Pagina opties

Groter
RSS

Gemeente wijzigt voorrangssituatie fietsers kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat Leek (11-03-2021)

Verkeersveilighied

Om de veiligheid van de verkeersdeelnemers te verbeteren wijzigt de gemeente Westerkwartier de voorrangssituatie van fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek.

De gemeente voert de wijziging door met het aanbrengen van bebording en markering. De aanpassingen zullen, afhankelijk van de weersomstandigheden, zo spoedig mogelijk plaatsvinden. Om de verkeersdeelnemers te attenderen op de gewijzigde voorrangssituatie, plaatst de gemeente tijdelijk extra borden rond de betreffende kruising.

Veiligheid

Bij de uitvoering van de verbeteringsmaatregelen voor het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) in Leek/Tolbert, in de periode 2016-2018, is de voorrang voor fietsers op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat in Leek aangepast. In navolging van het zebrapad, dat naast de oversteek voor fietsers ligt, heeft zowel de voetganger als de fietser voorrang. Dit was in die tijd een algemeen uitgangspunt van de voormalige gemeente Leek. Sinds de aanpassing is doorgevoerd, vinden er geregeld ongevallen met fietsers plaats op genoemde kruising. Uit reacties is gebleken, dat zowel omwonenden als verkeersdeelnemers de oversteek op genoemde kruising als onoverzichtelijk beschouwen. Reden voor de gemeente Westerkwartier om, in overleg met de politie, deze kruising aan te passen voor de veiligheid van de kwetsbare verkeersdeelnemers en inwoners.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Veiligheid van onze inwoners in het verkeer oftewel alle verkeersdeelnemers staat voorop. De situatie op de kruising Oosterheerdtstraat/Tolberterstraat wordt daarom zo spoedig mogelijk aangepast. Met deze aanpassing komen we tegemoet aan de wensen van de fietsers, andere verkeersdeelnemers, omwonenden en inwoners.”