Pagina opties

Groter

Kerkenvisie

Op deze pagina kunt u informatie en nieuwe ontwikkelingen vinden over het proces rondom het opstellen van onze kerkenvisie.

Landelijk initiatief

Het opstellen van een visie voor religieus erfgoed, ook wel “kerkenvisie” genoemd, is onderdeel van het landelijke programma ‘Toekomst Religieus Erfgoed’ van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Dit programma heeft als doel het vinden van een duurzaam toekomstperspectief voor het religieus erfgoed in Nederland. Ondanks de projectnaam ‘kerkenvisie’, beperkt het project zich niet alleen tot het christelijke religieuze erfgoed, maar omvat het (voormalig) gebedshuizen van elke godsdienst. Voor meer informatie over het programma Toekomt Religieus Erfgoed of de landelijke kerkenvisies kunt u kijken op: www.toekomstreligieuserfgoed.nl.

Hardscarf, CC BY-SA 3.0 <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0>, via Wikimedia Commons

afbeelding

Een visie voor het religieuze erfgoed

Als nieuwe heringedeelde gemeente is het voor ons van waarde om in beeld te krijgen wat voor religieus erfgoed er allemaal aanwezig is in het Westerkwartier. Daarom willen we graag, in samenwerking met verschillende partijen, komen tot een visie over het religieus erfgoed. De eigenaren van deze gebouwen staan hierbij voorop. In deze visie proberen we inzicht te krijgen in de huidige situatie en wat de verwachtingen voor de toekomst zijn. Hiernaast zal in de visie onderzocht worden hoe we op mogelijke ontwikkelingen kunnen inspelen.

Contact

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over het project of bent u eigenaar van een (voormalig) gebedshuis en is er nog geen contact met u opgenomen? Dan kunt u contact opnemen met Vera Mijnheer. Zij is het aanspreekpunt binnen de gemeente voor dit project en is te bereiken via kerkenvisie@westerkwartier.nl of telefonisch via 14 0594.