Pagina opties

Groter
RSS

Gladheidsbestrijding, stand van zaken (10-02-2021)

Bestrijding gladheid

Onze strooiploegen zijn de afgelopen dagen druk geweest met zout strooien en sneeuwschuiven. Wat is de stand van zaken op dit ogenblik?

Laatste update woensdag 10 februari

  • Onze strooiploegen blijven strooien in onze gemeente. De binnenwegen in de wijken zijn inmiddels ook gestrooid. Doordat er weinig verkeer door deze straten rijdt, wordt het zout minder goed ingereden.
  • De winkelcentra en de toegang tot de verzorgingstehuizen zijn sneeuwvrij gemaakt en goed bereikbaar.

Maandag 8 februari 9:00

  • Doordat de wind is afgenomen, wordt de duinvorming ook minder. Het lijkt er op dat we de situatie beter onder controle krijgen. Hier en daar zijn we met de wegen in de dorpen begonnen die geen onderdeel zijn van de hoofdroutes. Na de hoofdroutes hebben de wegen in de centra en bij verzorgingstehuizen de prioriteit.

Zondagavond 21:45 uur

Ondanks al onze inspanningen ligt er nog veel sneeuw op de wegen. Het blijft sneeuwen en waaien. We blijven ons voorlopig concentreren op het strooien en begaanbaar maken van de hoofdroutes.

Zondag 7 februari

Zondagochtend is de dagploeg om half acht begonnen aan een lange dienst met strooien en plaatselijk schuiven. De hoeveelheid neerslag viel ’s ochtends nog mee. De verschillen waren groot in de gemeente: ten noorden van het van Starkenborghkanaal lag nog weinig tot niets, onder de A7 lag het meest.

Het is de hele zondag blijven sneeuwen en waaien en in de loop van de zondag hadden we in het hele Westerkwartier te maken met veel sneeuw. De harde wind maakte het sneeuwruimen moeilijk. Veel sneeuw werd na het ruimen weer terug geblazen op de weg. De hoofdroutes blijven de prioriteit hebben.

Om 18:00 uur is de avondploeg aan de slag gegaan. De dagploeg heeft er dan een dienst van bijna 12 uur opzitten.

Op plaatsen is het zeer lastig de wegen begaanbaar te houden. Door het weinige verkeer wordt het zout niet ingereden en dreigt de sneeuw vast te vriezen. Daarnaast blijft de wind voor verstuiving zorgen. We blijven dus strooien en schuiven waarbij de hoofdroutes de prioriteit hebben.

Zaterdag 6 februari

Zaterdagavond zijn de strooiploegen begonnen met de eerste strooironde en het aanbrengen van een eerste zoutlaag op het wegdek.