Pagina opties

Groter
RSS

De afvalcoaches Carmen en Mark zijn gestart (08-11-2021)

Het is niet altijd eenvoudig om uw afval op de juiste wijze te scheiden en daardoor minder restafval over te houden. Vandaar dat Carmen Costa Curiel en Mark Feenstra, de afvalcoaches aan de slag gaan om u zo goed te helpen met het scheiden van uw afval. De komende periode zult u regelmatig van ze horen of zien.

Wat doet een afvalcoach eigenlijk precies?

Een afvalcoach is vooral in de wijk te vinden en heeft contact met inwoners en maatschappelijke organisaties in de gemeente. Wat leeft er in de gemeente wat betreft afvalinzameling en waar loopt u, als inwoner, tegenaan bij het scheiden van het afval? Ze zijn het aanspreekpunt voor al dit soort vragen en ze denken actief mee in oplossingen.

Hoe kan een afvalcoach u helpen?

Door het geven van tips die in elk huishouden toe te passen zijn en het scheiden van afval makkelijker maken. Wat kan er bijvoorbeeld wel of niet in de milieupuut? Misschien lukt het om de restafvalcontainer minder vaak aan te bieden door gebruik te maken van slimme tips. Ze gaan hier graag over met u in gesprek! De afvalcoaches hopen dat ze samen met u actief kunnen bijdragen aan een snellere en soepelere overgang naar een circulair Westerkwartier zodat alle grondstoffen volledig recyclebaar zijn.

Contact met Carmen of Mark?

Ze helpen u graag met allerlei tips over afval scheiden, restafval verminderen én vragen over wat er in de milieupuut mag. Op straat, bij bijeenkomsten en evenementen en bij u in de buurt kunt u ze tegenkomen. Zelf een afspraak maken voor een gesprek kan ook. Dit kan door een email te sturen naar afvalcoach@westerkwartier.nl. De afvalcoach geeft dan bij u thuis of telefonisch advies.

Campagne beeld

(Campagneposter met tekst: Bedenk goed wat je in de milieupuut doet. Alleen plastic en drankkarton. Dus geen ander afval! De nieuwe afvalcoaches helpen je graag www.westerkwartier.nl/afvalcoach)