Pagina opties

Groter
RSS

Herontwikkeling Vogelzanglocatie Herestraat Grijpskerk (18-05-2021)

logo westerkwartier

Het college heeft zich positief uitgesproken over de medewerking aan de herontwikkeling van het perceel aan de Herestraat 55/57 in Grijpskerk tot een woonlocatie met 20 beneden- en bovenwoningen. De locatie staat in het dorp bekend als de Vogelzanglocatie, verwijzend naar het hotel Vogelzang dat hier heeft gestaan. Op deze plek staat nu een sportschool met daarboven een appartement. Het plan is in samenwerking met de sportschool, de ontwikkelaar en gemeente tot stand gekomen. Onderdeel van het plan is, dat de sportschool verhuist naar de voormalige bibliotheek aan de Kievitsweg 2. De ontwikkelaar heeft de omwonenden van de Vogelzanglocatie en Vereniging Dorpsbelangen Grijpskerk meegenomen in de ontwikkeling van de plannen.

Plan

Om het plan te kunnen realiseren is een wijziging van het bestemmingplan nodig met de bijbehorende procedure. Voordat het zover is, vindt nog een nadere uitwerking van de plannen plaats. Architect Peter de Boer van PDB Design uit Groningen: “We willen op deze locatie een woningbouwplan realiseren dat goed past in de bestaande context. Het plan ligt in het historische middelpunt van Grijpskerk op de hoek Kerkplein, Herestraat en Kievitsweg. Met de herinnering aan hotel Vogelzang in het collectieve geheugen hebben we een passende invulling voor deze bijzondere plek gevonden. Door het huidige parkeerterrein naar achteren te verplaatsen en de woningen aan de straat te bouwen, maakt het plan echt onderdeel uit van het dorp en sluit het aan bij de aanwezige karakteristiek. We staan in nauw contact met de omwonenden en vereniging dorpsbelangen en houden hen op de hoogte van de ontwikkelingen. Ook hebben we waardering voor de actieve en coöperatieve houding van de gemeente Westerkwartier en in het bijzonder wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi in dit proces. Dankzij haar inzet en gedrevenheid kunnen we dit plan realiseren op deze unieke plek in Grijpskerk.”

Entree Kievitsweg

De gemeente wil de entree van Grijpskerk via de Kievitsweg aanpakken en opwaarderen. De herontwikkeling van de Vogelzanglocatie geeft extra aanleiding de entree gelijktijdig met deze ontwikkeling aan te pakken en dit als een geheel op elkaar te laten aansluiten.

Prachtige invulling

Wethouder Woningbouwprojecten Geertje Dijkstra-Jacobi: “Met de bouw van deze woningen krijgt Grijpskerk een prachtige invulling van de plek waar hotel Vogelzang heeft gestaan. Deze nieuwbouw en de aanpassingen aan de Kievitsweg vormen straks een mooie entree van het dorp. De woningen voorzien in een woningbehoefte en zijn een welkome aanwinst voor het dorp en voor de gemeente Westerkwartier.”