Pagina opties

Groter
RSS

‘Kansen voor duurzame recreatie en toerisme in de 1,5 meter samenleving’ (19-06-2020)

Dit item is verlopen op 19-06-2021.
Toerisme

Door de coronacrisis zijn er in de samenleving diverse uitdagingen. Een daarvan ligt binnen  recreatie en toerisme in het Westerkwartier. Het voorseizoen is ‘in het water’ gevallen. De vraag is hoe we het zomerseizoen op een goede manier kunnen invullen?

De gedachte is om een bestaande, wellicht nieuwe stroom gasten uit te nodigen, namelijk onze eigen inwoners van de gemeente Westerkwartier en inwoners uit de directe omgeving. Om hier ideeën over op te halen is een vragenlijst  over recreatie en toerisme in het Westerkwartierverspreid onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Uitkomsten

Tegen de mogelijkheden voor de 1,5 meter samenleving als het gaat om recreatie en toerisme voor het bedrijf/organisatie/omgeving werd door de 186 respondenten verschillend aankeken.

Er waren veel mensen die aangaven dat er genoeg mogelijkheden waren. Vooral door de grote hoeveelheid ruimte in het Westerkwartier. In kleinere groepen en veelal buiten zijn er mogelijkheden aldus de respondenten. Maar er waren ook respondenten die geen of nauwelijks mogelijkheden zagen en die graag zouden zien dat de 1,5 meter regel zou verdwijnen.

Op de vraag ‘Heeft  u nog ideeën die in uw omgeving passen en te realiseren zijn?’ hebben circa 50 mensen ideeën aangedragen. De antwoorden waren divers. Veel ideeën hadden betrekking op het organiseren en uitbreiden routes en arrangementen en verdere samenwerking tussen ondernemers en instellingen. Ook ideeën voor het organiseren van een leuke (kleinschalige) bijeenkomst en ideeën voor het vergroten van de gastvrijheid zijn binnengekomen. De uitgebreide resultaten zijn in de bijlage terug te vinden.

Vervolg

Gelukkig bleek uit de enquête dat veel mensen mee willen denken over de verdere uitvoering van de ideeën. Dit zal de komende tijd verder worden uitgewerkt voor de volgende thema’s:

  • Regiomarketing/promotie;
  • Organiseren en uitbreiden routes en arrangementen/samenwerking;
  • Organiseren activiteiten en Gastvrijheid.

De vragenlijst is een initiatief van o.a. de gemeente Westerkwartier, Ondernemersvereniging Toeristisch Westerkwartier, project Onderwegens van guster noar mörgen en andere toeristische ondernemers.