Pagina opties

Groter
RSS

Ervaren hoe rond te komen met weinig geld in Het Overleefhuis (23-09-2020)

overleefhuis

In de week van 28 september tot en met 2 oktober aanstaande organiseert de gemeente Westerkwartier in samenwerking met Onzichtbaar Den Haag Het Overleefhuis. Het Overleefhuis is een door ervaringsdeskundigen begeleide kennismaking met armoede en met de vooroordelen en dilemma’s waarmee mensen met weinig geld dagelijks te maken hebben. De gemeente organiseert Het Overleefhuis als training voor eigen medewerkers die werken in het Sociaal Domein en voor netwerkpartners. Naast kennis van wet- en regelgeving en goede regelingen ziet de gemeente beleving en verbinding als voorwaarden voor een succesvolle aanpak.

Training

Deze training maakt onderdeel uit van een bredere aanpak van het armoedebeleid in het Westerkwartier. Dit en komend jaar herziet de gemeente het minimabeleid en de aanpak van schulden. Daarnaast is de gemeente bezig met het maken van een unieke digitale vindplaats voor hulp bij armoede in het project Van Arm naar Beter (www.vanarmnaarbeter.nl).

Digitale vindplaats

Het is ook in dit project waar het idee voor Het Overleefhuis is ontstaan. In Van Arm naar Beter werkt de gemeente samen met een aantal hulpverleners op het gebied van armoede, zoals Humanitas, Sociaal Werk De Schans, Stichting Leergeld en Schuldhulpmaatje, aan één digitale vindplaats voor hulp bij armoede. Met deze website willen genoemde organisaties een einde maken aan de moeilijkheid bij het vinden van het juiste potje en aan de administratieve last die gemoeid gaat met het aanvragen van hulp. Tegelijkertijd maakt deze website het voor hulpverleners eenvoudiger de inwoners te vinden, die zij willen helpen. De lancering van deze website staat gepland voor begin 2021.

Panel

In de ontwikkeling van deze website spelen de gebruikers een belangrijke rol. Een panel van inwoners met weinig geld loopt al van begin af aan mee en geeft feedback op ideeën en vormgeving. Uit gesprekken met het panel komt ook naar voren hoe belangrijk het is hoe je als hulpverlener en hulpvrager met elkaar omgaat en hoe je wordt benaderd en behandeld. Dat begint met begrip voor elkaars situatie en daarvoor is de beleving van Het Overleefhuis opgezet.

Beleving

Deze beleving is ontwikkeld door Onzichtbaar Den Haag, een sociale onderneming van ervaringsdeskundigen in het Sociaal Domein. De verbinding met Onzichtbaar Den Haag is gelegd via Schuldenlab070, het programma waarin de Haagse schuldenaanpak wordt ontwikkeld.

Boy Zandbergen is één van de oprichters: “We geven trainingen en ontwikkelen projecten voor het onderwijs, gemeenten en bedrijven. Daarnaast werken we aan maatschappelijke projecten om Den Haag mooier en socialer te maken, zelfstandig zonder afhankelijk te zijn van subsidies en fondsen. Het gaat om ervarings- en belevingsgerichte trainingen en maatschappelijke projecten om bewustwording, perspectiefverbreding en actieve betrokkenheid te creëren. Het is fantastisch dat we nu naar het Westerkwartier mogen komen om hier een prachtige ervaring neer te zetten en een bijdrage te kunnen leveren aan de aanpak van armoede.”

Verantwoordelijk wethouder Bert Nederveen: “Ondersteuning bieden is mensenwerk. Dat gaat verder dan processen en beleid. Het is van belang de ander te zien en je in elkaar te kunnen verplaatsen. Met deze training willen we daar een bijdrage aan leveren.”

Meer informatie

Voor vragen en meer informatie over het project kunnen belangstellenden contact opnemen met de projectleider Van Arm naar Beter, Erwin van der Maesen de Sombreff, via 06 46077515 of erwin.vandermaesendesombreff@westerkwartier.nl.