Pagina opties

Groter
RSS

Geplande militaire oefeningen (22-02-2021)

Militaire oefening

In de periode tussen 22 februari en 2 april staan een aantal militaire oefeningen gepland.


Militaire oefening 22 tot en met 26 februari 2021

Deze militaire oefening wordt gehouden van 22 tot en met 26 februari 2021, en speelt zich af op het militair oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Aan de oefening wordt deelgenomen door: de eenheid SG)LS (School Grond Lucht Samenwerking met maximaal 30 personen, 6 voertuigen en 1 of 2 F-16 en 1 L-39

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, ndien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de twee genoemde perioden een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen;
 • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
 • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
 • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

Militaire oefening van 1 tot en met 12 maart 2021.

Deze oefening wordt gehouden van 1 tot en met 12 maart 2021, en speelt zich af op het militair oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen dit terrein en Winsum, gemeente Hogeland. Het betreft een oefening, waarbij eenheden als een mortiergroep, een verkenningseenheid, een anti-tank peloton en een bergingseenheid worden ingezet

Aan de oefening wordt deelgenomen door: 17 Pantser Infanterie bataljon, D-Compagnie met maximaal 80 personen, 6en 25 voertuigen.

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein,
 • indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Geen gebruik maken van (oefen)munitie;
 • Ook in het weekend blijven oefenen.

Doel / omschrijving van de oefening:

 • De eenheid houdt in de twee genoemde perioden een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:
 • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen;
 • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
 • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
 • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

Militaire oefening 29 maart tot en met 2 april 2021.

Deze oefening wordt gehouden van 29 maart tot en met 2 april 2021, en speelt zich af op het militair oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

Aan de oefening wordt deelgenomen door: de eenheid SG)LS (School Grond Lucht Samenwerking met maximaal 30 personen, 6 voertuigen en 1 of 2 F-16 en 1 L-39

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;

Doel / omschrijving van de oefening:

De eenheid houdt in de twee genoemde perioden een oefening. De hieronder genoemde activiteiten vinden plaats:

 • Cursisten worden getraind in het waarnemen en positioneren van uit te schakelen gronddoelen. De teams geven de posities van die doelen door aan de vliegtuigen;
 • Uitvoering van de training vindt plaats in een geïntegreerd scenario met grondtroepen en vliegtuigen in het aangegeven gebied en op het militaire oefenterrein de Marnewaard;
 • Het betreft hoofdzakelijk verplaatsingen, gemotoriseerde patrouilles en soms patrouilles te voet, over openbare wegen, in bovengenoemd gebied. Gedurende deze verplaatsingen en/of patrouilles vinden er vliegbewegingen plaats en is er oefenvijand op de grond aanwezig. Hier moeten de eenheden adequaat op reageren;
 • De eenheid maakt ook gebruik van inflatable targets. Dit zijn plastic opblaasbare doelvoorstellingen van voertuigen;
 • De eenheid verplaatst zich bewapend door het gebied. Er wordt geen gebruik gemaakt van (oefen)munitie buiten het oefenterrein.

Militaire oefening 29 maart tot en met 2 april 2021.

Deze oefening wordt gehouden van 29 maart tot en met 2 april 2021, en speelt zich af in het gebied tussen de plaatsen Holwerd, Pieterburen, Hoogeveen en Emmeloord in de provincies Drenthe, Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij verbindingsoefeningen worden gehouden.

Aan de oefening wordt deelgenomen door: 102 EOV Compagnie ( Elektronische Oorlogsvoering) met maximaal 40 personen, 20 voertuigen.

Doel / omschrijving van de oefening:

 • De eenheid gaat op meerdere locaties in het genoemde gebied verbindingsposten inrichten;
 • Ook op de militaire oefenterreinen bij Havelte, Assen en  Lauwersoog worden verbindingsposten ingericht;
 • Door het uitzenden van radio berichten en het uitpeilen van de radiosignalen, gaan zij elkaars positie bepalen;
 • Een verbindingspost bestaat uit 2 à 3 x voertuig en 4 à 5 personen.
 • Er wordt gedurende de oefening van locaties gewisseld;
 • De militairen zijn bewapend, er wordt geen gebruik gemaakt van munitie of oefenmunitie

De oefenende eenheid zal:

 • In principe alleen gebruik maken van openbare wegen, paden en terreinen;
 • Vooraf toestemming vragen aan de rechtmatige eigenaar of beheerder van het terrein, indien niet openbare wegen, paden en terreinen gebruikt worden;
 • Er alles aan doen om overlast en hinder aan derden te voorkomen;
 • Geen gebruik maken van (oefen)munitie.

Voor alle oefeningen geldt:

COVID-19

Defensie maakt deel uit van de groep van vitale organisaties en functies om Nederland te laten blijven functioneren. Defensie moet daarom al die tijd gereed zijn om een noodzakelijke bijdrage aan de samenleving te blijven leveren, en ook om de voorbereidingen van diverse missies te garanderen. Tegelijkertijd moet Defensie verdere piekbesmetting van COVID-19 binnen Defensie voorkomen. Ondanks de gedeeltelijke vrijstelling worden de richtlijnen van de Rijksoverheid zo veel mogelijk gevolgd.

Schaderegeling:

Indien, ondanks alle voorzorgsmaatregelen, schade door de oefening ontstaan is, kunt u dit, onder vermelding van zoveel mogelijk gegevens zoals: Eenheid, kenteken voertuig, datum en tijd, plaats, soort schade etc. melden aan:

 • Ministerie van Defensie, CDC/JDV/Sectie Claims
  Postbus 90004
  3509 AA Utrecht
  Telefoon 030 – 2180420
  jdvclaims@mindef.nl