Pagina opties

Groter
RSS

Informatiemap voor inwoners met een bijstandsuitkering (06-04-2021)

Wethouder Nederveen neemt infomap in ontvangst

De gemeente Westerkwartier heeft een nieuwe informatiemap Participatiewet 2021 uitgebracht voor inwoners met een bijstandsuitkering.

De map is vorige maand naar betreffende inwoners gestuurd. Inwoners die een bijstandsuitkering aanvragen, krijgen deze automatisch toegestuurd. In de map is informatie te vinden over de regels rond de bijstandsuitkering, maar ook over vergoedingen voor diverse activiteiten op het gebied van onder meer sport, muziek en gezondheid. Ook is informatie opgenomen over het volgen van taal- en computerlessen en over hulp bij het vinden van een (vrijwilligers)baan. Verder biedt de map informatie over de bijzondere bijstand en de verschillende potjes die er zijn voor inwoners met een minimum inkomen. Achter in de map is een lijst opgenomen met diverse organisaties, die advies en ondersteuning bieden op het gebied van welzijn, zorg, onderwijs, gezondheid, geld, participatie en (vrijwilligers)werk.

Wethouder Werk en Inkomen Bert Nederveen: “Kortom: een map boordevol informatie waarmee we inwoners met een bijstandsuitkering wegwijs maken in de regels die er zijn, maar vooral ook in de mogelijkheden die er voor hen zijn. We willen graag dat iedereen mee kan doen in het Westerkwartier. De diverse organisaties die in de map staan, helpen graag mee dit te realiseren en ondersteuning te bieden aan inwoners met een minimum inkomen.”

Vragen

Inwoners die vragen hebben of de informatiemap willen ontvangen, kunnen contact opnemen met de gemeente Westerkwartier via telefoonnummer 14 0594 of via werkeninkomen@westerkwartier.nl