Pagina opties

Groter

College van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester is de voorzitter van het college én van de gemeenteraad.

Besluitenverslagen B en W

Weekoverzicht

De activiteiten van ons college

Overzicht

Samenstelling

Het dagelijks bestuur van de gemeente heet het college van burgemeester en wethouders.

College van burgemeester & wethouders

 

Coalitieakkoord en collegeprogramma gemeente Westerkwartier

Toezichtinformatie

Het college van burgemeester en wethouders voert wettelijke taken uit. In de Gemeentewet is bepaald, dat de raad een controlerende taak heeft op het college. Daarnaast is er een toezichthouder. De toezichthouder is in beginsel het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Groningen.

Meer informatie: