommige ideeën waren wat wilder zoals een McDonald’s of een bioscoop in Grootegast. “Dat zal er niet snel van komen”, aldus de wethouder, “maar het is goed dat de leerlingen ook nadenken over voorzieningen in de dorpen. Soms moet je ergens over durven dromen voordat het werkelijkheid wordt.”

Leuk en geslaagd

“Het was een leuke ervaring” vertelt Hanneke Hinneman, lerares van de leerlingen van ‘t Fundament. “We konden de vraag van de gemeente koppelen aan een groter project over “ik, jij en wij.” “Binnen dit project was een grote plaats ingeruimd voor (landelijke) politiek. Welke keuze maak ik en hoe verhouden die keuzes zich t.o.v. mijn omgeving en de maatschappij.
Best pittig, maar heel leerzaam! Met het bedrag dat wij hebben gewonnen, willen de kinderen graag een Tuiny Forest kopen voor in de schooltuin. Dit is een plantenpakket met inheemse planten. Hiermee willen ze meer vlinders en bijen aantrekken en zo aan de toekomst werken. Van het resterende geld wil de groep graag wat sportartikelen kopen voor op het schoolplein.”

Ook Marjan Wieringa en Jelly de Boer, leerkrachten aan basisschool De Molenberg spreken van een geslaagde wedstrijd. “De wedstrijd sloot perfect aan bij onze thematische manier van werken en het thema “Inrichten van je eigen omgeving”. Binnen onze vernieuwende vorm van onderwijs is samenwerken met onze omgeving één van de doelen. Bij de prijsvraag konden de kinderen nadenken over het veranderen van hun omgeving in de toekomst en waren ze bezig met duurzaamheid. De wedstrijd bood veel mogelijkheden tot samenwerken en presenteren. Het wedstrijdelement zorgde voor nog meer betrokkenheid. Het geldbedrag zullen wij besteden aan de inrichting van onze eigen omgeving: het leslokaal en het schoolplein.”

Vervolg

De gemeente werkt het komende jaar verder aan de Omgevingsvisie en zal daarbij de inwoners blijven opzoeken op verschillende momenten en op verschillende wijzen. Daarbij wordt rekening gehouden met beperkingen die gelden door het Corona-virus.

Bekijk ook het filmpje van de prijsuitreiking