Pagina opties

Groter
RSS

Informatie over betalingstermijnen gemeentelijke belastingen (15-02-2019)

Geld

We krijgen geregeld vragen over de heffing van de belastingen. Graag geven we hierover uitleg.

Afrekening ingezamelde kilo’s huisvuil over 2018 (diftar)

Aantal termijnen

De in januari verstuurde aanslag afrekening ingezamelde kilogrammen huisvuil (diftar) over 2018, wordt in drie termijnen afgeschreven. Dit is omdat het een aanslag betreft over het voorgaande jaar. Dit geldt ook voor de afschrijving via automatische incasso.

Normaal gesproken wordt een aanslag gemeentelijke belastingen altijd in drie termijnen afgeschreven. Bij afschrijving via automatische incasso betrof het aantal termijnen maximaal tien.

In de voormalige gemeenten Leek en Zuidhorn werd de diftar aanslag gecombineerd met de reguliere aanslag voor de onroerendezaakbelasting, rioolheffing en/of afvalstoffenheffing vastrecht van het lopende jaar. Door het combineren van deze aanslagen gold voor de diftar aanslag ook maximaal tien betalingstermijnen. In dit herindelingsjaar is het technisch niet mogelijk deze aanslagen gecombineerd op te leggen.

Betaling diftar-aanslagen

In overleg is het mogelijk de genoemde termijnen aan te passen. Voor het betalen met een automatische incasso kan de kassier op verzoek de termijnen aanpassen van drie naar vijf. Bij betalingsproblemen kunnen inwoners contact opnemen met de kassier om te komen tot een passende oplossing.

Voor de betalingen van de diftar-aanslagen maken we nog gebruik van de oude bankrekeningnummers van de voormalige gemeenten. Vanaf 1 juli 2019 kan geen automatische incasso meer plaatsvinden op deze oude rekeningnummers.

Aanslag gemeentelijke belastingen 2019

De aanslag gemeentelijke belastingen 2019 gaan eind mei de deur uit. Dit betekent dat er tot het einde van het lopende jaar 2019 nog zeven vervaltermijnen zijn. Omdat we de aanslag voor 2020 niet eerder dan eind februari 2020 versturen, voegen we twee extra vervaltermijnen toe. Het totaal aantal termijnen komt daarmee op negen.

Nieuw bankrekeningnummer

Voor het innen van deze aanslag maken we gebruik van het nieuwe bankrekeningnummer van de gemeente Westerkwartier. Als u in uw voormalige gemeente een machtiging heeft afgegeven voor een automatische incasso, neemt de gemeente Westerkwartier deze over. U hoeft dus geen nieuwe machtiging automatische incasso door te geven.

Machtiging automatische incasso

Heeft u nog geen machtiging voor een automatische incasso doorgegeven? U kunt dit eenvoudig regelen via het formulier 'automatische incasso online aanvragen' . Deze machtigingen gelden dan vanaf de aanslagen die eind mei verstuurd worden.

Aanslag 2020

Het is de bedoeling volgend jaar de aanslag afvalstoffenheffing over 2019 mee te laten liften met de reguliere aanslag over 2020. De afrekening van de kilo’s over 2019 worden dan in dezelfde tien vervaltermijnen afgeschreven via automatische incasso.

Vragen en/of opmerkingen kunt u via de mail richten aan kassier@westerkwartier.nl of belastingen@westerkwartier.nl of telefonisch aan het team Belastingen via 14 0594.