Pagina opties

Groter
RSS

Bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde in eigendom gemeente Westerkwartier (18-12-2020)

Overhandiging van de sleutel bedrijfsterrein

Donderdagmiddag 17 december is de koop- en leveringsakte van het bedrijfsterrein Hoofdstraat 101-1 in Midwolde getekend. Hiermee is het perceel officieel eigendom van de gemeente Westerkwartier.

Vanmiddag heeft wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi uit handen van Frank en Stef Dusseldorp van Dusness Onroerend Goed BV de sleutels gekregen van het toegangshek en de bedrijfsgebouwen op het perceel. De aankoop door de gemeente is hiermee ook symbolisch bekrachtigd.

Stef Dusseldorp: “We zijn tevreden met de verkoop van onze locatie aan de gemeente Westerkwartier. We kunnen daarmee een langlopend probleemdossier afsluiten en willen de gemeente Westerkwartier bijzonder danken voor de constructieve houding bij de totstandkoming van deze transactie. Het benodigde maatschappelijke draagvlak voor de door ons gewenste ontwikkeling van de locatie tot een algemeen bedrijventerrein bleek helaas afwezig. Aan een periode van onzekerheid is voor ons nu een einde gekomen en we wensen de gemeente Westerkwartier veel succes bij het herbestemmen van de locatie.”

Wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi: “Nu het perceel in eigendom is van de gemeente gaan we kijken wat de mogelijkheden zijn van het terrein. Gelet op de gunstige ligging nabij de A7 ziet het college kansen voor een hoogwaardige ontwikkeling. We gaan dit nader onderzoeken. Het maken van plannen voor de invulling van dit terrein doen we in nauw overleg met de omwonenden.”