Pagina opties

Groter
RSS

Aankondiging inspraak detailhandelsvisie (25-02-2020)

logo westerkwartier

In september 2019 is het traject van start gegaan om te komen tot een gemeente brede Detailhandelsvisie. Hierbij is een begeleidingsgroep betrokken met daarin een afvaardiging van de besturen van vijf ondernemersverenigingen in onze gemeente. Inmiddels is het visietraject zover gevorderd dat het eindconcept van de visie klaar is.

Wij willen graag iedere belanghebbende de mogelijkheid geven kennis te nemen van de visie en daarop een reactie te geven. Deze reacties worden meegenomen in de raadsbehandeling van de visie.

De concept Detailhandelsvisie ligt ter inzage van dinsdag 25 februari 2020 tot en met dinsdag 7 april 2020, als download op deze pagina. Ook ligt de visie ter inzage bij de 4 publieksbalies van de gemeente (Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn). Mocht u vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Hendrik Buwalda, hendrik.buwalda@westerkwartier.nl.

Inloopbijeenkomst

Op maandagochtend 16 maart is er een inloopbijeenkomst waarbij u vragen kunt stellen over de visie. De inloopbijeenkomst is van 9.30 uur tot 12.30 uur in het gemeentehuis in Zuidhorn (Hooiweg 9). U hoeft zich niet van te voren aan te melden.