Pagina opties

Groter
RSS

Aankondiging raadsavond 9 juni 2021 (08-06-2021)

Dit item is verlopen op 12-06-2021.
logo gemeente Westerkwartier

Woensdag 9 juni zijn er twee digitale raadsoverleggen. Deze twee vergaderingen beginnen allebei om 19.30 uur en zijn ook te volgen via de livestream.

Het eerste raadsoverleg gaat over de Visie Recreatie & Toerisme, de begroting PG&Z (Publieke Gezondheid & Zorg) en een agenderingsverzoek van de fractie van VZ Westerkwartier; een motie van de gemeenteraad van Dinkelland over borstonderzoek vrouwen.

Raadsoverleg 2 bevat de bespreking van de Jaarrapportage toezicht kwaliteit WMO (dit is een agenderingsverzoek van de fracties van CDA en PvdA), de toelichting en bespreking van de halfj aarlijkse rapportage van de sociale ombudsvrouw en verschillende fi nanciële stukken rondom Afval Regio Centraal Groningen.

De livestream functioneert wel zoals u gewend bent, alleen in plaats van de raadszaal of commissiezaal krijgt u de afzonderlijke deelnemers in beeld. Op deze manier kan de gemeenteraad ‘gewoon’ vergaderen en gaan de discussie en besluitvorming door.

De livestreams, de volledige agenda’s en de te bespreken stukken voor deze vergaderingen zijn digitaal te raadplegen op de website www.westerkwartier.nl/
raadsvergaderingen
.