Pagina opties

Groter
RSS

Belemmeringenwet privaatrecht (13-10-2020)

Bekendmaking

De burgemeester van de gemeente Westerkwartier verklaart dat, ingevolge artikel 4, eerste lid en artikel 2, tweede lid van de Belemmeringenwet Privaatrecht, de gedoogbeschikking van 22 september 2020, RWS-2020/43134 voor de aanleg en instandhouding van een nieuwe bovengrondse 380 kV-hoogspanningsverbinding tussen de stations Eemshaven Oudeschip en Vierverlaten (380 kV-verbinding Noord-West) door TenneT TSO B.V. met ingang van donderdag 22 oktober 2020 voor een periode van veertien dagen ter inzage ligt op het gemeentehuis van de gemeente Westerkwartier, locatie Zuidhorn, Hooiweg 9, 9801 AJ, te Zuidhorn.

De stukken kunnen ook digitaal worden opgevraagd en wel via het e-mailadres CDLoketBP@rws.nl.