Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws 2021

 • Uitnodiging Gemeenteraadsverkiezingen 2022, doet u mee?

  (28-06-2021)

  Op dinsdag 6 juli om 19.00 uur organiseert de gemeente Westerkwartier een digitale bijeenkomst voor alle (potentiële) deelnemende politieke partijen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Tijdens deze bijeenkomst wil burgemeester Ard van der Tuuk samen met het bureau Verkiezingen en de griffie met de mogelijke deelnemende partijen drie zaken bespreken:

 • Aanmaningen gemeentelijke belasting 2021

  (28-06-2021)

  Deze week versturen we aanmaningen voor de aanslagen gemeentelijke belastingen 2021. De aanslag gemeentelijke belasting 2021 had betaald moeten zijn voor 31 mei 2021.

 • EK beeldschermen toegestaan

  (25-06-2021)

  In navolging van andere gemeenten, waaronder de gemeente Groningen, heeft de burgemeester van gemeente Westerkwartier besloten tijdens het EK beeldschermen op terrassen toe te staan zonder dat daarvoor een vergunning/ontheffing nodig is.

 • Wmo-vervoer, hubtaxi en de opening van de samenleving

  (23-06-2021)

  De basisregel Afstand 1,5 meter is ook van toepassing op de dienstverlening Wmo-vervoer en hubtaxi. Dit houdt in dat er per taxi, type personenauto, maar één reiziger mag worden vervoerd. Voor een taxibusje geldt een maximum van drie reizigers.

 • Werkzaamheden Burgemeester Seinenstraat Aduard

  (22-06-2021)

  De werkzaamheden in de Burgemeester Seinenstraat in Aduard zijn nog in volle gang. Het laatste onderdeel is het asfalteren van de weg met daarin een zogenaamde ‘streetprint’. Deze werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. De eerste fase tussen Heereweg en het Kaakheem is gereed. Dit deel is weer bereikbaar vanaf de Heereweg. De tweede fase is het deel tussen Kaakheem en Kleiweg. De werkzaamheden hier vinden plaats van 28 juni t/m 9 juli.

 • Stroomstoring centrum Leek

  (18-06-2021)

  Op dit moment heeft het centrum van Leek te maken met een grote stroomstoring. Deze storing is bij ons en Enexis bekend. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

  Verwachte eindtijd 14:30 uur.

 • Wegafsluitingen in verband met asfalteringswerkzaamheden op 29 juni en 14 juli

  (17-06-2021)

  Op 29 juni en 14 juli worden er op verschillende locaties in onze gemeente asfaltwerkzaamheden uitgevoerd. Houd hier rekening mee als u op pad gaat.

 • Woningen aan Slagtersrijge blijven behouden voor Ezinge

  (16-06-2021)

  De gemeente Westerkwartier heeft Wierden en Borgen gevraagd het sloopbesluit voor vier woningen aan de Slagtersrijge in Ezinge te heroverwegen. De woningcorporatie wilde de vier woningen slopen, omdat de staat van onderhoud  slecht was. De gemeente wil de vier woningen graag behouden voor de woningmarkt. Daarnaast maken deze onderdeel uit van het beschermd dorpsgezicht van Ezinge. In de afgelopen periode heeft Wierden en Borgen samen met bewoners, inwoners en gemeente een plan opgesteld voor het herstel van het achterstallig onderhoud en het verbeteren van de kwaliteit van de woningen. Uitkomst is dat Wierden en Borgen de vier woningen gaan renoveren.

 • Aankondiging raadsavond woensdag 16 juni 2021

  (15-06-2021)

  Woensdag 16 juni zijn er twee digitale raadsoverleggen. Deze twee vergaderingen beginnen allebei om 19.30 uur en zijn ook te volgen via de livestream.

 • Herinnering gemeentelijk belastingen 2021

  (15-06-2021)

  Als u geen gebruik maakt van betalen met automatische incasso, had de aanslag gemeentelijke belastingen voor 31 mei 2021 door u betaald moeten zijn. Heeft u na 31 mei 2021 nog niets betaald, of een gedeelte nog niet betaald, dan hebt u inmiddels een herinnering ontvangen.

 • Uitnodiging: De Vooruitkijkspiegel

  (15-06-2021)

  “Als je voor een dubbeltje geboren bent”

  Op maandag 21 juni vanaf 19.30 uur.

  De titel van de bijeenkomst: Wie voor een dubbeltje geboren is, wordt nooit een kwartje, een bekend gezegde. Louis Davids, een van de grote Nederlandse kleinkunstenaars zegt in een bekend refrein: “Als je voor een dubbeltje geboren bent, bereik je nooit een kwartje”.

  De link naar de livestream

 • Bescherming jonge vogels

  (15-06-2021)

  De Dierenambulance

  In de maanden juni, juli en augustus verlaten veel jonge vogels het nest. De eerste tijd hebben ze nodig om conditie op te bouwen en krachtig te leren vliegen. De ouders helpen ze hierbij en voorzien ze ook buiten het nest nog van eten. Dit is een kwetsbare periode voor de jonge vogels. De Dierenambulance krijgt dan ook veel meldingen over vogels, die niet goed lijken te vliegen of die ten prooi vallen aan huiskatten.

 • Bermwerkzaamheden langs provinciale weg tussen Zuidhorn en Leek

  (10-06-2021)

  De provinciale weg N978 bij Pasop is van maandag 14 juni tot en met vrijdag 25 juni gestremd voor doorgaand verkeer tussen de Noorderweg en de Fanerweg. Mochten zich onvoorziene omstandigheden voordoen, is het mogelijk dat de stremming uitloopt tot 2 juli. De bermen worden verstevigd door het aanbrengen van grasbetontegels. Verkeer tussen Leek en Zuidhorn/Enumatil kan omrijden via de N388 en de N980.

 • Instituut Mijnbouwschade: online informatiebijeenkomst vernieuwde aanpak

  (08-06-2021)

  Het IMG organiseert op 22 juni 2021 een online bijeenkomst voor inwoners met vragen over de vernieuwde aanpak voor het afhandelen van schade door mijnbouw.

 • Aankondiging raadsavond 9 juni 2021

  (08-06-2021)

  Woensdag 9 juni zijn er twee digitale raadsoverleggen. Deze twee vergaderingen beginnen allebei om 19.30 uur en zijn ook te volgen via de livestream.

 • Inspreken voor de perspectiefnota; welke ideeën maken Westerkwartier beter?

  (08-06-2021)

  Wat zijn de prioriteiten van de gemeente Westerkwartier en wat moet de gemeente nog meer doen of misschien wel juist minder? De perspectiefnota (een schets van de gemeentefinanciën op hoofdlijnen) geeft voor een belangrijk deel antwoord op deze vragen. En u kunt meedenken en inspreken over deze nota.

 • Gemeente Westerkwartier is een gemeente van NIX!

  (08-06-2021)

  Van 25 mei tot 2 juni stond de gemeente Westerkwartier in het teken van NIX18. In deze lokale campagneweek besteedden we samen met de GGD, VNN en Sociaal Werk De Schans aandacht aan het voorkomen van alcoholgebruik door jongeren onder de 18 jaar. Sociaal Werk De Schans organiseerde een online workshop Happy Drinks voor jongeren. Voor ouders was er een webinar NIX voor het puberbrein.

 • Reageren op voorstelde aanpassingen busdienstregeling

  (08-06-2021)

  Het dagelijks bestuur van het OV-bureau Groningen Drenthe heeft de plannen voor het openbaar vervoer per bus in 2022 bekendgemaakt. In de kostenberekening van het OV-bureau voor 2022 is er ruim 9 miljoen euro minder dan er nodig is. Lees meer over de inspraakmogelijkheid.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier (ASDW)

  (01-06-2021)

  Maandag 7 juni 2021, van 19.30-21.30 uur via Teams.

 • Werkzaamheden Burgemeester Seinenstraat Aduard

  (01-06-2021)

  De herinrichting van de Burgemeester Seinenstraat in Aduard is in uitvoering. Het laatste onderdeel van de werkzaamheden is het asfalteren van de weg met daarin een zogenaamde ‘streetprint’. Deze werkzaamheden vinden in twee fasen plaats. De eerste fase is het gedeelte tussen de Baron Lewe van Aduardsingel en het Kaakheem (7 juni t/m 18 juni). De tweede fase is het deel tussen Kaakheem en Kleiweg (28 juni t/m 9 juli).