Pagina opties

Groter
RSS

Houtsingels Westerkwartier (04-03-2021)

houtsingels

Houtsingels: de karakteristieke, zichtbare en onmisbare levensaders van het Westerkwartier.

We hebben prachtige houtsingels in het zuidelijk Westerkwartier. Deze hebben een grote landschappelijke, cultuurhistorische en recreatieve waarde. Daarnaast zijn ze aantrekkelijk voor vogels, insecten en kleine zoogdieren. Dit waardevolle landschapsgebied koesteren we en willen we graag in stand houden. Houtsingels zijn daarom beschermd.

1. Bomen in houtsingels kappen?

Vraag een omgevingsvergunning aan! Voor het verwijderen van één of meerdere bomen in houtsingels is een omgevings-vergunning nodig. Ook is een melding Wet natuurbescherming noodzakelijk bij de provincie Groningen. Het kappen van een houtsingel zonder omgevingsvergunning is dus niet toegestaan. We zien toe op het naleven van de regels voor het kappen van houtsingels.

2. Houtsingels herstellen of opknappen?

Doe mee! Het Landschapsbeheer Groningen is op zoek naar eigenaren die op hun terrein een singel willen herstellen of opknappen. Wel gelden hiervoor een aantal voorwaarden, bijvoorbeeld dat het gebied niet in een weidevogelgebied ligt en u nog geen beheercontract voor de singel heeft. Alle voorwaarden vindt u op www.landschapsbeheergroningen.nl.