Pagina opties

Groter
RSS

Cultuur en corona (12-06-2020)

Cultuur en corona

Culturele instellingen zijn vanaf 1 juni 12:00 uur weer open. Daarbij gelden de volgende algemene voorwaarden:

 • Houd altijd 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Locatie neemt hygiënemaatregelen en werkt op basis van reservering en een checkgesprek.

Voor de specifieke sectoren gelden aanvullende voorwaarden:

 • Bibliotheken zijn open en nemen maatregelen zodat bezoekers 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen houden.
 • Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw.
 • Bijeenkomsten binnen musea én buiten het museum waarbij meer dan 50 mensen samenkomen zijn meldingsplichtige evenementen; waarbij de organisatie moet kunnen aantonen dat de regels gehandhaafd worden.
 • Muziekscholen en centra voor de kunsten kunnen open. Er geldt een maximumaantal van 30 personen per gebouw, die 1,5 meter afstand moeten houden.
 • Voor professionele dansers, acteurs, musici en artiesten is repeteren toegestaan met een maximum van 30 personen, die 1,5 meter afstand houden.
 • Blazers mogen weer spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen. Meer informatie op de site van de KNMO
 • Professionele zangers kunnen solo optreden als zij uit voorzorg 8 meter afstand houden tot ensemble en publiek. Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk  is in afwachting van nader onderzoek.
 • Zangkoren wordt geadviseerd aanvullend advies van medisch experts af te wachten voordat zij hun activiteiten weer oppakken. Kinderen tot en met 12 jaar mogen wel samen zingen.
 • Bioscoop-, concert- en theaterzalen mogen maximaal 30 bezoekers (dus exclusief personeel) tegelijk ontvangen na reservering en een checkgesprek. Iedereen houdt 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Multifunctionele gebouwen met meerdere zelfstandige functies (zoals buitenschoolse opvang, theater en bibliotheek) mogen maximaal 30 bezoekers per functie ontvangen, zolang deze functies een zelfstandige ruimte hebben binnen het gebouw. Bezoekersstromen moeten zoveel mogelijk van elkaar gescheiden zijn; bezoekers van de verschillende functies moeten steeds 1,5 meter afstand kunnen houden. Voor zalencentra gelden andere regels; het is voor zalencentra niet toegestaan om tegelijkertijd diverse zalen te verhuren.
 • Jongeren van 13 tot en met 18 jaar die georganiseerd en begeleid door sportverenigingen, jeugdverenigingen of professionals buiten sporten en bewegen hoeven geen 1,5 meter afstand houden. Bij andere activiteiten houden jongeren van 13 tot en met 18 jaar wel 1,5 meter afstand.
 • Niet sportieve activiteiten van scouting-, cultuur-, kunst- en andere jeugdverenigingen kunnen ook binnen plaatsvinden met maximaal 30 personen.
 • De positie van binnensporten (zoals dansscholen) op de routekaart voor versoepeling van de maatregelen (nu gepland voor 1 september), wordt eind juni door het kabinet bekeken. Kinderen en volwassenen mogen wel buiten lessen volgen.

Meer informatie

Voor vragen aan de gemeente over Corona in combinatie met kunst en cultuur, kunt u een mail sturen naar kencmaatregelen@westerkwartier.nl.