Pagina opties

Groter
RSS

Eikenprocessierupsen weer actief in Groningen (19-06-2019)

Dit item is verlopen op 30-09-2019.
Eikenprocessierups

Sneller dan afgelopen jaar heeft de eikenprocessierups zich dit jaar ontwikkeld. In de provincie Groningen zijn de eerste nesten geconstateerd. De weersomstandigheden bepalen de grootte van de populatie en de snelheid waarmee de rups zich ontwikkelt.

Door het warme weer groeit de populatie, verplaatsen de rupsen zich snel en vervellen ze eerder. De brandharen, die voor overlast kunnen zorgen bij mensen en dieren, laten daardoor eerder en makkelijker los. In provincies met veel eiken zijn de problemen groot en heeft men de grootste moeite de rupsen te bestrijden. In de provincie Groningen valt de plaagdruk mee, maar dienen we wel alert te zijn.

Ontwikkeling

In de Werkgroep Eikenprocessierups Groningen houden de Stichting Groninger Bomenwacht, GGD, Staatsbosbeheer, provincie Groningen en diverse gemeenten de ontwikkeling van de eikenprocessierups goed in de gaten. Verspreid over de provincie is er een netwerk van feromoonvallen uitgezet waarmee de vlinders van de eikenprocessierups worden gevangen. Hiermee wordt de verspreiding en ontwikkeling gevolgd. Conform het landelijk gemiddelde laten de resultaten van vorige jaar een stijging van de verspreiding zien. Van overlast is afgelopen jaar echter geen sprake geweest.

Beheersing en bestrijding

De beheersing van de eikenprocessierups is gericht op het voorkomen van nestvorming in gebieden waar dit voor overlast kan zorgen. Op de locaties waar vorig jaar vlinders of nesten zijn aangetroffen, zijn ook nu eikenprocessierupsen en vlinders te verwachten. Hier worden dan ook extra inspecties uitgevoerd om rupsen en nesten op te sporen en waar nodig op te ruimen. Op deze wijze kunnen provincie en gemeenten tijdig ingrijpen om overlast te voorkomen.

De bestrijding van de eikenprocessierups gebeurt volgens de richtlijnen zoals vastgelegd in het ‘Beheerkader en handleiding eikenprocessierups’. De coördinatie en voorlichting in Groningen wordt verzorgd door de Stichting Groninger Bomenwacht. Wie een nest aantreft kan het beste de gemeente waarschuwen.

Meer informatie

  • Praktische informatie over de eikenprocessierups en de gezondheidsrisico’s is te vinden op de website van de GGD. Hier zijn handige folders opgenomen over ‘Rupsen en gezondheid’, Wat te doen bij rupsen’ en ‘Natuurlijk bestrijden van rupsen’.
  • Algemene informatie over de eikenprocessierups en de herkenning hiervan is te vinden op de website van de Nederlandse voedsel- en warenautoriteit