Pagina opties

Groter
RSS

Archeologisch onderzoek Borghlocatie (hoek Boslaan en Hanckemalaan) Zuidhorn (12-05-2020)

logo gemeente

Woensdag 13 mei aanstaande vindt er archeologisch onderzoek plaats op de Borghlocatie (hoek Boslaan en Hanckemalaan) in Zuidhorn. Onderzoeksbureau MUG voert dit onderzoek uit.

Wat gaat er gebeuren?

Met een graafmachine worden twee sleuven van ongeveer 3 bij 25 meter gegraven. Twee archeologen onderzoeken daarna de opgegraven grond en de sleuven. Na afloop van het onderzoek worden de sleuven weer gedicht. Dit gebeurt zo mogelijk dezelfde dag en anders de volgende ochtend.

Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek is nodig om te kunnen bepalen of er in het terrein nog archeologische resten aanwezig zijn. Uit een eerder uitgevoerd booronderzoek is gebleken, dat in een deel van het terrein nog een ongeschonden bodem aanwezig is met een oud landbouw- of esdek op het dekzand. De kans bestaat dat hierin archeologische resten liggen. Op basis van het onderzoek bepalen we of er nog verder archeologisch onderzoek nodig is met het oog op de  herontwikkeling van deze locatie.