Pagina opties

Groter

Corona

Invordering belastingen en betaling van facturen

 • Facturen van ondernemers en maatschappelijke organisaties worden direct na goedkeuring betaald. Zo krijgen zij eerder hun geld. 

Subsidies en leges evenementen en activiteiten

Evenementen zijn op dit moment niet toegestaan. Dat geldt in ieder geval tot 1 juni. Het coronavirus en de horeca en evenementen

 • Subsidies van uitgestelde of geannuleerde activiteiten vordert de gemeente niet terug 
  Subsidies en exploitatiebijdragen
 • Voor uitgestelde activiteiten en evenementen legt de gemeente niet opnieuw leges op 
  Evenementen
 • Subsidieaanvragen voor activiteiten vanaf juni worden gewoon in behandeling genomen en ‘onder voorbehoud’ afgegeven. Zo kunnen activiteiten weer snel op gang komen zodra dat weer kan. 
 • Budgetsubsidies en exploitatiebijdragen vordert de gemeente niet terug bij tegenvallende prestaties door de crisis 

Landelijke regelingen

Voortgang projecten

 • De uitvoering van gebiedsontwikkelingsprojecten, investeringsprojecten en onderhoudswerkzaamheden gaan door zolang de situatie dit toelaat 
 • De gemeentelijke organisatie geeft prioriteit aan de voortgang van vergunningverlening en de voorbereiding van bouwprojecten. Dit om extra vertraging te voorkomen. 
 • De optietermijnen op woonkavels worden verruimd en voor bedrijfskavels wordt maatwerk geleverd. 

English information

Information about the coronavirus and what to do

Corona information