Pagina opties

Groter

IKC Marum

In Marum wordt gewerkt aan de bouw van een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). In dit gebouw komen de beide basisscholen OBS De Springplank en CBS De Bron. Het biedt ook ruimte aan een kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang. Kindercentrum Het Zonnetje gaat dan over in “Quadraten Kinderopvang”. Verder krijgen de GGD met het consultatiebureau en de muziekschool van Kunstbedrijven Westerkwartier ruimte in het nieuwe gebouw. Op deze wijze ontstaat voor alle functies voor de kinderen van 0 tot 13 jaar in Marum één nieuw gebouw.

Nieuwsbrieven

Er zullen regelmatig nieuwsbrieven verschijnen over de bouw van het IKC Marum.

Naar de nieuwsbrieven

Persberichten

Locatie

Het gebouw met de omliggende pleinen en speelgebieden komt te staan op het huidige trainingsveld van voetbalvereniging SV Marum op Sportpark De Holten.

De locatie

Ontwerp

Het IKC krijgt twee bouwlagen en beslaat ongeveer een derde van het beschikbare terrein.

Het wordt een energieneutraal ontwerp, daarmee voldoet het ruimschoots aan de toekomstige Bijna Energieneutraal Gebouw (BENG) eisen.

Meer over het ontwerp

(en een impressiefilmpje)

Naam

De naam Integraal Kindcentrum of IKC Marum is een voorlopige werknaam. Later in het proces, eerste helft van 2022, bepalen we samen met gebruikers en omwonenden een nieuwe passende en pakkende naam. Dat doen we met een prijsvraag.

Verkeer

In 2019 is een klankbordgroep samengesteld bestaande uit ouders van schoolgaande kinderen, de voetbalvereniging, de volkstuin, omwonenden, Marumer Belang, de scholen, GGD, kinderopvang en verkeersadviseurs. In september en november 2019 hebben twee bijeenkomsten van de klankbordgroep plaatsgevonden. Hierin is het verkeersplan voor een veilige schoolomgeving uitgewerkt.

Meer over verkeer

Planning

Sinds het najaar van 2019 is met de gebruikers en een groep belanghebbenden hard gewerkt aan alle voorbereidingen. Het gaat om de gebouw- en plein aanbesteding, het verkeersplan, verbetering van de sportvelden en het bestemmingsplan. De komende maanden werken we het schetsontwerp met de gebruikers van het gebouw verder uit. In het voorjaar van 2021 wordt een bouwvergunning aangevraagd. Na de zomervakantie start dan de bouw. Het IKC kan naar verwachting na de zomer van 2022 in gebruik worden genomen.

Ontwerp bestemmingsplan

Om het plaatsen van een IKC op de aangewezen locatie mogelijk te maken moet de bestemming van dat veld worden gewijzigd van de bestemming “sport” naar “maatschappelijk". Daarvoor is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt. Op woensdag 7 april 2021 is het definitieve bestemmingsplan in de raad besproken. Dit bestemmingplan wordt 21 april vastgesteld

Procedure ontwerpbestemmingsplan

Voorgeschiedenis

Zoals u wellicht weet, heeft de raad van de voormalige gemeente Marum in 2018 geld gereserveerd en een plaats bepaald voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

Meer over de voorgeschiedenis

Informatiebijeenkomsten

Op de informatiebijeenkomsten zijn vragen gesteld. Hier vind u de antwoorden op die vragen.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact op met de heer Klaas Visser, of bij zijn afwezigheid met de heer Frans Huisman. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 0594.

Wilt u graag per e-mail reageren dan kan dat via info@westerkwartier.nl, vermeldt u dan IKCmarum in het onderwerp.