Pagina opties

Groter
RSS

Aanvullende verkeersmaatregelen weg Hoendiep Noordzijde Grijpskerk (26-03-2021)

Gemeente Westerkwartier

De gemeente Westerkwartier neemt op haar grondgebied aanvullende verkeersmaatregelen voor de weg Hoendiep Noordzijde, vanaf Gaarkeuken richting Stroobos. Op deze weg tussen Gaarkeuken richting Stroobos gelden verschillende verkeerssnelheden van 60 km/uur tot 80 km/uur. De afgelopen weken is bij snelheidscontroles van de politie gebleken, dat er vaak te snel wordt gereden op deze weg. Het college heeft besloten eenduidigheid aan te brengen en het hele traject als 60 km/uur in te stellen en hiermee veiligheid voor de verkeersdeelnemers te creëren. Voor de inrichting van het gehele traject naar een 60 km/uur weg zijn aanvullende maatregelen nodig.

Wethouder Infrastructuur en Verkeer Geertje Dijkstra-Jacobi: “Het instellen van de maximum snelheid van 60 km/uur is belangrijk voor de (verkeers)veiligheid op dit traject en voor de leefomgeving van de aanwonenden. Hierover hebben we ook gesproken met aanwonenden. Zij hebben ook extra aandacht gevraagd voor de positie van fietsers en de voetgangers op de rijbaan. Uit berekeningen blijkt dat het verschil in rijtijd tussen 60 km/uur en 80 km/uur op een traject van 5,5 km ca. 90 seconden is.”

Aanvullende maatregelen

De gemeente past onder meer de bebording (60 km/uur) aan. Op een aantal plaatsen op het traject brengt de gemeente het getal 60 op de rijbaan aan om de weggebruikers te wijzen op de maximumsnelheid. De huidige kantmarkering verdwijnt. Hiervoor in de plaats komt een onderbroken markering, die iets meer naar het midden wordt aangebracht. Naast de optische versmalling van de rijbaan levert dit aan weerskanten een fietsstrook op. Hiermee krijgen kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) een plek op de weg. Om weggebruikers te blijven attenderen op de ingestelde 60 km/uur zet de gemeente geregeld ‘smileyborden’ in. Tot slot voert de politie periodiek snelheidscontroles uit. De gemeente voert de verkeersmaatregelen rond de zomer 2021 uit.