Pagina opties

Groter

Herbestemming terrein Hoofdstraat 101-1 Midwolde

In december 2020 is de gemeente eigenaar geworden van het perceel Hoofdstraat 101-1 in Midwolde. We hebben het perceel aangekocht, omdat we kansen zien voor een hoogwaardige ontwikkeling van het gebied. Het terrein ligt gunstig nabij de A7 en een transferium met uitstekend openbaar vervoer. We willen mogelijkheden voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van het terrein graag samen met u als inwoners verkennen.

Planning

We hebben u gevraagd ideeën aan te leveren voor de nieuwe invulling van het perceel. Bedankt voor uw inzendingen. De inzendtermijn is inmiddels verlopen. Uit de ingeleverde ideeën maken we een selectie van kansrijke en uitdagende ideeën, die we zo nodig verder uitwerken. Daarna volgt de voorbereiding voor de besluitvorming om tot een keuze voor een nieuwe invulling van het terrein Hoofdstraat 101-1 in Midwolde te komen. Na de zomer informeren we u over hoe we dit proces dan verder vorm en inhoud geven.

Onderzoek huisvesting

De gemeente heeft onderzoek gedaan naar mogelijke huisvesting voor de gemeentelijke organisatie en een aantal huisvestingscenario’s in beeld gebracht. Het terrein Hoofdstraat 101-1 maakt hier ook onderdeel van uit. Deze locatie is ook een optie voor een samengevoegde nieuwe werklocatie voor Novatec, buitendienst Marum en buitendienst Leek.

Meer informatie

Locatie en plattegronden

Het terrein heeft een oppervlakte van ruim zeven hectare  waarop een kantoorgebouw en drie bedrijfsgebouwen staan. Het perceel ligt vlakbij een woonwijk (Nienoordrand) en het bedrijvenpark Leeksterhout.

Locatie en plattegronden