Pagina opties

Groter
RSS

Finale Next Education: Kinderuniversiteit met weerman Peter Kuipers Munneke (17-06-2019)

Dit item is verlopen op 17-09-2019.

Dinsdag 18 juni vindt met de Kinderuniversiteit de feestelijke afsluiting plaats van het project ‘Next Education’. NOS-weerman en wetenschapper Peter Kuipers Munneke geeft de deelnemende kinderen dan een masterclass over klimaatverandering.

Project Next Education

De gemeente Westerkwartier en stichting Quadraten hebben samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het Fablab Groningen de handen ineengeslagen om dit project te starten om innovatie een steviger plek te geven in het basisonderwijs. In de afgelopen periode hebben de kinderen van zeven deelnemende scholen aan de hand van het onderwerp Klimaatverandering op onderzoekende wijze geleerd wat de kansen zijn van technologie en hoe ze dit toe kunnen passen op maatschappelijke opgaven. Daarnaast hebben leerkrachten kennis kunnen maken met andere manieren van lesgeven die meer aansluiten bij de huidige generatie en bij de opgaven waar we als samenleving voor staan.  

Truck bezoek

Na een feestelijke start van het project op 29 maart zijn de kinderen van de deelnemende basisscholen aan de slag gegaan met het thema klimaatverandering. Ze deden dit met een bezoek van de ‘Jouw-Energie-Van-Morgen-truck’ van de RUG. In deze truck hebben zij technieken geleerd om klimaatverandering meetbaar te maken. In een digitaal lespakket, hiervoor speciaal ontworpen door de Rijksuniversiteit, hebben zij vervolgens meer geleerd over klimaatverandering. Hoe maak je dat meetbaar en zichtbaar en wat kun je eraan doen.

Kinderuniversiteit

Dinsdag 18 juni eindigt het project met de Kinderuniversiteit: een college over klimaatverandering college aan de Rijksuniversiteit. Voorafgaand hieraan presenteren de deelnemende schoolklassen hun resultaten. Deze worden beoordeeld door een deskundige jury. De winnende groep krijgt een reis naar Klimahaus in Bremerhaven, aangeboden door Gasterra. De bezoekers aan de Kinderuniversiteit zijn uitgedaagd op een zo klimaatneutraal mogelijke wijze naar de bijeenkomst te komen.

Belang innovatieve project voor het Westerkwartier

“We hebben binnen dit project kunnen zien hoe kinderen enthousiast kunnen worden om samen aan innovatieve oplossingen te werken voor het onderwerp Klimaatverandering. Het is belangrijk dat kinderen zelf worden betrokken bij het zoeken naar oplossingen voor hun eigen toekomst in hun eigen omgeving. Bovendien was het ook leerzaam voor de leerkrachten.” aldus wethouder onderwijs Elly Pastoor.
 
Gerrit Rotman, directeur Quadraten, meldt het volgend over het project. “Prachtig, dat leerlingen zich bezighouden met de wereld achter de getallen. Dit project over het klimaat biedt daarvoor een uitstekende gelegenheid. In een tijd, dat veel wetenschappelijke informatie ter discussie wordt gesteld, kunnen leerlingen kennis maken met het verzamelen en  “vertalen” van data naar de eigen leefomgeving. Dat “vertalen” naar je eigen leefomgeving zet leerlingen aan om te redeneren, conclusies te trekken en creatieve oplossingen te bedenken.”

Vervolg

Het project wordt afgesloten met een evaluatie, zodat in het nieuwe schooljaar er waarschijnlijk een vervolg op grotere schaal aan kan worden gegeven.