Pagina opties

Groter
RSS

College gemeente Westerkwartier pleit voor uitbreiding studiegebied ring West (22-09-2020)

Gemeente Westerkwartier

Woensdag 23 september aanstaande behandelt Provinciale Staten in haar vergadering de voordracht voor de aanpak van de ring West in de stad Groningen. De afgeronde voorverkenning wordt na instemming van Provinciale Staten omgezet in een verkenningsfase.

In deze verkenning wordt uitsluitend naar het huidige tracé van de ring West gekeken. Het college van de gemeente Westerkwartier vraagt Provinciale Staten het grondgebied van de gemeente Westerkwartier in deze verkenning op te nemen.

Uitbreiding studiegebied

Het college van de gemeente Westerkwartier pleit ervoor bij de voordracht aan de Provinciale Staten het studiegebied uit te breiden door ook het grondgebied van het Westerkwartier hierin te betrekken. Het college wil graag betrokken worden bij de verdere uitwerking van de plannen. Zij wijst het provinciaal bestuur op de verantwoordelijkheid samen met de gemeente zorg te dragen voor een goede provinciale hoofdwegenstructuur in de gemeente Westerkwartier. De hoofdwegenstructuur en de huidige Noord-Zuidverbinding (N388) in de gemeente kennen beperkingen in de doorstroming en knelpunten. Oplossingen hiervoor kunnen een bijdrage leveren in de mogelijke aanpak van de ring West. Een nieuwe Noord-Zuidverbinding in de gemeente Westerkwartier kan een goede bijdrage leveren aan de reducering van de verkeersdruk op de Westelijke ring in de stad en het Westerkwartier. Daarnaast betekent deze nieuwe verbinding een aanzienlijke verbetering van de bereikbaarheid van het achterland van de gemeente en de ontsluiting van gemeente Het Hogeland. Ook voorkomt deze verbinding sluipverkeer via de omliggende dorpen. Verbinding en bereikbaarheid van een groot noordelijk deel van de provincie zijn essentieel voor de leefbaarheid in het gebied waar openbaar vervoermogelijkheden beperkt zijn.

Beter resultaat

Het college is ervan overtuigd dat een bredere benadering met betrekking tot bereikbaarheid, niet alleen voor de stad Groningen, maar ook voor de regio Westerkwartier een beter resultaat kan opleveren.  De stedelijke ontwikkeling rondom de ring West en de daarmee gepaard gaande mobiliteit hebben een uitstraling op en gevolgen voor het grondgebied van het Westerkwartier.