Pagina opties

Groter
RSS

Extra bijdrage voor realisatie dorpshuis Doezum (01-09-2021)

logo gemeente westerkwartier

Het college van de gemeente Westerkwartier heeft dinsdag 31 augustus ingestemd met het toekennen van een extra bijdrage van € 50.000 voor de realisatie van het dorpshuis Doezum.

Dorpshuis

In 2019 hebben de initiatiefnemers, Stichting Dorpshuis Doezum, een nieuw plan gepresenteerd aan de gemeente Westerkwartier. Een plan dat de gemeente vanaf de start positief heeft ontvangen. De gemeente en initiatiefnemers hebben daarbij veelvuldig met elkaar om de tafel gezeten om het plan concreet te maken. Daarnaast hebben de initiatiefnemers veel geld ingezameld via acties in het dorp en fondsenwerving. Ook hebben zij succesvol een lening af kunnen sluiten bij het fonds Het Nieuwe Doen. Met deze acties hebben zij ook gezorgd voor draagvlak bij de inwoners van Doezum en omgeving voor het dorpshuis.

Extra geld

Het bestuur van de stichting doet er alles aan de begroting op orde te houden. Dat lukte tot op heden goed door fondsenwerving, de eerder genoemde lening en de vele inzet en bijdragen van vrijwilligers. Waar de stichting echter geen rekening mee heeft gehouden zijn de extreme prijsstijgingen die nu gaande zijn. Deze hoge prijzen maken dat de stichting extra geld nodig heeft de begroting rond te krijgen en daarvoor heeft het extra geld gevraagd aan de gemeente.

Bijdrage

Wethouder Ruimtelijke Ordening en dorpswethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Vanaf de start van de gemeente Westerkwartier hebben we bij de initiatiefnemers aangegeven dat we positief staan tegenover hun plan het dorpshuis te realiseren. We weten hoeveel energie erin is gestoken door alle partijen. Ook hebben we vanaf het begin van het project aangegeven de stichting te willen ondersteunen bij de realisatie. Een bijdrage is gezien de huidige bijzondere situatie dan ook op zijn plaats. We dragen het initiatief een warm hart toe en met deze aanvullende bijdrage kan de stichting verder met de bouw van het dorpshuis.”