Pagina opties

Groter
RSS

Nieuws

 • Raadavond 12 februari

  U bent van harte welkom tijdens de raadsavond op woensdag 12 februari.

 • Vertraging route Renewi

  Afvalinzameler Renewi heeft pech met één van de auto’s.

 • Raadsavond 29 januari

  U bent van harte welkom tijdens de raadsavond op woensdag 29 januari, 19.30 uur te Zuidhorn (Hooiweg 9). Op de agenda staat onder andere een interpellatiedebat over het ‘bestuurlijk handelen en communicatie’ van het college van B&W, het veiligheidsbeleidsplan 2020-2023 en het instellen van de Abel Tasman Erepenning.

 • Militaire oefening

  Van 3 t/m 14 februari 2020 vindt een militaire oefening plaats in het gebied tussen Amersfoort en het Lauwersmeer (Groningen). Aan de oefening nemen 80 personen deel van de eenheid: 42 Brigade Verkenning Eskadron. Ze maken gebruik van ruim 40 voertuigen.

 • Gemeente vraagt input inwoners voor visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier is bezig met het opstellen van een visie voor de hoofdwegenstructuur in haar gebied. Voor de herindeling had iedere gemeente haar eigen visie op het wegennet en het onderhoud en de inrichting daarvan. Met de vorming van de gemeente Westerkwartier ligt nu de opgave te komen tot één gezamenlijke integrale visie Hoofdwegenstructuur Westerkwartier. Hiervoor heeft de gemeente inmiddels de wegen in het Westerkwartier geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierbij zijn ook de provincie Groningen en omliggende gemeenten betrokken. De gemeente wil ook van haar inwoners weten hoe zij de wegen in de gemeente gebruiken en hoe hun ervaringen daarmee zijn.

 • Uitnodiging werkconferentie

  Werkconferentie Lokaal Sportakkoord Westerkwartier

 • Afvalroutes 2020

  Er worden op dit ogenblik veel vragen gesteld over de nieuwe afvalroutes voor 2020. We begrijpen de verwarring want er is best veel veranderd. Deze veranderingen moesten we doorvoeren omdat het inzamelen van het huisvuil opnieuw is aanbesteed en we nu dezelfde inzamelaars hebben voor de hele gemeente Westerkwartier. Vooral voor het gebied Middag en de voormalige gemeente Leek zijn er veranderingen in de manier van huisvuilinzameling en de dagen dat het huisvuil wordt opgehaald.

 • Afvalkalender 2020 beschikbaar

  De afvalroutes voor 2020 zijn bekend en staan online! De nieuwe kalender is te raadplegen en te downloaden via

  www.westerkwartier.nl/afvalkalender

 • Inzameling kerstbomen

  In de tweede week van 2020 (6-10 januari) rijdt onze buitendienst de kerstbomenroute.

  De bomen worden opgehaald op de dag waarop ook de milieuboer bij u langs komt (tijdstip kan afwijken).

  Zorgt u er wel voor dat:

  • dat de boom voor 8:00 uur aan de weg staat
  • dat er geen versiering, aarde en pot meer aan de boom zit;
  • dat u de boom aan de straat zet op een plek waar de auto er bij kan komen.
 • Wijzigingen huisvuilroutes rond de feestdagen

  In de gemeente Westerkwartier verzorgen HRM, de milieuboer en Renewi de inzameling van het huisvuil. Op en rond de feestdagen gelden andere routes.

 • Pluim voor marskramer Marum

  Donderdagmiddag 20 demceber heeft wethouder Elly Pastoor een bezoek gebracht aan de Marskramer in Marum. De reden hiervoor was dat ze de ondernemers persoonlijk wilde complimenteren voor het feit dat ze de aanschaf van slagroompatronen voor het gebruik van lachgas ontmoedigen.

 • Westerkwartier houdt rekening met elkaar

  De gemeente Westerkwartier kiest voor de aanpak van bewust omgaan met vuurwerk en vraagt hiervoor aandacht in een campagne die deze maand van start is gegaan. Bij de campagne worden de buurtcoaches, wijkagenten, BOA’s, HALT  en de hulpdiensten betrokken. De campagne draait om het houden aan de specifieke tijden waarop je wel vuurwerk mag afsteken, het veilig omgaan met vuurwerk én het niet afsteken van vuurwerk op plekken waar (kwetsbare) mensen en dieren daar veel last van hebben.

 • Minimabeleid 2019 aanvragen, laatste kans

  Heeft u een inkomen op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (maximaal € 6.120,00 voor een alleenstaande en € 12.240,00 voor een meerpersoonshuishouden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor het minimabeleid 2019. Het gaat om een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke belastingen en het participatiefonds (culturele, maatschappelijke of sportieve activiteiten).

 • Andere huisvuilroutes

  In de gemeente Westerkwartier verzorgen HRM, de milieuboer en Renewi de inzameling van het huisvuil. Op en rond de feestdagen gelden andere routes.

 • Tegemoetkoming gemeentelijke belasting

  Kunt u onze belastingaanslag 2019 niet betalen, omdat u een inkomen heeft op of rond bijstandsniveau? En heeft u weinig vermogen (maximaal € 6.120,- voor een alleenstaande en € 12.240,- voor een meerpersoonshuishouden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten van de gemeentelijke belastingen en heffingen. U kunt nog tot en met 31 december 2019 een aanvraag indienen.

 • Uitnodiging raadsvergadering 11 december

  U bent van harte welkom bij de raadsvergadering op woensdag 11 december. Deze begint om 19.30 uur in Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Verbeterde busverbinding door Oostindie Leek

  Vanaf zondag 15 december wordt de nieuwe busbaan door de wijk Oostindie in Leek in gebruik genomen. Naast Qlink3 zal lijn 85 van Oosterwolde naar Groningen hier gaan rijden. Daarmee krijgt de wijk Oostindie vanaf 15 december ook in de avonduren en weekenden een betere busverbinding in meerdere richtingen en rijden er vaker bussen.

 • Diverse wegwerkzaamheden

  Deze week worden op verschillende locaties binnen de gemeente onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan asfaltwegen.

  De betreffende wegen zijn niet gestremd maar de werkzaamheden kunnen enige hinder veroorzaken.

  Wij vragen om uw begrip.

 • Stremming Westerdijk Den Horn

  Van 2 t/m 6 december 2019, is de Westerdijk te Den Horn gestremd voor doorgaand verkeer in verband met een noodreparatie.

 • Activiteiten 75 jaar vrijheid

  Eind oktober hebben we een oproep gedaan om plannen in te dienen voor de viering van 75 jaar vrijheid in april-mei 2020. Aan de ene kant komt de gemeente zo te weten wat er georganiseerd gaat worden in diverse dorpen in de gemeente; aan de andere kant is er een subsidiemogelijkheid voor de activiteiten.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 2 december 2019 van 19.30-21.30 uur, Hooiweg 9 te Zuidhorn.

 • Gemeente Westerkwartier betaalt mee aan zorgverzekering inwoners met laag inkomen

  Speciaal voor inwoners met een laag inkomen heeft de gemeente Westerkwartier samen met Menzis een zorgverzekering samengesteld: het Gemeentepakket. Hiermee willen we inwoners helpen goed en betaalbaar verzekerd te zijn.

 • Uitnodiging raadsavond 27 november

  U bent van harte welkom tijdens de raadsavond op woensdag 27 november. De raadsvergadering is om 21.30 uur. Hiervoor vindt om 19.30 uur een raadsoverleg plaats. Locatie is de raadzaal (Hooiweg 9, Zuidhorn).

 • Herkennen van en omgaan met kinderen met bijzonder gedrag

  Gratis trainingen voor vrijwilligers

 • Gebiedsontwikkeling zuidelijk Westerkwartier

  De Gebiedscommissie Zuidelijk Westerkwartier vergadert op maandag 2 december 2019, van 19.00 – 21.00 uur in Partycentrum ”de Postwagen”, Hoofdstraat 53 Tolbert.

 • Militaire oefening Purple Windmail van 2 tot en met 6 december

  Van 2 t/m 6 december 2019 wordt er een militaire oefening gehouden die zich afspeelt in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het betreft een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen aansturen.

 • Uitnodiging raadavond 13 november

  Tijdens deze raadvergadering hoopt de raad de begroting voor 2020 vast te stellen. U bent van harte welkom.

 • Grenzen stellen: gratis training voor vrijwilligers

  Op dinsdag 19 november organiseert Sociaal Werk De Schans van 9.30 tot 12.30 uur de training Grenzen stellen voor vrijwilligers in MFC ’t Marheem, Schoolstraat 8 in Marum. De training is voor alle vrijwilligers in het Westerkwartier.

 • Uitnodiging bijeenkomst detailhandelsvisie

  Maandag 18 november 9.30 uur gemeentehuis locatie Marum.

 • Gemeente Westerkwartier presenteert nieuwbouw op beurs NieuwbouwXL

  De gemeente Westerkwartier presenteert de nieuwbouwmogelijkheden op haar grondgebied van vrijdag 15 t/m zondag 17 november 2019 op de beurs NieuwbouwXL in Martiniplaza. De beurs is gratis toegankelijk.

 • Carbidschieten

  Wilt u carbidschieten op oudejaarsdag in de gemeente Westerkwartier? Dan is de kans groot dat hier een ontheffing van de gemeente voor aangevraagd moet worden.

  Lees alle informatie over het carbidschieten op deze pagina

 • Herinrichting van de Knip in Leek

  In de periode van 11 november t/m 8 december wordt er gestart met de herinrichting van de Knip.

 • Uitnodiging installatie gebiedsraad Middag-Humsterland 18 november Allersmaborg Ezinga

  Maandagavond 18 november vanaf 19.30 uur is de openbare oprichtingsvergadering van de Gebiedsraad Middag-Humsterland in de Allersmaborg, Allersmaweg 64 in Ezinge. Deze avond worden de nieuwe leden en nieuwe voorzitter voorgesteld en geïnstalleerd. Daarnaast wordt afscheid genomen van de leden van de voorlopige Gebiedsraad in oprichting. Voorzitter Bert Nederveen (wethouder van de gemeente Westerkwartier) geeft dan het stokje door aan de nieuwe onafhankelijk voorzitter Kor Berghuis.

 • Isolatie bijeenkomsten Zuidhorn

  Samen zonnepanelen aanschaffen

 • Door het Westerkwartier met Ard donderdag van start

  De gemeente Westerkwartier organiseert op donderdag 7 november in Zaal Balk in Zuidhorn de eerste van twee kennismakingsavonden waarop de nieuwe burgemeester Ard van der Tuuk zich presenteert aan de inwoners. Het gaat om een interactieve avond in een De Wereld Draait Door-setting. De presentatie is in handen van Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord.

 • Café van de vrijheid: 12 november Leek

  In de maand november organiseren De Verhalen van Groningen, Biblionet Groningen en VRIJDAG Advies in iedere Groninger gemeente een Café van de Vrijheid. Tijdens deze bijeenkomsten, die gepresenteerd worden door Marcel Nieuwenweg, halen we verhalen op over de Tweede Wereldoorlog en zoeken we Groningers die verhalen uit hun regio op een eigen manier willen doorvertellen. Het Café van de Vrijheid in de gemeente Westerkwartier vindt plaats op dinsdag 12 november a.s. in de Openbare Bibliotheek, Waezenburglaan 53 in Leek en begint om 19.30 uur.

 • Maandag 11 november is de dag!

  Het gemeentehuis van Grootegast is op 11 november speciaal voor Sint-Maarten geopend van 17.00 tot 19.30 uur. Burgemeester Ard van der Tuuk zal de kinderen verwelkomen en trakteren.

 • Aanvraag mantelzorgwaardering 2019

  Van 1 november tot en met 15 december 2019 kunnen mantelzorgers, die langdurig en intensief zorgen voor iemand uit de gemeente Westerkwartier, een aanvraag indienen voor een VVV-cadeaukaart ter waarde van 50 euro. De gemeente stelt de cadeaukaart beschikbaar als blijk van waardering voor de geweldige inzet van mantelzorgers. Ze nodigt mantelzorgers van harte uit de waardering aan te vragen.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 4 november 2019 van 19.30-21.30 uur, Cazemier Boerderij, Hoofdstraat 27 te Tolbert (in de Bijschuur).

 • Week van de pleegzorg

  Van woensdag 30 oktober 2019 tot en met woensdag 6 november 2019 vindt de landelijke Week van de Pleegzorg plaats. Met deze actieweek wil Pleegzorg Nederland aandacht vestigen op het belang van pleegzorg en het tekort aan pleegouders in Nederland.

 • Bezoek Plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens de Promotiedagen

  Ondernemend Westerkwartier en Noordenveld  staan ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen op 5 en 6 november 2019 in de Martiniplaza in Groningen. Het plein Westerkwartier-Noordenveld is al jaren een vast ontmoetingspunt op de beursvloer in de Borgmanhal. Dit jaar is het plein weer gevuld met ongeveer dertig bedrijven uit de regio en een sfeervol terras met bar

 • Uitnodiging bijeenkomst mantelzorgers (gratis deelname)

  Bijeenkomst ‘Gelukkig respijtzorg. Werk aan de Winkel!’ (ontzorgen mantelzorgers)

 • Waar moet de gemeente geld aan uitgeven in 2020?

  Sportvoorzieningen, wegen, duurzaamheid of iets totaal anders?

 • Intocht sinterklaas

  Over een aantal weken zal Sinterklaas met zijn gevolg uit Spanje ook dorpen in de gemeente Westerkwartier met een bezoek vereren.

 • Door Westerkwartier met Ard!

  De gemeente organiseert twee avonden waarop de nieuwe burgemeester, Ard van der Tuuk, zich presenteert aan de inwoners van het Westerkwartier. Het worden interactieve avonden, in een De Wereld Draait Door- setting, gepresenteerd door Marcel Nieuwenweg, bekend van RTV Noord.

 • Stremming Spanjaardsdijk Noord Den Ham

  Op dinsdag 29 en woensdag 30 oktober is de Spanjaardsdijk Noord te Den Ham gestremd in verband met asfaltwerkzaamheden .

 • Leven in drie dagdelen, toneelstuk over dementie

  Op 12 november a.s. wordt er in “De Schutse” te Leek in het Alzheimer Café het bijzondere toneelstuk “Leven in drie dagdelen”  gespeeld. Het stuk gaat over een echtpaar waarvan de man aan het dementeren is.

 • Workshop erven en tuinen Westerkwartier

  Woont u in het buitengebied van het Westerkwartier en wilt u aan de slag met uw erf of tuin? Dan kunt u zich aanmelden voor een workshop bij u in de buurt. Na het volgen van de workshop kunt u gebruik maken van subsidie voor streekeigen beplanting, bijen- en vlinderplanten en snoeiwerkzaamheden.

 • Kledingbank Maxima Grootegast geopend

  Maandag 14 oktober heeft wethouder Bert Nederveen onder grote belangstelling kledingbank Maxima geopend.

  Vanaf 15 oktober kunnen mensen voor nieuwe en gebruikte kleding terecht bij kledingbank Maxima. De kledingbank is gevestigd aan Marktplein 3 in Grootegast en geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 tot 16.30 uur. U kunt hier ook terecht voor een gratis kopje koffie of thee. Voor kinderen is er limonade.

 • Stremming Langestraat Noordhorn

  Donderdag 17 oktober is de Langestraat te Noordhorn van 7.15 tot 16.00 uur gestremd voor doorgaand verkeer.

 • Woning te koop

  Te koop aangeboden Ericalaan 8 te Oostwold.

 • Netwerkstoringen openbare verlichting in Leek, omgeving Groevelaan/Euroweg

  Helaas is er momenteel sprake van hardnekkige netwerkstoringen ten aanzien van de straatverlichting in het gebied rondom de Groevelaan en de Euroweg in Leek. Afgelopen maandag (7 oktober) leek de storing opgelost, maar jammer genoeg trad het probleem dinsdag opnieuw op.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 7 oktober 2019 van 19.30-21.30 uur, gemeente Westerkwartier, locatie Grootegast, Hoofdstraat 97 (oude raadszaal).

 • Horen, zien en beleven tijdens de Veilig Wonen Beurs op 11 oktober

  Op vrijdag 11 oktober tussen 13 en 21 uur is de Veilig Wonen Beurs in de Postwagen in Tolbert. Voor alle inwoners in het Westerkwartier en georganiseerd door de gemeente, woningcorporaties in het gebied, het Huurdersplatform Westerkwartier en Veiligheidsregio Groningen. 

 • Werkzaamheden Skieding (Scheiding)

  Informatie van provincie Fryslân.

 • Feliciteer onze nieuwe burgemeester!

  Woensdag 2 oktober vindt de installatie plaats van Ard van der Tuuk als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Graag bieden we u de gelegenheid om hem te feliciteren.

 • Storing kenbaar maken van officiële bekendmakingen (update)

  De gemeente publiceert haar officiële bekendmakingen digitaal, onder andere aangevraagde en verleende vergunningen. Door een verstoring bij de Rijksoverheid is het op dit moment niet mogelijk om onze officiële bekendmakingen digitaal kenbaar te maken.

 • Gemeente Westerkwartier vraagt inwoners mee te denken over duurzame energie

  De gemeente Westerkwartier gaat werk maken van de overgang naar duurzame energiebronnen (energietransitie). Om plannen te kunnen ontwikkelen vraagt de gemeente naar de mening van de inwoners. Met een enquête en met gesprekken in de dorpen wil de gemeente een beeld krijgen van wat er waar en onder welke voorwaarden mogelijk is.

 • Feliciteer onze nieuwe burgemeester!

  Woensdag 2 oktober vindt de installatie plaats van Ard van der Tuuk als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier. Graag bieden we u de gelegenheid om hem te feliciteren.

 • Aanpassing vrachtwagensluis Oostindie Leek

  De vrachtwagensluis in het plan Oostindie De Hoven is vanaf 19 september niet meer te gebruiken door auto's.

 • Uitnodiging bijeenkomst over jongeren op de arbeidsmarkt

  Kent u het Armoedepact gemeente Westerkwartier? Dit is een samenwerkingsverband van 51 partijen in onze gemeente, dat de diensten naar inwoners met een kleinere beurs wil verbeteren. Vanuit het Armoedepact organiseren we diverse verbindingsbijeenkomsten. Elke bijeenkomst heeft een eigen thema en iedereen die hierover meer wil weten is van harte welkom.

 • Doe niet zo maar voor iedereen open!

  Verschillende meldingen van babbeltrucs

 • Uitnodiging raadsavond 11 september

  U bent van harte welkom tijdens de eerste raadsavond van het nieuwe politieke jaar. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Uitvoering herinrichting Heereweg Aduard

  Vanaf maandag 16 september start Nota Infra bv met de werkzaamheden voor het herinrichten van de Heereweg. De werkzaamheden duren ongeveer 10 weken.

 • Militaire oefening van 16 tot en met 20 september

  Naast de militaire oefening die van 9 tot en met 20 september wordt gehouden, vindt er nog een oefening plaats die gehouden wordt van 16 t/m 20 september 2019. De oefening speelt zich af in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum, en op het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Friesland en Groningen.

 • Introductie voorleesfunctie

  Op maandag 9 september introduceert wethouder Elly Pastoor de voorleesfunctie op deze website. Zij doet dit als aftrap van de Week van de Alfabetisering in het Taalhuis Westerkwartier van 14.30 tot 15.30 uur in de bibliotheek aan het Marktplein 11 in Grootegast.

 • Kledingbank Maxima Westerkwartier

  Aan het Markplein 3 in Grootegast heeft de gemeente Westerkwartier een leegstaand winkelpand tijdelijk beschikbaar gesteld aan de Kledingbank Maxima Westerkwartier. Hiervoor is de huurovereenkomst ondertekend door de Kledingbank Maxima Westerkwartier en de gemeente Westerkwartier. Op dit moment is een grote groep van vrijwilligers dagelijks bezig het pand in te richten en er een volwaardige modezaak van te maken. Medio oktober is de opening van de kledingbank.

 • Werkzaamheden Hooilanden Lettelbert

  Vanaf 5 september tot 13 september worden er werkzaamheden uitgevoerd bij de Hooilanden in Lettelbert. Tijdens de werkzaamheden wordt een waterkering opgehoogd door Waterschap Noorderzijlvest. Verkeer wordt omgeleid. Fietsers van Leek naar Groningen kunnen over het fietspad passeren.

 • Taalactiviteiten Westerkwartier

  9 t/m 15 september Week van de Alfabetisering

  In Nederland hebben 3 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Vaak hebben zij ook moeite met omgaan met een computer of mobiele telefoon. Het aantal stijgt jaarlijks. In de gemeente Westerkwartier gaat het om naar schatting om 7000 volwassenen.

 • Werkzaamheden kruispunt Hunzeweg/L. W. de Blecourstraat

  Deze week vinden werkzaamheden plaats aan de bestrating op het kruispunt Hunzeweg/L.W. de Blecourtstraat in Garnwerd.

 • Expositie Ria Neleman

  Vanaf maandag 2 september exposeert onze collega Ria Neleman in het gemeentehuis te Leek haar wandkleden en schilderijen onder de noemer Expositie Reflection.

 • Kick off bijeenkomsten lokaal sportakkoord Westerkwartier

  In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst. Eind september organiseert de gemeente 2 kick off bijeenkomsten voor personen en organisaties uit de volgende domeinen: sport, bewegen, welzijn, onderwijs en participatie.

 • Wil jij kennismaken met de nieuwe burgemeester?

  In oktober krijgt de gemeente Westerkwartier met Ard van der Tuuk een nieuwe burgemeester. Om kennis te maken maakt hij een kennismakingstour door onze mooie gemeente. Daarbij laat hij zich graag verrassen!

 • Wethouder Dijkstra-Jacobi geeft startsein werkzaamheden bermen maaien en sloten schonen

  Maandag 2 september om 12.45 uur verricht wethouder Geertje Dijkstra-Jacobi de starthandeling voor het maaien van bermen en schonen van sloten in de gemeente Westerkwartier. De handeling vindt plaats aan de Hogeweg bij Den Horn ter hoogte van de Friesestraatweg. De werkzaamheden zijn lokaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan firma S. Vogelzang uit Boerakker en firma A.J. van der Werf uit Bedum, die een werklocatie heeft in het gebied Middag. Beide bedrijven hebben al jarenlange ervaring in het onderhouden van de bermen en sloten in het gebied Westerkwartier.

 • Iets regelen met de gemeente? Maak een afspraak!

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de gemeente Westerkwartier uitsluitend op afspraak.

 • Militaire oefening van 9 tot en met 20 september

  Van 9 t/m 20 september 2019 zal een militaire oefening worden gehouden die zich afspeelt op het militaire oefenterrein de Marnewaard en in het gebied tussen Leeuwarden en Groningen, in de provincies Friesland en Groningen.

 • Wegwerkzaamheden afrit 34 rijksweg A7

  In de avond van 2 september vanaf 20.00 uur tot 3 september 6.00 uur voert Gebr. van der Lee op de A7 asfaltwerkzaamheden uit ter hoogte van afrit 34 Leek (nabij Midwolde) in de richting van Boerakker.

 • Standwerkersconcours Leek

  Op donderdagmiddag 29 augustus 2019 is het jaarlijkse Standwerkersconcours in het centrum. Het concours vindt plaats tijdens de wekelijkse warenmarkt op De Dam in Leek.

 • Presenteer uw onderneming tijdens de Promotiedagen op plein Westerkwartier-Noordenveld!

  De Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland is met 600 deelnemers het grootste zakelijke evenement van het Noorden. De beurs is dit jaar op 5 en 6 november in Martiniplaza in Groningen. Met ruim 25.000 bezoekers is dit dé bedrijvenbeurs die u als ondernemer niet mag missen!

 • Wegwerkzaamheden Mensumaweg Tolbert

  Afhankelijk van de weersomstandigheden worden op woensdag 21 augustus 2019 herstelwerkzaamheden aan een aangebrachte slijtlaag uitgevoerd aan de Mensumaweg te Tolbert. Dit gaat om het gedeelte tussen de Noorderweg en het Schilligepad.

  Tijdens de werkzaamheden zal het verkeer moeten omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

 • Start werkzaamheden N980 Grootegast-Doezum

  Bericht van de provincie Groningen

  Maandag 2 september start de provincie met de werkzaamheden voor groot onderhoud aan de provinciale weg N980, vanaf de rondweg Grootegast tot aan de Kaleweg bij Doezum. Het asfalt wordt vervangen en de dorpskern van Doezum wordt opnieuw ingericht. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind november en worden in fasen uitgevoerd.

 • Herdenking einde Japanse bezetting

  Op 15 augustus 1945 kwam er voor het Koninkrijk der Nederlanden officieel een einde aan de Tweede Wereldoorlog. Op deze dag herdenken we ieder jaar álle slachtoffers van de Japanse bezetting van Nederlands-Indië en de directe gevolgen daarvan.

 • Stremming N979

  Bericht provincie Groningen

 • Stremming Wethouder Iwe Hutstraat Leek

  Stremming per 19 augustus aanstaande.

 • Oproep melden eigenaar onbeheerde boot Leek

  In de haven van Leek, op ligplaatsnummer 53, ligt een groene roeiboot. Gemeente Westerkwartier verzoekt de eigenaar van deze boot zich binnen 14 dagen (na deze publicatie) te melden bij de havenmeester in het havengebouw bij de genoemde haven.

 • Herdenking einde Japanse bezetting voormalig Nederlands-Indië in Marum

  Donderdagavond 15 augustus aanstaande vindt de herdenking van het einde van de Japanse bezetting van voormalig Nederlands-Indië plaats in en bij de kerk aan de Noorderringweg 41 in Marum.

 • Opdracht bermen maaien en sloten schonen gegund aan twee lokaal bekende aannemers

  De gemeente Westerkwartier heeft het bermen maaien en sloten schonen lokaal aanbesteed. De opdracht is gegund aan firma S. Vogelzang uit Boerakker en firma A.J. van der Werf uit Bedum. In totaal hebben zes loonbedrijven een inschrijving gedaan. De inschrijvingen zijn beoordeeld op prijs en kwaliteit.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 5 augustus aanstaande van 19.30-21.30 uur, gemeente Westerkwartier, locatie Marum, Molenstraat 45.
   

 • Update werkzaamheden centrum Marum

  Op dit moment (25,26 juli) wordt gewerkt aan het gedeelte voor Pizzeria Marum. Voor het Vishuis is de bestrating gereed, het bestraten voor de pizzeria pakken we na de bouwvak weer op. Dan wordt  ook het gedeelte voor Let’s Shop en de Marskramer gelegd.

 • Albert Harkemaweg in Aduard morgen (25-07) weer open voor verkeer

  De asfalteringswerkzaamheden aan de Albert Harkemaweg in Aduard lopen volgens planning.

  Het asfalt is aangebracht. Echter door het warme weer koelt het asfalt niet snel genoeg af.

  De weg gaat daarom morgen (donderdag 25 juli) in de loop van de dag weer open in plaats van vandaag.

 • Vliegenoverlast

  Sinds enige tijd krijgen wij meldingen binnen over vliegenoverlast. Met name de wijk Sintmaheerd in Tolbert wordt geplaagd door deze insecten.

 • Albert Harkemaweg (Aduard) afgesloten voor verkeer

  Van maandag 22 tot en met woensdag 24 juli is de gehele Albert Harkemaweg te Aduard afgesloten voor verkeer. Dit is inclusief de kruisingen met de Wibrandusstraat, Wierum en Kloosterstraat.

 • Westerkwartier roept NAM op gaswinning bij locatie Grijpskerk te heroverwegen

  Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Westerkwartier roept samen met de verenigingen van dorpsbelangen van Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op de intentie om gas te winnen bij de locatie Grijpskerk te heroverwegen. Volgens zowel college en raad van de gemeente Westerkwartier als de besturen van dorpsbelangen is hiervoor te weinig draagvlak. Ook wordt de NAM opgeroepen om de plannen voor winning uit gasveld Pieterzijl Oost bij het omgevingstraject rondom de gaslocatie Grijpskerk te betrekken.

 • Bezoek NL Ambassadeur in Nieuw-Zeeland aan Abel Tasman Museum

  Op zaterdag 13 juli 2019 heeft Mira Woldberg, Nederlandse ambassadeur in Nieuw-Zeeland (staand naast burgemeester Koos Wiersma), samen met haar man Koen Overkamp een informeel bezoek gebracht aan het Abel Tasman Museum te Lutjegast. Zij werd ontvangen door burgemeester Koos Wiersma en het bestuur van Het Abel Tasman Museum.

 • KCA depot Noordhorn gesloten

  Het KCA depot in Noordhorn is in de bouwvakperiode gesloten (29 juli tot en met 19 augustus).

 • Werkzaamheden Lemmer-Delfzijl (Aduard)

  Bericht provincie Groningen

 • Tegemoetkoming eigen risico zorgverzekering 2019 gebied Middag

  Inwoners van Ezinge, Garnwerd en Feerwerd (gebied Middag) met een laag inkomen en hoge zorgkosten komen in aanmerking voor een compensatie van hun eigen risico zorgverzekering in 2019. Het gaat om een bedrag van € 265,-.

 • Online dienstverlening beperkt op donderdag 11 juli

  In verband met een update aan onze systemen is de onlinedienstverlening op donderdag 11 juli tussen 21:00 en 0:00 uur beperkt. Als u bij een aanvraag een foutmelding ontvangt, probeer het dan later nog een keer.

 • Vanavond bekendmaking aanbeveling eerste kroonbenoemde burgemeester Westerkwartier

  Vanavond, dinsdag 9 juli 2019, wordt bekendgemaakt wie de gemeenteraad aanbeveelt als eerste kroonbenoemde burgemeester van de gemeente Westerkwartier.

 • Uitnodiging raadsmiddag en -avond 10 juli

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsmiddag- en avond op woensdag 10 juli. Deze bijeenkomst is van 14.00 tot 20.00 uur en vindt plaats in Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Afsluiting Fanerweg (Zuidhorn)

  Info BAM

 • Exposeren in het gemeentehuis

  Wij bieden aan kunstenaars de mogelijkheid om gedurende 3 maanden in een gemeentehuis hun kunstwerken te exposeren.

  Zo kunnen niet alleen onze collega’s maar ook de inwoners van de gemeente kennismaken met kunst en cultuur.

 • Westerkwartier gaat voor lokaal sportakkoord

  De gemeente Westerkwartier heeft Karin Zwart van Huis voor de Sport Groningen aangewezen als sportformateur. Zij gaat het proces begeleiden om te komen tot een lokaal sportakkoord.

  In een lokaal sportakkoord staan afspraken tussen gemeente, lokale sportaanbieders, maatschappelijke partners en eventueel het bedrijfsleven over de sport in de nabije toekomst.

  In het najaar worden gemeentelijke sportaanbieders en maatschappelijke organisaties uitgenodigd voor een kick-off bijeenkomst.

 • Aanstaande maandag start bestrijding Eikenprocessierups

  Vanaf maandag 8 juli begint een extern bedrijf met het verwijderen van de rupsen op gemeentelijke bomen.

 • Update herinrichting parkeerplaats De Wending, Centrum Marum

  Nu we enkele weken bezig zijn met de uitvoering van de werkzaamheden is het tijd voor een update over de voortgang. Op dit moment worden de laatste stenen aangebracht in de parkeerplaats voor de cafetaria en is men bezig met de baan klaar te maken voor het straatwerk in de doorgaande route.

 • Onderhoud A7

  Onderhoudswerkzaamheden A7 tussen Marum en Boerakker (bericht KWS Infra)

 • Geef uw mening over zwerfafval

  Voor de gemeente Westerkwartier is een aanpak zwerfafval opgesteld. Deze heeft als doel “een optimaal schone openbare ruimte waarvoor we ons gezamenlijk inzetten”.

 • Werkzaamheden fietspad Doezum - Grootegast

  In opdracht van de provincie Groningen is Broekema Wegenbouw BV deze week gestart met asfaltwerkzaamheden op het fietspad aan de Bovenweg (vanaf huisnr. 133) in Doezum tot aan de Hoflaan Grootegast.

 • Woningmarktonderzoek en nieuwe woonvisie Westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier stelt een nieuwe woonvisie op. De huidige woonvisie is in 2015 door de toenmalige gemeenten in het Westerkwartier vastgesteld. Voor het maken van nieuwe plannen met de dorpen en ook om nieuwe afspraken te kunnen maken met de woningcorporaties en huurdersorganisaties is geactualiseerd woonbeleid nodig. Eén van de bouwstenen van de nieuwe woonvisie is een woningmarktonderzoek. Dit onderzoek voert de gemeente samen met de woningcorporaties Wold&Waard, Vredewold en Wierden en Borgen uit. KAW uit Groningen ondersteunt de gemeente bij het uitvoeren van het marktonderzoek en het opstellen van de woonvisie.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 1 juli 2019 van 19.30-21.30 uur, gemeente Westerkwartier, locatie Leek, Tolberterstraat 66. Deze vergadering is openbaar, u bent van harte welkom!

 • Uitnodiging raadsavond 26 juni

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 26 juni. Deze avond begint om 19.00 uur en vindt plaats op onze locatie in Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Vrijwilligers gezocht: Woonadviseur

  De Adviescommissie Bouwen en Wonen (VAC) Westerkwartier zoekt nieuwe leden, vrouwen en mannen met veel interesse in woningbouw. Meer informatie: Jaap Vlijm j.vlijm@hetnet.nl of 06 36 15 03 27. Reageren voor 14 juli 2019 via j.vlijm@hetnet.nl

 • Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025

  Op 22 mei 2019 heeft de raad van de gemeente Westerkwartier de Woonzorgvisie Westerkwartier 2019-2025 vastgesteld. Deze woonzorgvisie geeft inzicht in de veranderingen van de woonzorgvraag in het Westerkwartier en de wijze waarop de gemeente hierop wil anticiperen.

 • Geef uw mening over toezicht, controle en handhaving

  Geef uw mening over toezicht, controle en handhaving op de fysieke leefomgeving

  De gemeente Westerkwartier is zeer gevarieerd wat betreft bebouwing, landschap, natuur en industrie. Om te waarborgen dat we wat betreft de fysieke veiligheid goed met onze gemeente omgaan, wordt hierop toezicht gehouden.

 • Brede School Oostindie zoekt naam

  De nieuwe brede school in Oostindie heeft nog geen naam.
 • Eikenprocessierupsen weer actief in Groningen

  Sneller dan afgelopen jaar heeft de eikenprocessierups zich dit jaar ontwikkeld. In de provincie Groningen zijn de eerste nesten geconstateerd. De weersomstandigheden bepalen de grootte van de populatie en de snelheid waarmee de rups zich ontwikkelt.

 • Stremming Westerdijk

  Stremming Westerdijk tussen Enumatil en Den Horn.

 • Wegafsluiting Oostindie Leek

  Wegafsluiting Oostindie Leek

 • Finale Next Education: Kinderuniversiteit met weerman Peter Kuipers Munneke

  Dinsdag 18 juni vindt met de Kinderuniversiteit de feestelijke afsluiting plaats van het project ‘Next Education’. NOS-weerman en wetenschapper Peter Kuipers Munneke geeft de deelnemende kinderen dan een masterclass over klimaatverandering.

 • Gemeentehuizen aanstaande woensdag tot 15:30 uur geopend

  In verband met een personeelsbijeenkomst zijn de gemeentehuizen aanstaande woensdag (19 juni) tot 15:30 uur geopend. Ook telefonisch zijn we bereikbaar tot 15:30 uur.

 • Werkzaamheden rotondes Leek

  Dinsdag-, woensdag- en donderdagnacht (week 25) worden lichtmasten geplaatst bij vier rotondes (noordzijde A7, zuidzijde A7, Midwolde en Euroweg) aan de N372 (Oude Postweg) te Leek.

 • Nieuwe techniek voor Burgernet

  Met nieuwe mogelijkheden en kanalen kunnen opsporingsacties nu makkelijker, sneller en efficiënter worden uitgevoerd. Het systeem is versterkt en helemaal klaar voor de groeiende aantallen acties en gebruikers. Dit is nodig omdat Burgernet steeds vaker met succes wordt ingezet. Het verouderde opsporingssysteem is nu na 10 jaar trouwe dienst vervangen door een eigentijdse versie.

 • Burgemeester Wiersma sluit schuur in Aduard vanwege illegale hennepteelt

  Donderdag 13 juni is een schuur in Aduard voor een periode van zes maanden gesloten. Eerder dit jaar heeft de politie hier een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld. In de schuur zijn toen 443 planten aangetroffen.

 • Vrijdagmiddag 14 juni beperkte online dienstverlening in verband met onderhoud

  Op vrijdagmiddag 14 juni kunnen geen online produkten van burgerzaken aangevraagd worden, in verband met onderhoud.

 • Start verkoop Lindehoeve Aduard

  Vandaag (12 juni) start de verkoop van woningen in het nieuwbouwproject Lindehoeve!

  Aan de Kleiweg in Aduard, direct achter Herberg Onder de Linden en tegen het historisch dorpscentrum van Aduard verrijst het nieuwbouwproject Lindehoeve. Een uniek gelegen en kleinschalig karakteristiek project bestaande uit 24 duurzame woningen in de stijl en met de gemoedelijkheid van een boerenerf.

  Locatie: kantoor Boekholt nieuwbouwspecialist, Damsterdiep 34 Groningen
  Tijdstip: 19.00 - 21.00 uur (vrije inloop)

  Meer info op de site van NieuwwonenGroningen

 • Noodkap populieren Noordzijde van Starkenborghkanaal

  De gemeente sluit Hoendiep Noordzijde en Van Starkenborghkanaal Noordzijde (van Gaarkeuken tot aan de spoorbrug Zuidhorn-Noordhorn ten noorden van het Van Starkenborghkanaal) met onmiddellijke ingang af in verband met de noodkap van populieren.

 • Militaire oefening

  De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 14 t/m 16 juni 2019 in het gebied tussen Marum en het militaire oefenterrein de Marnewaard in de provincies Friesland en Groningen.

 • Uitnodiging raadsavond 12 juni

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 12 juni. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in de raadszaal, locatie in Zuidhorn (Hooiweg 9).

 • Noordenveld en Westerkwartier dienen een zienswijze in over ontwerp instemmingsbesluit opslagplan Norg

  In navolging op het advies aan minister Wiebes over het opslagplan Norg, hebben de gemeenten Noordenveld en Westerkwartier besloten een zienswijze in te dienen op het ontwerp instemmingsbesluit van de minister over het opslagplan Norg. De gemeenten zijn van mening dat de minister hun adviezen onvoldoende heeft verwerkt in zijn ontwerp instemmingsbesluit.

 • Stormschade

  De storm die in de nacht van dinsdag op woensdag over ons land is gegaan, heeft ook de nodige schade aangericht in het Westerkwartier.

 • Iets regelen met de gemeente? Maak een afspraak!

  Om u zo goed mogelijk van dienst te zijn, werkt de gemeente Westerkwartier sinds 1 juli uitsluitend op afspraak.

 • Pinksterweekend in Leek vol muziek, markt en kermis

  Van vrijdag 7 juni tot en met maandag 10 juni 2019 is de jaarlijkse Pinksterkermis in het centrum van Leek en Nietap. Ook dit jaar is er vuurwerk op de vrijdagavond om 22.15 uur op het Evenemententerrein aan de Tolberterstraat. Deze straat wordt daarvoor korte tijd voor het verkeer afgesloten. Op maandag 10 juni vindt tussen 08.00 en 18.00 uur de traditionele Pinkstermarkt plaats in het dorpscentrum.

 • Stremming Hoofdstraat Midwolde

  Op woensdag 29 mei is de Hoofdstraat en de noordelijke ingang van de Midwolderweg (parallelweg) gestremd van 06.00 tot 20.00 uur. De bovenlaag van het asfalt wordt gefreesd en aansluitend wordt een nieuwe laag asfalt aangebracht.

 • Uitnodiging raadsavond 29 mei

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 29 mei. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.

 • Vergadering Adviesraad Sociaal Domein Westerkwartier

  Maandag 3 juni van 19.30-21.30 uur, gemeente Westerkwartier, locatie Grootegast, Hoofdstraat 97.

 • Storing MijnOverheid

  20-06-2019 Updat: storing is opgelost.

  In verband met een storing bij MijnOverheid zijn de taxatieverslagen op MijnOverheid (nog) niet te raadplegen. Er wordt gewerkt aan een oplossing.

 • Stremming spoorwegovergang Weersterweg Den Horn

  De spoorwegovergang Weersterweg Den Horn is volledig afgesloten van 7 juni 06.00 uur tot 11 juni 06.00 uur in verband met werkzaamheden aan het spoor en de spoorovergang.

 • Waar moet de gemeente haar geld aan uitgeven?

  Wat is er belangrijk in de begroting voor het jaar 2020? Wat zijn de prioriteiten van de gemeente Westerkwartier en wat moet de gemeente nog meer doen of misschien wel juist minder? De perspectiefnota (een schets van de financiële situatie op hoofdlijnen) geeft voor een belangrijk deel antwoord op deze vragen. En u kunt meedenken over deze nota.

 • Wijzigingen gemeentelijke belastingen 2019

 • GO! Noord Nederland gezonde leefomgeving: Noordhorn ziet kansen op het gebied van verkeersveiligheid, bewegen en ontmoeten

  Op maandagavond 20 mei 2019 heeft de gemeente Westerkwartier in het kader van het pilotproject Go! Noord Nederland een bewonersbijeenkomst georganiseerd in Noordhorn. Na de opening door wethouder Elly Pastoor is tijdens de avond gesproken over de kansen voor het gezonder inrichten van de leefomgeving.

 • Aardbeving in Westerwijtwerd

  Vandaag is er een beving van 3,4 in Westerwijtwerd (gemeente Loppersum) geweest.

 • Uitnodiging raadsavond 22 mei

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 22 mei. Deze avond begint om 19.30 uur en vindt plaats in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.

 • Wijzigingen openingstijden

  Alle locaties van de gemeente Westerkwartier zijn donderdag 30 mei (Hemelvaartsdag) en vrijdag 31 mei gesloten. Telefonisch is de gemeente dan ook niet bereikbaar.

 • Regionale Veteranendag Westerkwartier

  De gemeente Westerkwartier organiseert samen met Veteranencomité Westerkwartier een regionale Veteranendag. Deze bijeenkomst is op zaterdag 22 juni van 10.00 tot 14.00 uur bij Zalencentrum Balk in Zuidhorn. Door dit evenement niet samen te laten vallen met de landelijke Veteranendag op 29 juni, hebben veteranen de mogelijkheid beide bijeenkomsten te bezoeken.

 • Informatiebijeenkomst nieuwe start de Schutse Leek

  Per 1 juli 2019 geven we een nieuwe start aan De Schutse in Leek. Na een periode van intensief samenwerken tussen De Schutse 2.0, Sociaal Werk De Schans, Stichting Vredewold en de gemeente Westerkwartier, is een oplossing gevonden voor de aankomende anderhalf jaar.

 • Veilig blijven fietsen in Grijpskerk en Oldekerk-Niekerk

  Campagneteam Verkeerswijzer Groningen organiseert fietsclinic voor 65-plussers

 • Stremming Hoofdstraat Grootegast in verband met de feestweek

  Dinsdag 14 tot en met zaterdag 18 mei is het gedeelte van de Hoofdstraat in Grootegast, gelegen tussen de kruising met de Noord en de kruising met de Hoflaan, afgesloten voor verkeer.

 • Een nieuwe start voor De Schutse in Leek

  In de afgelopen maanden hebben De Schutse 2.0, Sociaal Werk De Schans, Stichting Vredewold en de gemeente onderzocht op welke manier de activiteiten van de vrijwilligers en de ontspanningsactiviteiten van en voor de inwoners in De Schutse behouden kunnen blijven. Na een periode van intensief samenwerken is in gezamenlijkheid een oplossing gevonden voor de aankomende anderhalf jaar.

 • Wijzigingen in gebruik taxipas (Wmo) per 1 juli 2019

  Per 1 juli 2019 komen er een aantal wijzigingen met betrekking tot het collectief vervoer (taxipas Wmo). Maakt u gebruik van een taxipas van de gemeente dan kunt u vanaf 1 juli 2019 maximaal 25 km enkele reis tegen een verlaagd tarief reizen. Daarnaast kunt u tegen een verlaagd tarief naar diverse vastgestelde bestemmingen reizen.

 • Uitnodiging raadsavond 8 mei

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 8 mei.

 • Realisatie project Groene dorpsrand Oostindie-Terheijl Leek

  Maandag 13 mei starten op en langs de weg Oostindie in Leek de werkzaamheden in het kader van het project Groene dorpsrand Oostindie-Terheijl. De groene dorpsrand strekt zich uit langs de weg Oostindie vanaf de Roomsterweg tot aan de driesprong bij de Oostindischewijk.

 • Werkzaamheden herinrichting Albert Harkemaweg Aduard van start

  Maandag 13 mei 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Albert Harkemaweg in Aduard. Deze herinrichting maakt deel uit van een gefaseerde herinrichting van de doorgaande weg door Aduard. Ook de Heereweg, de Burg. Seinenstraat en de Burg. van Barneveldweg richt de gemeente op termijn opnieuw in.

 • Europese parlementsverkiezingen

  Op donderdag 23 mei 2019 mag u stemmen voor de Nederlandse leden van het Europees Parlement.

 • Veel animo voor zonnepanelenactie voor groep bewoners

  Twee bewonersgroepen van Zuidhorn, Buurkrachtbuurt Oostergast en Buurkrachtbuurt Briltil en omgeving, hebben hun krachten verenigd.

 • Stremming doorgaand verkeer Albert Harkemaweg Aduard

  Maandag 13 mei 2019 starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Albert Harkemaweg in Aduard.

 • 4 mei herdenking Westerkwartier

  Op 4 mei herdenkt Nederland de oorlogsslachtoffers van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en tijdens Nederlandse Vredesmissies. Zo ook in de gemeente Westerkwartier. In het Westerkwartier wordt ook specifi ek stil gestaan bij gesneuvelde plaatsgenoten, vliegeniers en verzetsstrijders. De samenwerkende 4 mei Comités in het Westerkwartier nodigen u en jullie uit om dit met hen mee te herdenken. Aan veel herdenkingen wordt medewerking verleend door leerlingen van de basisscholen. In onderstaand overzicht zijn locaties en tijdstippen weergegeven waar in de gemeente Westerkwartier de herdenkingen plaatsvinden.

 • Boerderij bij Den Horn dinsdagnacht in brand voor opname speelfilm Grutte Pier

  Voor de openingsscène van een speelfilm over Grutte Pier vinden in de nacht van dinsdag 30 april op woensdag 1 mei (rond 01.00 uur) alsnog opnamen plaats van een boerderijbrand aan de Hogeweg in Den Horn. De geplande brand ging eerder deze maand niet door, nadat de gemeente Westerkwartier vanwege fase 2 van natuurbrandrisico zowel de paasvuren in de gemeente als de boerderijbrand verbood. De Veiligheidsregio Groningen heeft inmiddels aangekondigd vanaf vandaag weer terug te gaan naar fase 1.

 • Dorpsbelangen bijgepraat over plannen gasopslag Grijpskerk

  Afgelopen dinsdagavond heeft de NAM een toelichting gegeven aan vertegenwoordigers van dorpsbelangen Kommerzijl, Niezijl, Grijpskerk en Pieterzijl over de plannen om het contract met GasTerra voor gasopslag Grijpskerk in 2021 op te zeggen. Burgemeester Koos Wiersma en wethouder Hielke Westra waren namens de gemeente Westerkwartier aanwezig bij de bijeenkomst in het dorpshuis van Kommerzijl.

 • Facelift centrum Marum

  Als aanvulling op de uitbreiding van het centrumplan Marum krijgt ook het huidige winkelcentrum een update. De parkeerplaats aan De Wending gaat er hetzelfde uitzien als de kortgeleden aangelegde parkeerplaats voor de nieuwe Lidl. Ook het gedeelte tussen de Pizzeria en de slager tot en met de Marskramer wordt aangepast.

 • Burgemeester Wiersma legt krans bij herdenking ANZAC Day in Den Haag

  Vanochtend heeft burgemeester Koos Wiersma namens de gemeente Westerkwartier een krans gelegd bij de ‘Commonwealth War Grave Section’ van begraafplaats Westduin in Den Haag. Dit deed hij ter gelegenheid van ‘Anzac Day’, de dag dat gesneuvelde Nieuw-Zeelandse en Australische soldaten wereldwijd worden herdacht.

 • Weekendstremming Provincialeweg N372 bij Leek

  Van vrijdag 10 mei 19.00 uur tot en met maandag 13 mei 06.00 uur wordt de Provincialeweg N372 vanaf de zuidelijke rotonde onder de A7 tot en met de rotonde Tolberterstraat/Oldebertweg in beide richtingen gestremd. De rotondes en de weg worden voorzien van een nieuwe laag asfalt. Daarnaast worden de verschillende bushaltes aangepakt vanuit het project HOV Leek. Met dit project voeren de gemeente Westerkwartier en de provincie Groningen diverse aanpassingen uit die voor een betere busverbinding en een grotere verkeersveiligheid zorgen.

 • Sluiting Tweemat en Vagroen

  Zaterdag 27 april (Koningsdag) is milieustraat "de Tweemat" gesloten. Ook kunt u deze dag niet terecht bij Vagroen (locatie TOP Gaarkeuken).

 • Diverse verkeersmaatregelen Koningsdag

  Op Koningsdag, zaterdag 27 april, vinden in en rond de diverse dorpen in de gemeente festiviteiten plaats.

 • Start werkzaamheden busbaan Oostindie Leek – stremming N979

  In verband met de start van de aanleg van een busbaan door de wijk Oostindie in Leek zal de N979 (weg van Leek naar Zevenhuizen) van zondag 28 april tot uiterlijk zaterdag 4 mei 17.00 uur deels gestremd zijn. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Dan wordt er een damwand aangebracht aan beide zijden van het Leekster Hoofddiep waar een brug voor de nieuwe busbaan Oostindie gaat komen. Deze busbaan wordt aangelegd, ten zuiden van de wijk Oostindie, in het kader van het project HOV-Leek. De busbaan zal in november gereed zijn.

 • Gewijzigde openingstijden en inhaaldag milieuboer/huisvuil

  In verband met de aankomende feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden en is er een inhaaldag voor de milieuboer en inzameling huisvuil.

 • Stremming Gaaikemadijk

  In verband met het realiseren van een koe-oversteek is de Gaaikemadijk te Aduard ter hoogte van huisnummer 4 gestremd vanaf maandag 29 april 2019 tot en met vrijdag 15 juni 2019.

 • Start werkzaamheden busbaan Oostindie Leek – stremming N979

  In verband met de start van de aanleg van een busbaan door de wijk Oostindie in Leek zal de N979 (weg van Leek naar Zevenhuizen) van zondag 28 april tot uiterlijk zaterdag 4 mei 17.00 uur deels gestremd zijn. Het verkeer wordt ter plekke omgeleid. Dan wordt er een damwand aangebracht aan beide zijden van het Leekster Hoofddiep waar een brug voor de nieuwe busbaan Oostindie gaat komen. Deze busbaan wordt aangelegd, ten zuiden van de wijk Oostindie, in het kader van het project HOV-Leek. De busbaan zal in november gereed zijn.

 • Start werkzaamheden aanpassing kruising Hoendiep/Kerkeweg Oostwold

  Woensdag 24 april aanstaande starten de werkzaamheden voor verbetering van de kruising Hoendiep/Kerkeweg in Oostwold. Hiervoor geeft Geertje Dijkstra-Jacobi, wethouder Verkeer en Vervoer, die dag om 9.00 uur de aftrap op betreffend kruispunt. De werkzaamheden duren tot 3 mei.

 • Verbod op paasvuren en geplande boerderijbrand bij Den Horn vanwege droogte

  Door de aanhoudende droogte in de natuur en de verwachte hogere temperaturen bestaat een verhoogde kans op snelle uitbreiding van een natuurbrand. De Veiligheidsregio Groningen heeft daarom besloten vanaf vandaag, 17 april 2019, over te gaan naar fase 2 van natuurbrandrisico. Dit risico betekent dat een natuurbrand zich zeer snel en onvoorspelbaar kan ontwikkelen en uitbreiden.

 • Gewijzigde openingstijden en inhaaldag milieuboer/huisvuil

  In verband met de aankomende feestdagen gelden er gewijzigde openingstijden en is er een inhaaldag voor de milieuboer en inzameling huisvuil.

 • Diverse verkeersmaatregelen Koningsdag

  Op Koningsdag, zaterdag 27 april, vinden in en rond de diverse dorpen in de gemeente festiviteiten plaats. Hiervoor zijn de nodige verkeersmaatregelen getroffen zoals afsluitingen van wegen en parkeerverboden. In en rond de betreffende dorpen zijn deze met borden aangegeven en zijn, voor zover nodig, omleidingsroutes aangegeven.

 • Boerderij bij Den Horn brandt af voor opname speelfilm over Grutte Pier

  Update: Wegens verhoogd risico op natuurbranden is de geplande boerderijbrand bij Den Horn afgelast. De gemeente gaat met de producent in overleg over een ander moment.

  Meer info

  Producent Steven de Jong, maker van films als 'De Hel van 63' en 'De Kameleon', werkt samen met Omrop Fryslân aan een historische serie over Grutte Pier. Voor de openingsscène worden aanstaande Goede Vrijdag 19 april (rond 20.00/21.00 uur) opnamen gemaakt van een boerderijbrand aan Hogeweg 12, Den Horn.

 • Woning Ezinge gesloten vanwege illegale hennepteelt

  Dinsdag 16 april is een woning in Ezinge voor een periode van zes maanden gesloten. In februari van dit jaar werd hier door de politie een hennepkwekerij ontdekt en ontmanteld.

 • Woningmarktonderzoek Regio Groningen-Assen

  In de regio Groningen-Assen verhuizen elk jaar meer dan 10.000 mensen naar een andere woning. De gemeenten in de regio willen graag beter begrijpen welke overwegingen en keuzes inwoners daarbij maken. Daarom laten zij bureau KAW en I&O Research hier onderzoek naar doen. De uitkomsten helpen om plannen voor bestaande en nieuwe woonbuurten beter af te stemmen op de wensen van toekomstige verhuizers.

 • Gemeente Westerkwartier kijkt uit naar haringtraditie 17 april

  Op woensdag 17 april 2019 vindt van 16.30 uur tot 17.30 uur bij de Hervormde kerk in Niekerk voor de 543e keer de traditionele haringuitreiking plaats. Sinds 30 september 2017 is deze traditie uit 1476 officieel toegevoegd aan de ‘Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed Nederland’.

 • Fietsclinic voor 65-plussers (kosteloos)

  Verkeerswijzer Groningen organiseert fietsclinics voor 65-plussers in de gemeente Westerkwartier. Maandag 15 april te Zuidhorn en Oldehove, woensdag 17 april in Aduard en donderdag 25 april in Leek.

 • Nationale ombudsman in Leek

  Donderdag 18 april van 13.00 tot 15.00 uur staan de Nationale Ombudsman en zijn team medewerkers op de hoek van de Bosweg met de Nieuwe Streek (bij de Zeeman) in Leek.

 • Brug Aduard

  Informatie van de provincie Groningen.

 • Stremmingen en werkzaamheden Leek

  In verband met de werkzaamheden voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn de beide rotondes nabij de A7 bij Leek het weekend van 12 april vanaf 19 uur t/m maandag 15 april 6.00 uur 2019 gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via op- en afritten bij Boerakker. Daar begeleiden verkeersregelaars overdag het verkeer.

 • Overdekte jongerenontmoetingsplek (JOP) Leek voorlopig verwijderd

  De gemeente Westerkwartier haalt vandaag de overdekte JOP op de hoek van de Lindensteinlaan en Nijenoert in Leek voorlopig weg. Er zijn vernielingen verricht aan de zijkanten en aan de achterbinnenwand.

 • Inzameling Klein Chemisch Afval

  De inzamelwagen voor Klein Chemisch Afval (KCA) heeft dinsdag 9 en woensdag 10 april standplaatsen in de kernen Marum, Nuis, Niebert, Boerakker, Noordwijk, Jonkersvaart, De Wilp.

  De inzameling van KCA afval in Leek verschuift naar 20 april van 10.00 tot 12.00 uur in plaats van Koningsdag 27 april. Locatie: gemeentehuis Leek.

 • 9 en 10 april inzameling Klein Chemisch Afval

  De inzamelwagen voor Klein Chemisch Afval (KCA) heeft dinsdag 9 en woensdag 10 april standplaatsen in de kernen Marum, Nuis, Niebert, Boerakker, Noordwijk, Jonkersvaart, De Wilp.

 • Uitreiking koninklijke onderscheiding door burgemeester Koos Wiersma

  Op vrijdag 29 maart 2019 heeft burgemeester Koos Wiersma een koninklijke onderscheiding, Ridder in De Orde van de Nederlandse Leeuw, uitgereikt aan de heer Jeff Th. M. De Hosson in de Aula van het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit te Groningen. De heer De Hosson is woonachtig in Marum.

 • Vanaf 3 april bouwsluis plangebied De Hoven (Oostindie, Leek)

  De weg tussen de Houtsingel en de Krokus (plangebied De Hoven, Oostindie Leek) is vanaf woensdag 3 april alleen toegankelijk via een bouwsluis. Deze bouwsluis is alleen bedoeld voor vrachtwagens.

 • Vacature keurmeester panden

  Het Platform Gehandicapten Leek (PGL) is op zoek naar keurmeesters, die panden op toegankelijkheid gaan keuren voor de website www.toegankelijk-groningen.nl.

 • Stremming brug Niezijlsterdiep Niezijl

  Woensdag 3 april 2019 brengt het bedrijf Streetprint het straatmotief aan in het asfalt op de brug Niezijlsterdiep in Niezijl.

 • Stremmingen en werkzaamheden Leek

  Stremmingen en werkzaamheden Leek.

 • Verkeersmaatregelen rondom Legio-run

  Zaterdag 6 april 2019 is de LEGiO-run in Grootegast. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid.

 • Volop belangstelling nieuwbouw in Leek, Tolbert en Zevenhuizen

  Veel mensen maakten op zaterdag 30 maart van de gelegenheid gebruik om het nieuwbouwaanbod in de Leek, Tolbert en Zevenhuizen te bekijken tijdens de nieuwbouwbeurs in het gemeentehuis in Leek.

 • Elektrokar rijdt weer rondom landgoed Nienoord Leek

  Vanaf zaterdag 30 maart rijdt de elektrokar weer van en naar het landgoed Nienoord in Leek. Deze elektrokar is beschikbaar gesteld door Stichting de Zijlen en zorgt voor het gratis vervoer van personen en goederen op het landgoed.

 • Vacature nieuwe burgemeester

  Maandag 25 maart is de profielschets in aanwezigheid van de Commissaris van de Koning, René Paas, door de gemeenteraad vastgesteld en vrijdag 29 maart is de vacature opengesteld in de Staatscourant.

 • Gemeente Westerkwartier treedt toe tot netwerk grote plattelandsgemeenten

  De gemeente Westerkwartier sluit aan bij het samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten, de zogenoemde P10-gemeenten. De twintig grootste plattelandsgemeenten van Nederland hebben veel dezelfde ambities en uitdagingen waarvoor zij zich dagelijks inzetten. In P10-verband brengen zij deze onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.  De gemeente Westerkwartier draagt wethouder Bert Nederveen voor als lid van het Algemeen Bestuur.

 • Samen zonnepanelen aanschaffen

  3 en 10 april bijeenkomsten in Zuidhorn.

 • Na NL Doet aan de slag als vrijwilliger?

  Heb je de smaak te pakken en wil je vaker als vrijwilliger aan de slag?

 • Wegwerkzaamheden Lindensteinlaan Leek

  In verband met asfalteringswerkzaamheden op de Lindensteinlaan in Leek op vrijdag 12 april van 7.00 uur tot 17.00 uur wordt deze weg die dag bij de rotonde Lindensteinlaan/ Auwemalaan en bij bushalte Nijenoertweg voor het doorgaande verkeer afgesloten. De bewoners van de Lindensteinlaan kunnen via de verschillende zijwegen hun woning bereiken. De Auwemalaan is dan weer beschikbaar voor alle verkeer.

 • Weekendstremming bij rotondes A7 Leek

  In verband met de werkzaamheden voor het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer zijn de beide rotondes nabij de A7 bij Leek het weekend van 12 april vanaf 19 uur t/m maandag 15 april 6.00 uur 2019 gestremd. Het verkeer wordt omgeleid via op- en afritten bij Boerakker. Daar wordt men  door verkeersregelaars overdag begeleid.

 • Innovatief project Next Education van start in het Westerkwartier

  Op vrijdag 29 maart geven de gemeente Westerkwartier en stichting Quadraten het startsein voor het project Next Education. In dit pilotproject werken zij samen met de Rijksuniversiteit Groningen en het Fablab Groningen om innovatie een plek te geven in het basisonderwijs. Dat doen ze op twee manieren. Aan de hand van het onderwerp Klimaatverandering leren kinderen wat de kansen zijn van technologie en hoe ze dit toe kunnen passen op maatschappelijke opgaven. Leerkrachten maken op hun beurt kennis met andere manieren van lesgeven die meer aansluiten bij de huidige generatie en bij de opgaven waar we als samenleving voor staan. 

 • Wegwerkzaamheden Mr Nennstiehlweg, Plantsoen en Van Akenweg

  In overleg met Dorpsbelangen De Wilp is een ontwerp gemaakt voor de herinrichting van de doorgaande wegen Mr Nennstiehlweg, Plantsoen en Van Akenweg door De Wilp.

 • Planning werkzaamheden centrumplan Marum

  De afgelopen maanden is er veel werk verzet in het centrum van Marum. De nieuwe Lidl is geopend en de wegen en de parkeerplaatsen rondom de Grote Hoorn zijn tiptop in orde gebracht. Ook de komende maanden staan er (weg)werkzaamheden op de agenda. Zo pakken we de kruispunten in het centrum aan en krijgt de parkeerplaats op de Wending (voor de oude Lidl) een facelift.

 • Uitnodiging raadsavond 27 maart

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 27 maart. Deze avond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in Zuidhorn aan de Hooiweg 9. De agenda en de te bespreken stukken voor deze vergadering zijn digitaal te raadplegen op de website www.westerkwartier.nl/raadsvergaderingen.

 • 1500 leerlingen doen mee aan zwerfvuilactie in het Westerkwartier

  Leerlingen van basisscholen in het Westerkwartier houden op vrijdagmorgen 22 maart  een actie om zwerfvuil in hun woonomgeving op te ruimen. Maar liefst 24 basisscholen uit de gemeente Westerkwartier doen mee.

 • Eerste paal nieuwbouw Brede School Oostindie in Leek

  Op maandag 18 maart 2019 om 11.00 uur start de bouw van de nieuwe brede school in de wijk Oostindie in Leek. Samen met een aantal kinderen zal wethouder Elly Pastoor het startsein geven voor het slaan van de eerste paal. Bij dit moment hebben de overige kinderen van beide scholen CBS Van Panhuys en OBS De Hasselbraam en de kinderopvang SKSG ook een rol. Verder zijn de bestuurders van de partners SKSG en schoolbestuur Stichting Quadraten en bouwer/ontwerper BAM en Inbo-architecten en andere betrokkenen aanwezig.

 • Zaterdag 30 maart Nieuwbouwbeurs in Leek

  Ook dit jaar is er in Leek weer een Nieuwbouwbeurs tijdens de NVM open huizen dag.

 • Opening overdekte jongerenontmoetingsplek Leek

  Met trots presenteren twee leerlingen van het technasium rsg De Borgen de nieuwe overdekte jongeren ontmoetingsplek (JOP) op de hoek van de Nijenoertweg en de Lindensteinlaan te Leek. Eindelijk is het dan zo ver, de jongeren kunnen er gebruik van maken. 

 • Militaire oefening van 18 tot en met 22 maart

  Bericht van de Koninklijke Landmacht

  Van18 t/m 22 maart 2019 wordt een militaire oefening gehouden die zich afspeelt in het gebied tussen de plaatsen Dokkum en Winsum in de provincies Friesland en Groningen. Het gaat om een oefening, waarbij waarnemers vanaf de grond vliegtuigen en helikopters aansturen.

 • Wegafsluiting Fanerweg Zuidhorn 25-28 maart 2019

  Informatie van BAM infra

 • Informatieavond over pleegzorg

  Nog altijd hebben we in Nederland te weinig pleegouders, zo ook in de gemeente Westerkwartier. Wil je weten of het pleegouderschap iets voor jou is? Op maandag 18 maart om 20.00 uur organiseren we samen met Elker Pleegzorg een informatieavond over het pleegouderschap in het gemeentehuis in Leek, Tolberterstraat 66.

 • Landschapscompensatie hoogspanningsverbinding TenneT

  Bericht van de provincie

  Groningen, 12 maart 2019 - TenneT legt in de provincie Groningen een nieuwe bovengrondse hoogspanningsverbinding van 380 kilovolt (kV) aan tussen de Eemshaven en Vierverlaten. Voor deze aanleg heeft de stuurgroep Landschapscompensatie 380kV op 26 februari 2019 een programmaplan vastgesteld met compenserende maatregelen voor het landschap.

 • Inwonerpanels

  Wij vinden uw mening heel belangrijk. Op verschillende manieren vragen we u naar uw mening. Eén daarvan is via ons Westerkwartierpanel. Ook vinden we het belangrijk om de mening van onze eigen inwoners te vergelijken met de mening van inwoners in andere delen van de provincie Groningen. Daarom is provincie breed het Groninger Panel opgericht.

 • Gemiddelde lastendruk inwoners gemeente Westerkwartier daalt licht

  De gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Winsum en Zuidhorn hadden in 2018 verschillende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en OZB. Bij de voorbereidingen op de herindeling is afgesproken, dat de gemiddeld gewogen lastendruk (bestaand uit deze drie belastingen) in 2019 ten opzichte van 2018 niet stijgt. Eind 2018 zijn de tarieven voor afvalstoffenheffing en rioolheffing vastgesteld, nu doet het college aan de gemeenteraad een voorstel voor de tarieven OZB.

 • Aandacht voor Week van Zorg en Welzijn in Westerkwartier

  De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 tot en met 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. In deze week kunnen belangstellenden meelopen met zorg- en welzijnsprofessionals en kennis maken met het werk in een zorginstelling.

 • College Westerkwartier aan de slag tijdens NL doet op vrijdag 15 maart!

  Op vrijdag 15 maart en zaterdag 16 maart aanstaande is er weer de actie NL Doet. Deze landelijke actie van het Oranjefonds zet het vrijwilligerswerk in de schijnwerpers. De gemeente Westerkwartier staat achter deze actie en draagt ook haar steentje bij.

 • Onthulling Energiepad stationsgebied Zuidhorn

  Maandag 11 maart, 9.50 uur onthult wethouder Hielke Westra samen met leerlingen van Brede school De Noordster het Energiepad op en nabij het stationsgebied in Zuidhorn. Ontvangst is om 9.00 uur in de ‘Jouw-energie-van-morgen-truck’. Deze staat geparkeerd voor werklocatie Zuidhorn, Hooiweg 9.

 • Takkenroute gemeente Westerkwartier

  In het voorjaar wordt in de gemeente Westerkwartier de zogenaamde takkenroute gereden. Hoeksema’s Regionale Milieudienst (HRM) verzorgt dit voor het gebied van de voormalige gemeenten Grootegast, Marum en Zuidhorn. Voor het gebied van de voormalige gemeente Leek verzorgt de gemeente de inzameling zelf. In het gebied Middag rijdt in 2019 de gemeente Het Hogeland de takkenroute.

 • Aandacht voor pleegouderschap tijdens de Week van de Zorg en Welzijn

  De Week van Zorg en Welzijn vindt plaats van 11 t/m 16 maart 2019. Honderden zorg- en welzijnsorganisaties openen hun deuren en laten zien wat werken in zorg en welzijn is. In dit kader vragen we aandacht voor het pleegouderschap.

 • Vermelding stembureau op de stempas

  Bij de gemeente komen meldingen binnen van mensen die aangeven dat op hun stempas niet het stembureau vermeld staat dat het dichtst bij hen in de buurt is. De meldingen komen met name van mensen die in het grensgebied van beide waterschappen wonen. Dit was niet de bedoeling, maar is in een aantal gevallen toch gebeurd. Wij zijn hier pas achter gekomen toen de stempassen al in de gemeente verspreid waren. Onze excuses hiervoor.

 • Wegafsluiting in Marum

  Maandag 11 maart starten de werkzaamheden voor de aanpassing van de aansluiting van de Grote Hoorn (de Bypass van het centrum van Marum) op de Hoornweg. Tijdens deze werkzaamheden is de kruising Lindsterlaan/Hoornweg voor een periode van vier weken afgesloten voor alle verkeer. Diverse omleidingsroutes worden met bebording aangegeven.

 • V.V.Aduard 2000 krijgt toekomstbestendig nieuw club-kleedgebouw

  Voetbalvereniging Aduard 2000 krijgt als eerste club in Noord Nederland een nieuwe accommodatie die zeer toekomst bestendig is. Het nieuwe onderkomen wordt uiterst duurzaam door b.v. het installeren van en warmtepomp en is geheel gasloos. De nieuwe accommodatie zal dit jaar in nauwe samenwerking met de vereniging vorm gaan krijgen.

 • Verkeerssituatie Aduard/Nieuwklap

  De verkeerssituatie in Aduard/Nieuwklap is vanaf 25 februari gewijzigd.

 • Pilotproject ‘Werken aan werk’ voor statushouders succesvol afgerond

  Op initiatief van de voormalige Intergemeentelijke Dienst (ISD Noordenkwartier) en het Sociaal Werkbedrijf Novatec is eind september 2018 het project ‘Werken aan werk’ voor statushouders gestart. Het pilotproject biedt 19 statushouders uit Syrië en Eritrea de mogelijkheid naast de inburgering, voor de duur van zes maanden, werkervaring op te doen en hun taalvaardigheid te verbeteren. Daarnaast is het project gericht op de ontwikkeling van werknemersvaardigheden en toeleiding naar toekomstig regulier werk.

 • Op zoek naar een nieuwe burgemeester!

  En u kunt meedenken.

 • Aanvragen minimabeleid kan vanaf mei 2019

  Aanvragen voor het minimabeleid, waaronder de kwijtschelding gemeentelijke belastingen en het participatiefonds, kunt u in 2019 later aanvragen dan dat u gewend bent.

 • Informatie van Rijkswaterstaat

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

 • Ver weg wonen en toch op tijd komen – Actie Dag van de Leerplicht

  Tijdens de 'Dag van de Leerplicht' op 21 maart 2019 wordt stilgestaan bij het recht op onderwijs. Het thema van dit jaar in de gemeente Westerkwartier is ‘Ver weg wonen en toch op tijd komen’. Leerlingen die in onze gemeente wonen moeten soms ver fietsen om op school te komen. Team Leerlingzaken wil daarom op de ‘Dag van de Leerplicht’ hier extra aandacht aan besteden.

 • Vervanging hoofdriool Menso Fockemalaan te Niekerk

  Uit rioolinspectie is gebleken dat het hoofdriool tussen menso Fockemalaan huisnummer 44 en 58 te Niekerk erg aangetast is . Dit betekent dat het cement van de buis is opgelost door rioolgas. Hierdoor is de buiswand erg dun en onvoldoende sterk geworden. Omdat dit een onwenselijke situatie is en kan leiden tot gevaarlijke situaties heeft de gemeente besloten het hoofdriool op korte termijn te vervangen. Hiervoor heeft de gemeente aannemers-bedrijf Witteveen Surhuisterveen gevraagd.

 • Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen 2019

  Vandaag mag u stemmen voor de leden van de Provinciale Staten én de leden van het algemeen bestuur van de waterschappen.

 • Leefbaarheidsadviseurs en dorpencontactfunctionaris

  Dichtbij inwoners staan is een van de speerpunten van de nieuwe gemeente. Hierbij gaat veel aandacht uit naar de leefbaarheid in de kernen, met elk hun eigen unieke karakter en specifieke kwaliteiten. Om in goed contact met de dorpen te staan heeft de gemeente drie leefbaarheidsadviseurs en een dorpencontactfunctionaris aangesteld. Elke leefbaarheidsadviseur is gekoppeld aan een gebied met daarin een aantal dorpen.

 • Zondagsopenstelling winkels gemeente Westerkwartier

  In het coalitieakkoord van de gemeente Westerkwartier zijn afspraken gemaakt over de zondagsopenstelling van de winkels. Dit heeft er in geresulteerd dat de raad van de gemeente Westerkwartier de Verordening winkelsluitingstijden 2019 op woensdag 13 februari 2019 heeft vastgesteld. De nieuwe regels uit deze verordening gelden vanaf zaterdag 16 februari 2019.

 • Gemeenten Noordenveld en Westerkwartier adviseren minister Wiebes niet in te stemmen met gewijzigd opslagplan Norg

  Om optimaler gebruik te kunnen maken van de Ondergrondse Gasopslag Norg (in het vervolg Opslagplan Norg) vraagt de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) toestemming aan de minister van Economische Zaken en Klimaat om de werkdruk te verhogen. De minister geeft lokale overheden de gelegenheid hem hierover te adviseren voordat hij een besluit neemt. De gemeenten Noordenveld en Westerkwartier hebben hier gebruik van gemaakt. Nadat de minister alle adviezen heeft ontvangen, neemt hij een ontwerpbesluit. Op het ontwerpbesluit kan door eenieder een zienswijze ingediend worden. Na behandeling van de zienswijze zal de minister een definitief besluit nemen over het gewijzigde opslagplan Norg.

 • Meldpunt Bezorgd

  Het Meldpunt biedt hulp en advies om te voorkomen dat het echt mis gaat.

  Bent u ernstig bezorgd over of het wel goed gaat met uw buurman of buurvrouw, of andere mensen in uw omgeving, of zorgen ze voor overlast? Meld dat dan bij het Meldpunt Bezorgd, via meldpuntbezorgd@westerkwartier.nl of telefoonnummer 140594.

 • Uitnodiging raadsavond 13 februari

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 13 februari. Deze avond begint om 19.30 uur en zal plaatsvinden in Zuidhorn aan de Hooiweg 9.

 • Stembureauleden voor Verkiezingen 2019

  Woensdag 20 maart 2019 en donderdag 23 mei 2019 vinden er verkiezingen plaats.

  • Op 20 maart voor de leden van Provinciale Staten van de provincie Groningen en voor de leden van het algemeen bestuur waterschap Noorderzijlvest en/of waterschap Fryslân.
  • Op 23 mei zijn de verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

  Voor deze verkiezingen zijn we op zoek naar stembureauleden.

 • Elf soorten vleermuizen op Nienoord Leek

  In opdracht van de gemeente heeft het ecologisch adviesbureau Buro Bakker, de afgelopen twee jaar, op meerdere plekken op Nienoord  ‘bat-detectors’ opgehangen. Eén van de doelstellingen van dit onderzoek was een idee te krijgen welke soorten vleermuizen er nu voorkomen op Nienoord in Leek.

 • Wegwerkzaamheden Auwemalaan

  Van 18 februari tot en met 12 april 2019 worden er diverse werkzaamheden aan de Auwemalaan en Lindensteinlaan uitgevoerd. Het laatste gedeelte van de Auwemalaan van De Boskamp tot aan de aansluiting rotonde Lindensteinlaan wordt afgesloten. De werkzaamheden vallen onder het project Hoogwaardig Openbaar Vervoer Leek (HOV), waarmee we voor betere busverbindingen en een grotere verkeersveiligheid zorgen.

 • College Westerkwartier bezoekt 41 dorpen voor de zomer

  Het college van de gemeente Westerkwartier start in februari met kennismakingsbezoeken langs alle 41 dorpen. Het eerste bezoek is op 6 februari in Feerwerd en op 25 juni sluit de ronde af in Aduard. Met de dorpenronde wil het college van burgemeester en wethouders zo snel mogelijk kennismaken met de verenigingen van dorpsbelangen. Elke week bezoekt het college twee of drie dorpen op een avond. Leek en Zuidhorn hebben geen vereniging van dorpsbelangen. Voor kennismaking in deze dorpen wordt nog een andere manier voorgesteld.

 • Aanslag afvalstoffenheffing en reinigingsrecht in de bus

  In de afgelopen dagen hebt u de aanslag afrekening kilo’s van 2018 ontvangen. De aanslag afvalstoffenheffing/reinigingsrecht bestaat uit een vast deel en een afrekening van de kilogrammen (variabel deel).

 • Uitnodiging raadsavond 30 januari

  U bent van harte welkom tijdens de openbare raadsavond op woensdag 30 januari.

 • Militaire oefening

  De Koninklijke Landmacht oefent in de periode van 11 t/m 15 februari en van 18 t/m 22 maart in de kop van Overijssel en in de provincies Friesland, Drenthe,
  Groningen.

 • Oeverconstructie Zuidhorn

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken over een lengte van circa 500 meter de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Zuidhorn.

 • Wethouders nemen eerste exemplaar ‘Boordevol Lutjegast’ in ontvangst

  Zaterdag 26 januari 2019 nemen wethouders Elly Pastoor en Hielke Westra het eerste exemplaar van het boek ‘Boordevol Lutjegast’ in ontvangst. Dit vindt plaats om 13.00 uur in de Torenkerk aan de Abel Tasmanweg 75 te Lutjegast. Het boek is het supplement op het boek ‘De Huizen van Lutjegast en hun bewoners sinds 1880’ en telt 500 pagina’s. Het boek ‘Boordevol Lutjegast’ staat vol met nieuwe (oude) verhalen. Jan Lohmeijer en Jan Medema hebben het boek samengesteld. Zij geven zaterdag een presentatie over de totstandkoming van dit boek.

 • Eerste auto’s gemeente Westerkwartier gepresenteerd

  Maandag heeft de officiële overdracht plaats gevonden van een aantal nieuwe voertuigen voor het team Openbare Werken.

 • Afvalinzameling gestopt

  In verband met de gladheid en vastgevroren afval in de containers is onze afvalinzamelaar in de voormalige gemeenten Marum, Grootegast en Zuidhorn gestopt met het legen van de groene containers. Het is op veel wegen te glad om verantwoord en veilig te rijden.

 • Gemeente bezig met strooien en sneeuwvrij maken

  Op dit moment zijn alle strooiploegen van de gemeente Westerkwartier bezig met het strooien en schoonmaken van de doorgaande wegen.

 • Coalitieakkoord in eenvoudige taal

  De gemeente Westerkwartier heeft een programma opgesteld. Hierin staan de plannen voor de periode 2019-2022. Dit is het zogenoemde coalitieakkoord. Het motto is: Samen Westerkwartier Maken! Het akkoord heeft 7 thema’s. Hierin leggen wij de thema’s kort uit. Ook geven we een paar voorbeelden van maatregelen per thema. De tekst is geschreven in taalniveau B1. Dit staat voor eenvoudig Nederlands.

 • Onderhoud oever Van Starkenborghkanaal

  Rijkswaterstaat vervangt de komende weken de oeverconstructie aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal bij Eibersburen. Eind maart zijn de werkzaamheden afgerond.

 • Wegwerkzaamheden bij Tafelbrug Zuidhorn

  In opdracht van de provincie vinden donderdag 24 januari 2019 van 20.00 tot 22.00 uur herstelwerkzaamheden plaats aan de Tafelbrug in Zuidhorn.

 • Wethouder Sport bij Rolstoelbasketbal in Topsporthal Leek

  Rolstoelbasketbalteams uit het hele land komen spelen zaterdag 19 januari in Leek.

 • Uitnodiging raadsavond 16 januari

  Belangstellenden zijn van harte welkom de vergadering bij te wonen.

 • Informatieavond woningbouw Kompasterrein in Opende

  De gemeente Westerkwartier heeft samen met ontwikkelaar Toeck een plan gemaakt voor de invulling van het voormalige Kompasterrein in Opende. Dit terrein ligt tussen de Alkemastraat, Bensmastraat en Drachtsterweg. Aan de Drachtsterweg geeft de gemeente Westerkwartier drie vrije kavels uit. Aan de Alkemastraat en Bensmastraat komen acht half vrijstaande woningen en tien rijwoningen (twee blokken). Alle woningen zijn koopwoningen.

 • Burgemeester Koos Wiersma bezocht 100-jarige Jan Boerema uit Marum

  Burgemeester Koos Wiersma bezocht op zaterdag 12 januari oud-wethouder van de voormalige gemeente Marum, de heer Jan Boerema.

 • Tijdelijke verlegging van de rijstroken N372

  De provinciale weg N372, tussen Leek en de A7, krijgt in een aantal fases nieuw asfalt. Hierdoor wordt allereerst het verkeer van maandag 14 januari tot en met vrijdag 15 maart 2019 via een (midden)berm naar de andere baan geleid. De aannemer gaat op de oostelijke rijbaan asfalteren.

 • Bekendmakingen en publicaties tijdelijk op deze website

  De bekendmakingen en publicaties van de gemeente Westerkwartier publiceren we de komende periode op www.westerkwartier.nl. Inwoners kunnen zich op dit moment helaas niet aanmelden voor de zogenaamde ‘e-mailservice Bekendmakingen’ van Overheid.nl. Dit is de service waarbij je zelf kunt aangeven van welke bekendmakingen je een melding wilt ontvangen. Bij aanmelding voor de e-mailservice krijgen inwoners nu de melding dat de ‘postcode huisnummer combinatie onbekend’ is. Het Kadaster heeft de gegevens van de gemeente Westerkwartier nog niet verwerkt, waardoor de e-mailservice op dit moment niet werkt. Meer informatie hierover via de website www.overheid.nl.

  Bekendmakingen

 • Gemeentehuizen aanstaande dinsdag vanaf 15:00 uur gesloten

  In verband met een personeelsbijeenkomst zijn alle gemeentehuizen in de gemeente Westerkwartier op dinsdag 8 januari a.s. vanaf 15.00 uur gesloten en telefonisch niet bereikbaar.

 • Gemeente Westerkwartier publiceert wekelijks in De Krant en de Streekkrant

  Vanaf 1 januari 2019 publiceert de gemeente Westerkwartier haar gemeentenieuws in de Streekkrant en De Krant. Beide kranten zijn een uitgave van Media Totaal Noord in Roden. De verspreiding van beide kranten bestrijkt het hele Westerkwartier.

 • Wijziging in de afvalinzameling voor de dorpen Aduard en Oldehove

  Met ingang van 1 januari 2019 worden de grijze containers in de dorpen Aduard en Oldehove niet meer op de vrijdag in oneven weken geleegd, maar op de maandag in de even weken.

 • Gemeente Westerkwartier lanceert nieuwe website

  De gemeente Westerkwartier is vanaf woensdag 2 januari 2019 te vinden op de nieuwe website www.westerkwartier.nl. Samen met inwoners heeft de gemeente gebouwd aan een vraaggerichte, overzichtelijke en goed leesbare website.

 • Inzameling Kerstbomen

  In week 2 van 2019 is de inzameling van kerstbomen van particulieren. We doen deze inzameling op de manier zoals dat in de voormalige gemeente gedaan werd. Daar zitten wel wat verschillen in. Deze verschillen leggen we in dit bericht uit.

 • Gebiedsraad Middag-Humsterland in oprichting

  Donderdagavond 20 december hebben tientallen burgers en boeren voorstellen gedaan en ideeën uitgewisseld om het gebied Middag-Humsterland beter te beschermen, duurzamer te maken en leefbaar te houden. De bijeenkomst vond plaats in café Eisseshof in Niehove. Het zijn de eerste resultaten van de actieve werkgroepen in Middag-Humsterland, die werken aan de uitvoering van de gebiedsvisie. Een belangrijk resultaat van dit proces is, dat begin 2019 de Gebiedsraad Middag-Humsterland wordt opgericht.

 • Burgemeesters dragen Abel Tasman-tafel over aan waarnemer Koos Wiersma

  In aanloop naar de gemeentelijke herindeling in het Westerkwartier, overhandigen de burgemeesters van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en Winsum de Abel Tasman-vergadertafel aan Koos Wiersma, die vanaf 1 januari waarnemend burgemeester is van de gemeente Westerkwartier.

 • Koos Wiersma benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier

  De commissaris van de Koning René Paas heeft na overleg met de gekozen lijsttrekkers van de nieuwe gemeente Westerkwartier de heer Koos Wiersma benoemd als waarnemend burgemeester van de gemeente Westerkwartier.

 • VZ Westerkwartier, ChristenUnie, CDA en PvdA voeren verdere formatiebesprekingen

  Woensdag 12 december hebben de formateurs Marcel Thijsen (namens VZ Westerkwartier) en Jannes Janssen (namens ChristenUnie) vervolggesprekken gevoerd in het kader van de formatie in het Westerkwartier. Samen met vertegenwoordigers van VZ Westerkwartier en ChristenUnie spraken zij met alle partijen in het Westerkwartier.

 • Informateur presenteert vrijdag eerste verslag

  Informateur Marcel Thijsen presenteert vrijdag 7 december aanstaande om 17.00 uur zijn eerste verslag van de gesprekken, die hij heeft gevoerd met de politieke partijen in het Westerkwartier.

 • Wijzigingen Buurtbus en Qbuzz in het Westerkwartier

  Vanwege grote toename van het aantal reizigers in de spits op de route Leek – Grootegast rijdt vanaf 9 december in de spits tussen Leek en Grootegast een grote bus van Qbuzz, lijn 38. In de daluren en tijdens de schoolvakanties blijft als vanouds de buurtbus Leek – Grootegast, lijn 550, rijden. Qbuzz lijn 89 tussen Marum en Leek kent een zeer lage bezetting. Het OV-bureau overwoog deze lijn te schrappen, maar buurtbusvereniging Leek – Grootegast is bereid deze lijn vanaf 9 december over te nemen onder lijnnummer 589.

 • Definitieve verkiezingsresultaten verkiezingen per stembureau

  Woensdag 21 november 2018 waren de gemeenteraadsverkiezingen. Op deze website worden alle resultaten per stembureau overzichtelijk via een kaart gepresenteerd.

 • Kom naar plein Westerkwartier-Noordenveld tijdens Promotiedagen

  Ondernemend Westerkwartier en Noordenveld presenteren zich ook dit jaar weer gezamenlijk op de Promotiedagen op 6 en 7 november in de Martiniplaza in Groningen. Het plein Westerkwartier-Noordenveld is al jaren een vast ontmoetingspunt op de beursvloer in de Borgmanhal.  Dit jaar staan er dertig  bedrijven uit de regio op het sfeervolle horecaplein.

 • Online stemhulp voor verkiezingen Westerkwartier

  Kiezers in het Westerkwartier kunnen online stemhulp krijgen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Inwoners mogen op 21 november 2018 naar de stembus om de nieuwe gemeenteraad te kiezen. Per 1 januari 2019 gaan de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Zuidhorn en een deel van Winsum samen.

 • 10 november: landelijke dag van de mantelzorg

  Elk jaar wordt op 10 november de Landelijke Dag van de Mantelzorg georganiseerd. Ook dit jaar willen de vier steunpunten mantelzorg in het Westerkwartier extra aandacht en waardering geven aan mantelzorgers. Bent u mantelzorger of ontvangt u mantelzorg? Lees dan snel verder!

 • Nieuwe website!

  Gemeente Westerkwartier lanceert nieuwe website.

 • BAM ontwerpt en bouwt nieuwe brede school Oostindie

  BAM Bouw en Techniek regio Noord heeft de aanbesteding van het ontwerp en de nieuwbouw van de brede school in de wijk Oostindie te Leek gewonnen.