Pagina opties

Groter
RSS

Aanvragen minimabeleid kan vanaf mei 2019 (26-03-2019)

Dit item is verlopen op 01-04-2020.
logo gemeente westerkwartier

Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindeling van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn naar de gemeente Westerkwartier per 1 januari 2019.

De aanslagen voor de gemeentelijke belastingen worden hierdoor ook pas in het tweede kwartaal van 2019 opgelegd. Daarnaast moet het minimabeleid nog formeel worden vastgesteld door het nieuwe college.

Dit betekent dat u vanaf mei 2019 een aanvraag bij ons kunt indienen om in aanmerking te komen voor het minimabeleid. Wij zullen u daar te zijner tijd nader over informeren.

In urgente gevallen levert de gemeente altijd maatwerk. Komt u in de (fi nanciƫle) problemen en kan uw aanvraag niet wachten tot mei 2019 dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente en zal er samen met u naar een passende oplossing worden gezocht.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met een medewerker inkomen via telefoonnummer 14 0594.