Pagina opties

Groter
RSS

Geplande militaire oefeningen (11-10-2021)

Militaire oefening

Militaire oefeningen in de komende periode.

Overzicht van de militaire oefeningen in de komende periode

Voor alle oefeningen geldt:

COVID-19

Defensie maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. Defensie moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet defensie verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen defensie voorkomen. De richtlijnen van de Rijksoverheid moeten daarom ook zo veel als mogelijk gevolgd worden.

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

 • Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
  Postbus 90004
  3509 AA Utrecht
  Telefoon 030 – 2180420
  jdvclaims@mindef.nl

Militaire oefening van 4 tot en met 16 oktober

Deze oefening speelt zich af op het militaire oefenterrein de Marnewaard en in de gemeenten het Hogeland en Westerkwartier in de provincie Groningen.

Eenheid: 44 Pantser Infanterie Bataljon, D-Compagnie

 • Aantal deelnemers: 80
 • Aantal wielvoertuigen: 20 x Fennek (zie foto’s), 4 x VW Amarok, 4 x vrachtauto
 • Aantal rupsvoertuigen: geen
 • Aantal helikopters: geen
 • Aantal vliegtuigen: geen

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • De eenheid oefent op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Elke dag gaan 2 tot 4 wielvoertuigen (Fenneks) verkenningen uitvoeren buiten het militaire oefenterrein;
 • De eenheid verkent o.a. routes, bruggen en oordranden. Tijdens deze verkenningen worden waarnemingsposten ingericht. Het verkeer ondervindt hier geen hinder van;
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van oefenmunitie. In het weekend wordt niet geoefend.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
 • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Oefening van 18 tot en met 22 oktober

In de periode van 18 t/m 22 oktober 2021 wordt er een militaire oefening gehouden, die zich afspeelt op het militaire oefenterrein de Marnewaard en in het gebied globaal tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Eenheid: SGLS (School Grond Lucht Samenwerking)

 • Aantal deelnemers       : 30
 • Aantal wielvoertuigen  : 3 x VW Amarok, 2 x combi, 1 x personen auto
 • Aantal rupsvoertuigen  : Geen
 • Aantal helikopters        : Geen
 • Aantal vliegtuigen        : 1 à 2 x F-16/F-35, 1 x L-39

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen;
 • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats (alleen overdag) en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
 • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
 • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op internet luchtmacht.nl/vliegbewegingen, kijk bij ‘ documenten’ , of op NOS teletekst pagina 766.

Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.

Klachtenregeling voor de instanties;

Voor eventuele klachten over deze oefening kunt u, als instantie, binnen kantooruren contact opnemen met de 43 Gemechaniseerde Brigade, Sectie Operatiën, Bureau Nationale Inzet, Afdeling Planning & Control, 0521 347 836 of 0521 347 837.

Buiten kantooruren kunt u het volgende nummer bellen: 06 532 14 257. U krijgt dan de Officier van Dienst aan de telefoon.

U kunt ook een email sturen naar:  43mechbrig.ni.pc@mindef.nl.


Oefeningen van 22 tot en met 26 november en van 29 november tot en met 3 december 2021

In de periodes van 22 t/m 26 november 2021 en van 29 november t/m 3 december 2021 worden oefeningen gehouden op het militaire oefenterrein de Marnewaard en in het gebied globaal tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft oefeningen waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

 • Aantal deelnemers: ± 30
 • Aantal wielvoertuigen: 4 x VW Amarok, 2 x Mercedes Benz of land Rover
 • Aantal rupsvoertuigen: Geen
 • Aantal helikopters: Geen
 • Aantal vliegtuigen: 1 à 2 x F-16/F-35, 1 x L-39

Doel / omschrijving van de oefening:

Twee eenheden houden in de genoemde periodes een identieke oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • Militairen worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen en of helikopters;
 • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
 • De eenheden maken ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
 • In de periode van 22 t/m 26 november oefent de School Grond Lucht Samenwerking (SGLS);
 • In de periode van 29 november t/m 3 december oefent het Korps Mariniers;
 • Van maandag t/m donderdag wordt er gevlogen tussen 14.00 en 22.00 uur. Op vrijdag wordt er gevlogen van 08.30 tot 14.00 uur;
 • De eenheden verplaatsen zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

De oefenende eenheid zal:

In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;

Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;

Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Informatie vliegbewegingen en geluidhinderklachten

Meer informatie over vliegbewegingen is te vinden op de website van de luchtmacht, kijk bij ‘ documenten’ , of op NOS teletekst pagina 766.

Klachten kunnen worden ingediend via luchtmacht.nl/geluidshinder. Voor vragen en eventuele geluidhinderklachten is het gratis telefoonnummer 0800 – 0226033 bereikbaar.


Oefening van 29 november tot en met 3 december

In de periode van 29 november t/m 3 december 2021 wordt een militaire oefening gehouden in delen van de provincies Gelderland, Overijssel, Drenthe, Groningen en Friesland.

Eenheid: 102 EOV Compagnie ( Elektronische Oorlogsvoering)

 • Aantal deelnemers       : ± 40
 • Aantal wielvoertuigen  : ± 16. VW Amarok, vrachtauto, Fuchs, Bushmaster                              
 • Aantal rupsvoertuigen  : geen
 • Aantal helikopters        : geen

Doel / omschrijving van de oefening:

De militairen uit Wezep zitten bij de Verbindingsdienst. Deze eenheid houdt in de  genoemde periode een verbindingsoefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • De eenheid gaat op meerdere locaties in het genoemde gebied verbindingsposten inrichten;
 • Ook op de militaire oefenterreinen bij Oldebroek, Havelte, en  Lauwersoog worden verbindingsposten ingericht;
 • Door het uitzenden van radio berichten en het uitpeilen van de radiosignalen, gaan zij elkaars positie bepalen;
 • Een verbindingspost bestaat uit 2 à 3 x voertuig en 4 à 5 personen.
 • Er wordt gedurende de oefening van locaties gewisseld;
 • De oefening vangt aan in de omgeving van Oldebroek en eindigt op vrijdag bij Lauwersoog;
 • De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Geen gebruik maken van (oefen)munitie.

Oefening op woensdag 15 december

Op woensdag 15 december 2021 wordt een militaire oefening gehouden die zich afspeelt op een boerderijencomplex te Oldenhove, gemeente Westerkwartier.

Eenheid: Opleidings- en Trainingscentrum Genie (OTC Genie)

 • Aantal deelnemers: ± 20
 • Aantal wielvoertuigen: 3 x VW Amarok, 2 x combi, 1 x Fennek
 • Aantal rupsvoertuigen: Geen
 • Aantal helikopters: Geen
 • Aantal vliegtuigen: Geen


Doel / omschrijving van de oefening:

Het OTC Genie verzorgt opleidingen en ondersteunt trainingen in de vakgebieden van de Genie en zet zijn kennis in voor de ontwikkeling van deze vakgebieden. Tevens levert het OTC Genie een gegarandeerde operationele responsecapaciteit voor nationale inzet ter ondersteuning van de civiele hulpdiensten en overige overheidsdiensten bij de bestrijding van een CBRN-incident ( Chemisch, Biologisch, Radiologisch, Nucleair) .

De genisten in opleiding gaan een zgn. building search uitvoeren, waarbij zij een schuur gaan doorzoeken op o.a. explosieven en drugs. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • De eenheid oefent op het militaire oefenterrein de Marnewaard, en gaat op woensdag 15 december 2021 een building search uitvoeren op de Kampen 5 te Oldehove:
 • De eenheid verplaatst zich rond 08.00 uur over de openbare weg naar de doorzoekingslocatie te Oldehove;
 • De eigenaar, de familie van der Laan, heeft geen bezwaar tegen de geplande oefening;
 • Aan het einde van de middag verplaatst de eenheid terug naar het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Oefening van 13 tot en met 17 december

Van 13 t/m 17 december 2021 wordt een militaire oefening gehouden. Deze oefening speelt zich af op het militaire oefenterrein de Marnewaard, en in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier (provincie Groningen).

Eenheid: Defensie Gezondheidszorg Opleidings- en Trainingscentrum (DGOTC)

 • Aantal deelnemers: ± 60
 • Aantal wielvoertuigen: ± 15 totaal (zie foto’s)
 • Aantal rupsvoertuigen: geen
 • Aantal helikopters: geen
 • Aantal vliegtuigen: geen

Doel / omschrijving van de oefening:

Het DGOTC is hét opleidings- en trainingscentrum voor de militaire gezondheidszorg. Zij zijn verantwoordelijk voor de geneeskundige kennis, opleidingen, trainingen en certificeringen. De eenheid houdt in genoemde periode een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • Bij deze oefening wordt de geneeskundige afvoerketen beoefend;
 • De eenheid werkt vanaf het militaire oefenterrein de Marnewaard en gaat op dinsdag 14 t/m donderdag 16 december 2021 in de gemeenten Het Hogeland en Westerkwartier locaties voor geneeskundige hulpposten verkennen en betrekken;
 • Een hulppost bestaat uit 1 x tent en 2 à 3 voertuigen. Er worden oefengewonden behandeld en verplaatst naar geneeskundige militaire hulpposten. Deze hulpposten worden gedurende de oefening verplaatst.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt wordt;
 • Alles er aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Geen gebruik maken van munitie of oefenmunitie.

Foto's voertuigen

Amarok Boxer Hulppost Ziekenauto Fennek
Amarok Boxer Hulppost Ziekenauto Fennek