Pagina opties

Groter

Informatiebijeenkomst 7 oktober 2020

Hier vindt u de informatie die is verstrekt op de informatiebijeenkomsten.

Presentatie

Download hier de presentatie zoals gehouden op de informatiebijeenkomst.

Vragen / Antwoorden

Verlichting

Vraag: Het evenemententerrein wordt aangepast, er staat nu geen/weinig licht. Maar wordt er meer licht bijgeplaatst?
Antwoord: Ja, dit is meegenomen in dit plan. We gaan de bestaande verlichting van het huidige trainingsveld hergebruiken. We zijn nog in overleg met de voetbalvereniging over toepassing van ledlampen inclusief de lichtkleur. In het huidige bestemmingsplan is het al mogelijk om op alle sportvelden veldverlichting toe te passen. Het voordeel van led is dat er minder strooiverlichting en minder overlast is. De verdere uitwerking hiervan vindt nog plaats.
Vraag: De korfbalvereniging maakt incidenteel gebruik van het veld achter de achtererven van de Traverse. Hier moet ook verlichting op blijven.
Antwoord: Er blijven voor het korfbalgedeelte (noordkant van het veld) lichtmasten staan.
Vraag: De verlichting van het gebouw zelf is dag- en nacht verlichting neem ik aan?
Antwoord: Er komt wel verlichting, maar zolang de voorzieningen open zijn. We verwachten niet dat het de hele nacht aan moet zijn. We nemen dit mee in ons overleg.

Verkeer

Vraag: Omwonenden maken zich zorgen over het ongewenst parkeren aan de Alberdaweg.
Antwoord: De weg richting het volkstuinencomplex wordt ingericht als fietspad. Er komt een afsluiting die alleen door de volkstuinenvereniging kan worden geopend. Verder wordt het een schoolzone met markering op de rijbaan. Het is minder logisch om daar te parkeren straks. We werken de oplossing in overleg met de klankbordgroep verkeer en de buurt verder uit.

Verder werken we met de scholen en de kinderopvang nog een gedragsplan uit. Daarna blijven we situatie in de gaten houden en gaan we deze evalueren. In het uiterste geval gaan we handhaven.
Vraag: De kans bestaat dat er op de Hoornweg ook ongewenst wordt geparkeerd.
Antwoord: Ook op de Hoornweg komt een schoolzone met markering op de rijbaan. Er komt een kiss en go ter hoogte van de voetbalkantine. Het is minder logisch om daar te parkeren straks. We werken de oplossing in overleg met de klankbordgroep verkeer en de buurt verder uit.
Vraag: Voor de muziekvereniging wordt er nu geparkeerd direct bij het evenemententerrein bij de Alberdaweg? Hoe gaan jullie hier mee om?
Antwoord: Al het parkeren moet plaatsvinden op de parkeerplaats bij de Hoornweg. De Alberdaweg wordt ingericht als schoolzone met markering op de rijbaan. Het is minder logisch om daar te parkeren straks. We werken de oplossing in overleg met de klankbordgroep verkeer en de buurt verder uit. Verder werken we met de scholen en de kinderopvang nog een gedragsplan uit. Daarna blijven we situatie in de gaten houden en gaan we deze evalueren. In het uiterste geval gaan we handhaven. Te zijner tijd gaan we in gesprek met de muziekvereniging.
Vraag: De fietsverbinding oostkant is die meegenomen in het bestemmingsplan?
Antwoord: Ja, voor het gedeelte op het sportpark is daarmee rekening gehouden. De staande bestemming water wordt gewijzigd in bestemming groen en in die bestemming is het aanleggen van een fietspad toegestaan.
Vraag: Wanneer wordt de fietsverbinding 2e fase Oost/West uitgevoerd?
Antwoord: Voor de eerste fase is nu geld beschikbaar gesteld. Het geld voor de 2e fase hopen we te kunnen regelen. We gaan ons best ervoor doen om dit tot uitvoering te krijgen. Bovendien gaat het niet om alleen het stukje fietspad op het sportcomplex, maar om de hele route van de Lindsterlaan tot aan het IKC met alle verkeersveiligheidsmaatregelen.
Vraag: De fietsverbinding die jullie willen, gaat over grond die ik huur van de gemeente. Ik wil hier graag over in gesprek.
Antwoord: Voordat we de plannen gaan uitwerken gaan we eerst met u in overleg om eerst met u de plannen verder uit te werken.
Vraag: Wanneer kunnen we een verkeersvisie verwachten?
Antwoord: Op dit moment wordt er al aan een ontwerp gewerkt. We moeten nu een proces doorlopen. We verwachten begin volgend jaar een definitief concept te hebben.
Vraag: De hoofdwegenvisie is dat de verkeersvisie?
Antwoord: Ja, dat klopt.
Vraag: Is er rekening mee gehouden als er een calamiteit is in het schoolgebouw? Aanrijdroutes?
Antwoord: Ja, het terrein is toegankelijk voor hulpverlengingsdiensten. Van de noordkant en zuidkant kun je altijd in het schoolgebouw. Hier is rekening mee gehouden in het ontwerpplan. De hele noord/zuid route blijft beschikbaar, ook voor bijvoorbeeld onderhoud of gladheidsbestrijding.
Vraag: Bij de korfbalvereniging zit een kleine parkeerplaats. De vraag is of deze kan worden afgesloten of helemaal kan worden verwijderd? Het gaat om de sociale veiligheid. Daarnaast wordt er mogelijk ongewenst geparkeerd.
Antwoord: We gaan in overleg met de korfbalvereniging wat hier mogelijk is. We komen hier later op terug. Op de parkeerplaats van de Hoornweg is voldoende mogelijkheid om te parkeren voor alle sportactiviteiten.

Bestemmingsplanwijziging

Vraag: Wordt het bestemmingsplan gewijzigd voor het hele gebied?
Antwoord: Nee, het bestemmingsplan gaat alleen over de school met het buitenterrein en over het strookje voor de oostelijke fietsroute. Niet over het hele gebied.

Planning

Vraag: Er missen een aantal adressen bij het versturen van de nieuwsbrieven?
Antwoord: We kijken opnieuw naar het adressenbestand en voegen adressen toe.
Vraag: Wordt de klankbordgroep weer betrokken bij de verdere uitwerking van de plannen?
Antwoord: Ja, zoals in juli is gecommuniceerd via de mail naar de klankbordgroep leden. Dit vindt in de eerste helft van 2021 plaats. De klankbordgroep leden worden daarvoor uitgenodigd.

Gebouwontwerp

Vraag: Hoe hoog wordt het gebouw in totaal?
Antwoord: Het gebouw is 8,40 hoog. Het gedeelte waar de installaties verdiept in zijn weggewerkt is 9.50 hoog.

Sport

Vraag: Is het nieuwe kunstgrasveld voor de jeugd schadelijk voor kinderen? (Geur/stof van autobanden?)
Er zijn veel onderzoeken gedaan en het lijkt erop dat het niet schadelijk is. Zie deze link voor meer informatie:
https://www.rivm.nl/veelgestelde-vragen-rubbergranulaat
Vraag: Wordt het van kurk?
Antwoord: Nee, het is geen kurk. Het wordt een rubber gestrooid veld.
Vraag: Is de geur niet schadelijk?
Antwoord: Het levert geen stof op naar de velden. Het zit in het rubber zelf, als je dat in zou nemen, dat is niet goed.
Vraag: Het veld achter de achtererven van de Traverse, wordt deze intensiever gebruikt?
Antwoord: De voorzitter van de voetbalvereniging zegt dat het niet voor de hand ligt dat dit veld intensiever wordt gebruikt. De Korfbal blijft op dezelfde plek trainen en er wordt niet meer verlichting bij geplaatst.
Vraag: Ik zou graag als voetbalclub mee willen denken met de partners van het IKC voor de inrichting van de buitenruimte en het met hen willen hebben over de samenwerking.
Actie: We nemen het mee in de verdere uitwerking en komen erop terug als het speelt.

Evenemententerrein

Vraag: Komt er een nieuw hek om het evenemententerrein heen?
Antwoord: Ja, er komt een nieuw hek.
Vraag: Hoeveel worden het dan?
Antwoord: Zes lichten worden naar het evenemententerrein verplaatst.

Overige

Vraag: Wordt de volkstuinenvereniging verplaatst?
Antwoord: Nee, de volkstuinenvereniging blijft op dezelfde plaats. Er is overleg geweest met de voetbalvereniging en de volkstuinenvereniging.
Vraag: Wat is het blauwe stukje ten zuiden van het IKC op de kaart?
Antwoord: Dit is een waterbergingsgebied “WADI” wat tevens als speelgebied wordt ingericht. Het wordt geïntegreerd in het plan voor het buitenterrein
Vraag: Blijven de huidige bomen en struiken bestaan?
Antwoord: Ja, we gaan bestaande structuren niet wijzigen, dit is ook in het bestemmingsplan opgenomen.