Pagina opties

Groter
RSS

Fietsommetje Pieterzijl haalbaar door bijdragen provincie en gemeente (17-06-2021)

Het jarenlang gewenste fietspad van Pieterzijl naar Munnekezijl lijkt er, dankzij een subsidie van de provincie en de mogelijke bijdrage door de gemeente, te kunnen komen.

Fietsommetje

Al enige jaren heeft Plaatselijk belang Pieterzijl de wens om vanuit het dorp een rondje te kunnen fietsen. Veel dorpen hebben zo’n fietsommetje echter Pieterzijl had deze mogelijkheid nog niet. Plaatselijk belang Pieterzijl heeft haar plan voor een fietspad langs de Lauwers vanuit Pieterzijl naar Munnekezijl gedeeld met de gemeente Westerkwartier. 

Subsidie voor aanleg

De provincie heeft besloten het fietspad Pieterzijl de gevraagde subsidie toe te kennen. Hiermee is 50% van de benodigde kosten gedekt. In de perspectiefnota van de gemeente is budget opgenomen voor het verbeteren van het netwerk van wandel- en fietspaden. 
De raad beslist op 7 juli over deze perspectiefnota. Daarnaast gaat Plaatselijk Belang Pieterzijl op zoek naar subsidies om de aanleg van het fietspad en de gewenste voorzieningen mogelijk te maken.

Wethouder Recreatie en Toerisme Elly Pastoor: “Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen inwoners en gemeente. De inwoners van Pieterzijl hebben een mooi plan opgesteld, waar wij graag aan meewerken om dit voor elkaar te krijgen. Het Westerkwartier is een prachtig gebied om op de fiets van te genieten. Dit fietsommetje stimuleren wij van harte, ook omdat het aansluit bij de visie recreatie en toerisme.”

Ook wethouder Infrastructuur en verkeer, Geertje Dijkstra-Jacobi, is blij met deze nieuwe verbinding tussen Friesland en Groningen: “Deze verbinding draagt bij aan het verder compleet maken van een fietsnetwerk in een mooi en uniek gebied op de grens van beide provincies. Bovendien draagt deze fietsverbinding bij aan de veiligheid van haar gebruikers.”

Op het moment dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de perspectief nota start de uitwerking van het plan. De gemeente verwacht dat men uiterlijk in 2023 het ommetje Pieterzijl-Munnekezijl langs de Lauwers kan fietsen.