Pagina opties

Groter
RSS

Kap- en grondwerkzaamheden Doezumertocht (18-09-2020)

Kettingzaag

Vorige week heeft Bert Nederveen, wethouder Natuur en Landschap, gesprekken gevoerd met eigenaren van grond aan de Doezumertocht nabij Doezum en met omwonenden van de Doezumertocht.

Aanleiding voor deze gesprekken waren kap- en grondwerkzaamheden door de eigenaren van het genoemde gebied. Om- en aanwonenden hadden de gemeente benaderd over deze werkzaamheden, omdat zij verontrust waren over de veranderingen in hun leefomgeving. Naar aanleiding van de ontstane onrust en onduidelijkheid over de vergunningen voor de werkzaamheden, zijn de grondeigenaren vorige week gestopt met de werkzaamheden


Afspraken
Deze week is geconstateerd dat de eigenaren werkzaamheden verrichtten aan de dammen. Reden voor de gemeente om vrijdag 18 september opnieuw in gesprek te gaan met de grondeigenaren en met de omwonenden. Hier is het volgende uitgekomen: de grondeigenaren zorgen in overleg met de gemeente voor  herplant van bomen in het houtsingelgebied. Daarnaast vragen zij vergunning aan voor de aanleg van de dammen en uitritten bij het waterschap en de gemeente. De vergunning voor het dempen en verbreden van de sloten is inmiddels verleend door het waterschap. De grondeigenaren hebben toegezegd met de uitvoering van de werkzaamheden te wachten tot de vereiste vergunningen zijn verleend. Daarnaast werken zij graag mee met de provincie en waterschap aan het herinrichten van de natuurvriendelijke oever op hun grondgebied.

De omwonenden kunnen hun zienswijze indienen op het moment dat de genoemde vergunningen worden aangevraagd en na eventuele verlening in bezwaar gaan. Daarnaast heeft de gemeente toegezegd samen met de omwonenden mogelijkheden voor verdere natuurontwikkeling te onderzoeken.


Cultuur en identiteit
Het college van de gemeente heeft in haar collegeprogramma gesteld zuinig te willen zijn op de cultuur en eigenheid van de streken in het Westerkwartier en de diversiteit in landschappen. Ook duurzaamheid staat hoog op de agenda. De gemeente hecht veel waarde aan het karakteristieke landschap van het Westerkwartier en zet in op maatregelen die passen bij de identiteit van het gebied.


Wethouder Bert Nederveen: “We zijn uiterst kritisch over grootschalige ontwikkelingen in het landschap van Westerkwartier. Zeker als het de gebieden betreft waar de houtsingelhoofdstructuur bepalend is. We zijn op dit moment bezig de zorg, die we hebben voor ons landschap, uit te werken in een plan voor natuurinclusief agrarisch ondernemen. Daarnaast kijken we ook naar het herijken van het beleid voor en toezicht op de houtsingelhoofdstructuur. Als het gaat om de kap van de bomen, hebben de grondeigenaren aangegeven dat zij dit gaan compenseren. We zullen er als gemeente op toe zien dat dit ook gebeurt.”