Pagina opties

Groter
RSS

College gemeente Westerkwartier stelt subsidieregeling voor energiecollectieven vast (05-11-2020)

Het college heeft een subsidieregeling vastgesteld waarmee een vast subsidiebedrag voor energiecollectieven beschikbaar wordt gesteld.

Hiermee kunnen bijvoorbeeld opstartkosten voor een energiecoöperatie of kosten voor een haalbaarheidsonderzoek worden gedekt. Energiecollectieven konden altijd al een aanvraag bij de gemeente indienen. Vaak werden deze aanvragen ook gehonoreerd. Echter ontbrak het aan een set met regels om de aanvragen aan te toetsen. Portefeuillehouder duurzaamheid Hielke Westra: “Als gemeente willen wij graag bewoners stimuleren en faciliteren in het opstarten van hun collectief, met het vaststellen van de subsidieregeling kan dat nu op een voor iedereen gelijke wijze”.

Onlangs werd door de gemeenteraad het duurzaamheidsbeleid voor de komende 5 jaar vastgesteld. Het vaststellen van de subsidieregeling voor energiecollectieven sluit hier goed bij aan. Het is de bedoeling dat regeling een extra stimulans geeft aan het verder verduurzamen van onze gemeente.

Wilt u gebruik maken van deze subsidieregeling? Kijk dan of u in aanmerking komt. De regeling is te vinden op de pagina Duurzame Initiatieven