Pagina opties

Groter

Nevenfuncties van de rekenkamer leden

De leden van de rekenkamer hebben ook andere functies. Hieronder staan de nevenfuncties vermeld.

Jan-Willem van de Kolk, voorzitter

 • Lid/Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Wolderwijs en Stichting Kindcentra Wolderwijs
 • Voorzitter Raad van Toezicht SWV Primair Onderwijs (Passend Onderwijs) Borger-Odoorn/Emmen, negen schoolbesturen, negentig scholen
 • Voorzitter Bechterew-patiëntenvereniging De Kanaalstreek (verbonden aan ReumaNederland)
 • Voorzitter Stichting Armslag, kledingboetiek voor huishoudens met een minimuminkomen (ca. 500 huishoudens)
 • Lid jury Stimuleringsprijs Noordelijk Platform Gehandicapten Zorg
 • Afgevaardigde van het district Groningen in de Verenigingsraad van Veilig Verkeer Nederland
 • Voorzitter Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) RTV-1

Avelien Haan, lid

 • Docent/onderzoeker bij de opleiding Bestuurskunde aan de Thorbecke Academie van de NHL Stenden Hogeschool (bezoldigd)
 • Onderzoeker bij Haan Onderzoek & Advies (bezoldigd)
 • Voorzitter van de VB Noord (de noordelijke kring van de Vereniging voor Bestuurskunde) (onbezoldigd)
 • Secretaris van het Plaatselijk Nut Den Ham-Fransum (onbezoldigd)
 • Scriba bij de GKv Ontmoetingskerk te Aduard (onbezoldigd)
 • Secretaris bij de kernklachtencommissie SMKR (een commissie die klachten rond seksueel misbruik in kerkelijke relaties behandelt) (onbezoldigd)

Harry van Boven, lid

 • Directeur Nationaal Veiligheidsinstituut (NVI) (bezoldigd)
 • DGA Waterloopbos B.V. en Transreality.com B.V. (bezoldigd)