Pagina opties

Groter
RSS

Aanvullende noodverordening Veiligheidsregio Groningen (03-08-2020)

Aanvullende noodverordening

Vanaf vrijdag 31 juli 2020 is naast de al geldende noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Groningen van 15 juli 2020 een aanvullende noodverordening bekend gemaakt. Deze richt zich specifiek op uitgaansgebieden in de provincie Groningen en biedt de mogelijkheid aan de voorzitter van de veiligheidsregio regulerende maatregelen te kunnen treffen in uitgaansgebieden, als daar aanleiding voor is.

Drukte

Directe aanleiding is de drukte die is geconstateerd in het uitgaansgebied binnen de Diepenring in de stad Groningen. Hier wordt het 's nachts op vrijdagen en zaterdagen tussen 2.00 uur en 3.00 uur buiten op straat steeds drukker. Het is gebleken dat bezoekers vaak niet kunnen voldoen aan de afstand van anderhalve meter in de rijen voor horecagelegenheden en op de terrassen.

De drukte die zich nu voordoet in de stad Groningen, kan zich ook voordoen in andere delen van de Veiligheidsregio Groningen; daarom is de aanvullende noodverordening voor de gehele veiligheidsregio van kracht. Op dit moment zijn specifiek voor het uitgaansgebied binnen de Diepenring alleen de volgende maatregelen door middel van het aanwijzingsbesluit in werking getreden:

  • Toegangsverboden voor de horeca voor nieuwe gasten na een bepaald tijdstip (01:30 uur op vrijdagnacht en zaterdagnacht). Vanaf dat tijdstip mogen er geen mensen meer naar binnen. Bezoekers die op dat moment binnen zijn, mogen blijven tot sluitingstijd;
  • Sluiting terrassen op hetzelfde tijdstip (om 2.00 uur moeten de terrassen leeg zijn);
  • Sluiting van eetgelegenheden, nachtwinkels en loketten voor de verkoop van producten op hetzelfde tijdstip.

De maatregelen gelden voor onbepaalde tijd en deze worden constant gemonitord. Ondernemingen die zich niet aan deze maatregelen houden, worden tijdelijk gesloten. Als het noodzakelijk blijkt, kunnen de maatregelen uitgebreid worden naar andere dagen en tijden.

Meer informatie op de site van de Veiligheidsregio Groningen.