Pagina opties

Groter
RSS

Geef uw mening over de Omgevingsvisie (01-11-2021)

omgevingsvisie logo

Waar wonen, werken en recreëren we in 2040?
Hoe gaan we om met klimaat en duurzaamheid?
Welke waarden en kwaliteiten willen we beschermen?
Hoe houden we onze dorpen leefbaar?

Belangrijke vragen, die in omgevingsvisie aan de orde komen. De omgevingsvisie gaat daarmee over uw leefomgeving.

Uw mening

In de afgelopen tijd zijn we met deze vragen aan de slag geweest. Veel inwoners en organisaties hebben ons daarbij geholpen. Hartelijk dank voor alle inbreng! Tussen woensdag 3 november en 14 december ligt de ontwerp-omgevingsvisie ter inzage. We willen in die periode graag weten wat u van de Omgevingsvisie vindt. U kunt op twee manieren uw mening geven:
1. Door via de post of email (omgevingsvisie@westerkwartier.nl) een zienswijze in te dienen.
2. Door een zienswijze in te dienen tijdens de live bijeenkomst. Deze bijeenkomst vindt plaats op de avond van 23 november in de MFA Grootegast (Provincialeweg 14, Doezum). Tussen 16.00 uur en 20.30 uur kunt u binnenlopen en staan we u graag te woord. Bij de organisatie en inrichting van deze live bijeenkomst houden we rekening met de op dat moment geldende Corona-maatregelen.

Aanmelden

Op donderdagavond 25 november, tussen 20.00 uur en 21.30 uur, presenteren we de Omgevingsvisie tijdens een online bijeenkomst. Wilt u hierbij aanwezig zijn? Stuur dan een mail naar omgevingsvisie@westerkwartier.nl.

De omgevingsvisie inzien

U kunt de Omgevingsvisie hier vinden:

Wilt u per post een zienswijze indienen? Gebruik dan dit postadres:
Gemeente Westerkwartier, aan het College van B&W
o.v.v. zienswijze Omgevingsvisie Westerkwartier.
Postbus 100
9350 AC Leek

Contact

Mocht u vragen hebben over de omgevingsvisie neem dan contact op met
projectleider Bouber Schuil (bouber.schuil@westerkwartier.nl of 06 – 28 760 779).