Pagina opties

Groter
RSS

Bewust Wonen Weken Westerkwartier in teken van leefbaarheid (28-09-2020)

Vrijwilligers Kommerzijl

Met prijsvraag ‘Wie heeft een goed leefbaarheidsidee?’

Ieder jaar organiseren de gemeente Westerkwartier, het Huurdersplatform Westerkwartier en de woningcorporaties Wold & Waard, Stichting Huisvesting Vredewold en Wierden en Borgen de Bewust Wonen Weken. Drie weken lang staan de thema’s veilig, prettig en duurzaam wonen centraal. Dit jaar is het hoofdthema: leefbaarheid.

Leefbaarheid

Zaterdag 26 september was de start van de Bewust Wonen Weken. De start viel samen met de jaarlijkse Nationale Burendag. Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi bezocht drie burendag-initiatieven: in Aduard, Garnwerd en Kommerzijl. Tijdens het bezoek aan de dorpen ging zij met bewoners in gesprek over het onderwerp leefbaarheid. Daarnaast attendeerde zij de bewoners op de prijsvraag voor het beste leefbaarheidsidee en reikte daarbij flyers uit met informatie over de prijsvraag.

Ideeën

In Garnwerd dronk de wethouder met de inwoners, geheel Coronaproof, een kopje koffie op het veldje in het centrum van het dorp. In Aduard werd aangesloten bij het initiatief van de Buurthuiskamer om eenzame en oudere inwoners te verrassen met een lekkere traktatie. De ochtend werd afgesloten in Kommerzijl in dorpshuis De Soltketen. Hier zaten alle vrijwilligers aan een kop soep en een broodje, nadat ze in het hele dorp huis-aan-huis koffie, thee en iets lekkers hadden uitgedeeld. Wethouder Dijkstra-Jacobi prees de sociale betrokkenheid in de diverse dorpen en riep de inwoners op te komen met ideeën om de leefbaarheid te vergroten.  

Prijsvraag

Speciale actie dit jaar is de prijsvraag. De gemeente, de corporaties en het huurdersplatform nodigen inwoners van het Westerkwartier uit met ideeën te komen om de leefbaarheid in de wijk of het dorp te vergroten. Voor de uitvoering van het beste idee is maximaal € 5.000,- beschikbaar.

Meer informatie over de Bewust Wonen Weken en de prijsvraag.