Pagina opties

Groter

Maatwerk

Wat houdt Maatwerk in?

Mocht uw organisatie ondanks de landelijke en provinciale steunmaatregelen in financiële problemen komen, dan denkt de gemeente met u mee in het zoeken naar oplossingen. Welke oplossingen er mogelijk zijn verschilt sterk per organisatie. Daarom gaan wij graag persoonlijk het gesprek aan met organisaties om samen te kijken wat de mogelijkheden zijn, dit noemen wij maatwerk. 

Voor wie is Maatwerk bedoeld?

De gemeente biedt maatwerk aan maatschappelijke organisaties zoals sportverenigingen, culturele organisaties, musea en dorpshuizen die acute financiële problemen hebben. Specifiek voor de dorpshuizen, vrijwilligersorganisaties Jeugd en culturele organisaties heeft de gemeente een financiële compensatie vanuit de Rijksoverheid ontvangen. Daardoor is het mogelijk geworden om voor deze instellingen een subsidieregeling maatwerk vast te stellen. Hieronder vindt u de link om van deze regeling gebruik te maken. Omdat er voor sportverenigingen andere regelingen vanuit de Rijksoverheid zijn vastgesteld, kunnen zij geen gebruik maken van deze gemeentelijke subsidieregeling. Voor ondersteuning op gebied van sport kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon..  

Hoe gaat het in zijn werk?

Informatie over de subsidieregeling maatwerk en het aanvragen daarvan. Met vragen kunt u contact opnemen met de medewerker bij de gemeente waarmee u normaal gesproken contact heeft . Heeft u geen vaste contactpersoon bij de gemeente of heeft u hiervan geen contactgegevens dan kunt u mailen naar maatwerkcorona@westerkwartier.nl   of bellen naar het algemene telefoonnummer van de gemeente en vragen naar team Advies en Relaties, afd. Subsidies

Tot wanneer geldt de regeling?

Ondersteuning door middel van Maatwerk in 2020 en 2021 beschikbaar. De Subsidieregeling Maatwerk betreft het gehele jaar 2020..

Aanvragen maatwerkondersteuning

De landelijke regelingen: