Pagina opties

Groter
RSS

Brief aan vrijwilligers (08-12-2020)

Aan alle vrijwilligers in de gemeente Westerkwartier

Beste vrijwilligers,
 
Aan het einde van dit bijzondere ‘Coronajaar’ 2020 wil ik jullie namens het college heel hartelijk danken voor jullie de inzet en toewijding, die jullie hebben laten zien.
Van sommigen van jullie werd door de omstandigheden extra inzet gevraagd. Anderen konden door dezelfde omstandigheden hun vrijwilligerswerk juist niet doen in verband met gezondheidsrisico’s voor zichzelf of anderen. Weer anderen moesten juist nu aan de bak, omdat professionals niet beschikbaar waren. Jullie deden dat uit vrije wil, vanuit je hart, uit liefde voor je naaste, je vereniging en of dorp. Wij hebben daar veel bewondering en waardering voor.
 
Vrijwilligers zijn onmisbaar in onze samenleving. Samen met Sociaal Werk De Schans wil de gemeente het vrijwilligerswerk dan ook zo goed mogelijk ondersteunen. Onlangs is daarvoor het VIP Westerkwartier opgericht: Vrijwilligers Informatie Punt. Op vier locaties in de gemeente en via website en social media kan iedereen daar terecht die vrijwilligerswerk doet of wil doen. Maak er gebruik van en neem ook eens een kijkje op www.vipwesterkwartier.nl.  
 
Wij wensen jullie allemaal fijne feestdagen en een mooie jaarwisseling toe. Ook al zullen die er anders uitzien dan anders. We hopen dat we snel weer terug kunnen naar een ‘normale’ samenleving en dat we ook daarin een beroep kunnen blijven doen op de vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten.  
 
Namens het college van de gemeente Westerkwartier,
 
Bert Nederveen, wethouder

Op deze pagina een greep uit de vele vrijwilligersgroepen en -organisaties in onze gemeente. NB Enkele foto’s zijn gemaakt voor de coronatijd.

Brief aan alle vrijwilligers