Pagina opties

Groter

Voorgeschiedenis

Zoals u wellicht weet, heeft de raad van de voormalige gemeente Marum in 2018 geld gereserveerd en een plaats bepaald voor de bouw van een nieuw Integraal Kind Centrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

De gemeente Westerkwartier constateerde dat er nog een aantal zaken moest worden geregeld, voordat het project een goede doorstart kon maken. Er was extra geld nodig voor prijsstijgingen en voor nog ontbrekende zaken. Al deze extra kosten zijn verwerkt in de meerjarenbegroting.

Ook is een nieuwe berekening gemaakt van leerlingenaantallen voor het hele Westerkwartier. Dat heeft invloed op de omvang van het schoolgedeelte. Verder is een realistische planning en aanpak uitgewerkt. De gemeente blijft de opdrachtgever voor het hele proces.