Pagina opties

Groter
RSS

Concept Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ligt ter inzage (22-09-2020)

Dit item is verlopen op 22-04-2021.

Met ingang van 23 september ligt de nieuwe Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ter inzage. De behoeften en wensen vanuit de samenleving op het gebied van wonen veranderen. Daarnaast zijn ook de regels en eisen op het gebied van bouwen en wonen gewijzigd. De huidige woonvisie is verouderd en daarom heeft de gemeente een nieuwe woonvisie opgesteld. Deze is tot stand gekomen op basis van een woningmarktonderzoek, een online-enquête, dorpenbijeenkomsten en werksessies met de woningcorporaties Wold&Waard, Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen en hun huurdersvertegenwoordigers. In samenwerking met KAW Groningen zijn al deze resultaten verwerkt in de nieuwe woonvisie.

Inhoud

De Woonvisie beschrijft het beleid op het gebied van wonen in het Westerkwartier voor de komende vijf jaar. Dit beleid geeft de gemeente handvatten om in te spelen op de woonopgaven die in het gebied en de afzonderlijke dorpen leven. In de komende jaren staat de gemeente voor forse uitdagingen. De samenstelling van de bewoners in de dorpen verandert, de gemeente werkt aan de kwaliteit en verduurzaming van de woningvoorraad en tegelijkertijd wil de gemeente wonen in het Westerkwartier betaalbaar houden voor iedereen. Het Westerkwartier blijft de komende jaren groeien en veel dorpen hebben lokale woonwensen. De ruimte voor nieuwe woningen is per dorp verschillend. De gemeente gaat per dorp kijken wat nodig en mogelijk is.

Ter inzage

Het concept van de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 ligt vanaf 23 september tot en met 3 november 2020 ter inzage. Belangstellenden kunnen de woonvisie inzien op:

  • een bezoek aan het gemeentehuis in Zuidhorn (bezoekadres: Hooiweg 9) of Leek (bezoekadres: Tolberterstraat 66) tijdens openingstijden;
  • de gemeentelijke website; het document staat hieronder

Inspraakreacties

De inspraakreacties kunnen per post naar: het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier, t.a.v. team Wonen, Postbus 100, 9350 AC in Leek en/of per mail naar: info@westerkwartier.nl onder vermelding van ‘Inspraakreactie Woonvisie 2020’.
Voor informatie of het indienen van een mondelinge reactie kunnen belangstellenden contact opnemen met het KCC (telefoonnummer 14 0594). Reageren kan tot en met 3 november 2020.
De reacties maken onderdeel uit van het voorstel aan de raad, die de Woonvisie Westerkwartier 2020-2025 uiteindelijk vaststelt.