Pagina opties

Groter
RSS

Brand Marum (10-03-2020)

Gemeente Westerkwartier

Updates 11-03-2020 10:30

 • Op dit ogenblik worden er hekken geplaatst rondom de 3 afgebrande panden.
 • Later vandaag zal een veegwagen de wegen op bedrijventerrein De Poort schoonvegen.

Updates 10-03-2020 20:00

Vanuit de gemeente zijn vandaag onder andere de volgende acties ondernomen:

 • In het mobiele kantoor van Salvage is de hele dag een vertegenwoordiger van de gemeente aanwezig geweest voor het beantwoorden en noteren van vragen.
 • Burgemeester Van der Tuuk en wethouder Pastoor zijn vanmiddag op het bedrijventerrein De Poort geweest en zijn daar in gesprek gegaan met de gedupeerde ondernemers.
 • Er is aan de inwoners ten zuiden van de A7 en ten noorden van de gemeentelijke wegen tussen Marum en Tolbert een brief verstuurd. In totaal gaat het om zo'n 550 adressen. In deze brief adviseren we hoe om te gaan met de brokstukken die als gevolg van de brand bij de woningen en op de landerijen terecht zijn gekomen. Ook adviseren we in de brief om dieren die in het gebied tussen Leek en Marum grazen, naar binnen te halen om te voorkomen dat brokstukken door dieren worden opgegeten.
 • Voor de gedupeerde ondernemers en gebruikers van bedrijventerrein De Poort is afgelopen middag een bijeenkomst in De Kruisweg georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomst, waar vertegenwoordigers van de brandweer, Salvage en de gemeente aanwezig waren, zijn de aanwezigen bijgepraat over ieders rol tijdens en na de brand. Ook was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Helaas konden niet alle vragen direct beantwoord worden. Op relevante vragen die nog open staan, komen we op een later moment terug. In de bijeenkomst liepen, zeer begrijpelijk, de emoties af en toe hoog op. Gelukkig werd ook de waardering uitgesproken aan het adres van de hulpverlenende instanties.

Update 10-03-2020 15:15

Updates 10-03-2020 9:30 uur

 • We adviseren om dieren die grazen in het gebied tussen Marum en Leek naar binnen te halen om te voorkomen dat ze brokstukken, afkomstig van de brand, op gaan eten.
 • In verband met de grote brand op 9 maart in Marum, staat er 10 maart een mobiele unit van Salvage op het terrein van JC-Electronics aan de Poortweg 1 te Marum. Gedupeerde ondernemers en inwoners kunnen hier terecht voor alle vragen over de afhandeling van eventuele schade (route).  In de unit is ook een vertegenwoordiger van de gemeente Westerkwartier beschikbaar voor vragen.
 • Heeft u, door de brand, schade of opruimwerkzaamheden op uw terrein? Neem dan contact op met uw verzekering en/of Salvage (mobiele Unit 10 maart aanwezig op Poortweg 1)
 • Tussen Marum en Leek zijn brokstukken gevonden afkomstig van de brand. Als u iets vindt, kunt u dit apart bewaren. Voor de zekerheid kunt u het beste handschoenen aantrekken bij het oprapen. Vanaf 10 maart kunt u de gevonden brokstukken vanaf 7:30 uur kosteloos inleveren op de gemeentewerf, Kruisweg 46 te Marum.
 • Bij de brand is geen asbest vrijgekomen.
 • De Noorderweg is weer vrij gegeven voor alle verkeer.

Updates 09-03-2020 22:15 uur

 • De Noorderweg is in verband met een grootwatertransport nog niet vrijgegeven.
 • Het nablussen van de brand zal nog zeker uren gaan duren. In de directe omgeving van de brand zal de rook nog tot overlast kunnen leiden en wordt geadviseerd om ramen en deuren nog gesloten te houden. Het NL-alert is niet meer van kracht.
 • De Noorderweg is, in verband met nablussen, afgesloten voor alle verkeer vanaf het Texaco station tot aan de rotonde bij De Kruisweg.
 • De gemeente is 10 maart vanaf 08:00 uur telefonisch bereikbaar via het nummer 14 0594.