Pagina opties

Groter

IKC Marum

In Marum wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). In dit gebouw komen de beide basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron. Het biedt ook ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kindercentrum Het Zonnetje gaat dan over in “Quadraten Kinderopvang”. Verder krijgen de GGD met het consultatiebureau en het muziekonderwijs van Het Kunstkwartier ruimte in het nieuwe gebouw. Op deze wijze ontstaat voor alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar in Marum één nieuw gebouw.

Nieuwsbrieven

Er zullen regelmatig nieuwsbrieven verschijnen over de bouw van het IKC Marum.

Naar de nieuwsbrieven

Locatie

Het gebouw met de omliggende pleinen en speelgebieden komt te staan op het huidige trainingsveld van voetbalvereniging SV Marum op Sportpark De Holten.

De locatie

Sport

Door de gekozen locatie vervalt er een belangrijk trainingsveld. Met de voetbalvereniging is overeenstemming voor een goede compensatie.

Sport

Ontwerp

Het IKC krijgt twee bouwlagen en beslaat ongeveer een derde van het beschikbare terrein.

Het is een energieneutraal ontwerp, daarmee voldoet het ruimschoots aan de toekomstige Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) eisen.

Meer over het ontwerp

(en een impressiefilmpje)

Naam

De naam Integraal Kindcentrum of IKC Marum is een voorlopige werknaam. Later in het proces, eerste helft van 2022, bepalen we samen met gebruikers en omwonenden een nieuwe passende en pakkende naam. Dat doen we met een prijsvraag.

Verkeer

In 2019 is een Klankbordgroep Verkeer samengesteld. Deze bestaat uit ouders van schoolgaande kinderen, de voetbalvereniging, de volkstuinvereniging, omwonenden, Marumer Belang, de scholen, kinderopvang en verkeersadviseurs.

Meer over verkeer

Planning

Sinds het najaar van 2019 werken we hard aan alle voorbereidingen. Dat gebeurt in nauw overleg met de toekomstige gebruikers van het gebouw en andere belanghebbenden. Het gaat om de uitwerking van het ontwerp van gebouw- en plein, het verkeersplan, verbetering van de sportvelden en alle vergunningen. Het definitieve ontwerp is klaar. De komende tijd wordt er dan echt gebouwd. Als alles goed gaat, wordt het IKC na de zomer van 2022 in gebruik genomen.

Ontwerp bestemmingsplan

Vergunningen

Het bestemmingsplan is in april 2021 door de raad vastgesteld. In augustus 2021 is ook de Omgevingsvergunning voor de bouw van het IKC verleend. De bouw kan nu echt van start.

Bestemmingsplan

Voorgeschiedenis

Zoals u wellicht weet, heeft de raad van de voormalige gemeente Marum in 2018 geld gereserveerd en een plaats bepaald voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Meer over de voorgeschiedenis

Informatiebijeenkomsten

Op de informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld. Hier vind u de antwoorden op die vragen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de heer Klaas Visser, of bij zijn afwezigheid met de heer Frans Huisman. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0594.

Wilt u graag per e-mail reageren dan kan dat via info@westerkwartier.nl, vermeldt u dan IKCmarum in het onderwerp.