Pagina opties

Groter
RSS

Algemene informatie coronavirus in het Westerkwartier (16-03-2020)

Corona

De afgelopen week heeft het kabinet verregaande maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Het zijn preventieve maatregelen gericht op het indammen van het virus. Als gemeente Westerkwartier volgen we de landelijke richtlijnen vanuit de Rijksoverheid en RIVM. We stemmen ons beleid continu en in nauw overleg af met de Veiligheidsregio en GGD Groningen.

Bijeenkomsten/vergaderingen

Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 1 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.

Ondernemers

Voor algemene vragen over de effecten van het coronavirus op uw onderneming kunt u terecht bij de site van de Kamer van Koophandel www.kvk.nl/coronaloket. Hier kunt u de veel gestelde vragen met antwoorden vinden.

Vragen over het coronavirus

Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Op de website www.rijksoverheid.nl/corona staat actuele informatie.

Hebt u vragen over het coronavirus?

U kunt terecht bij het publieksinformatienummer 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur).

RIVM geeft medisch advies en informatie

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) geeft advies aan artsen, laboratoria en GGD’s over het coronavirus. Kijk voor actuele informatie op de website van het RIVM