Tegen het op 7 juni 2022 vastgestelde Wijzigingsplan Klieflocatie Ezinge is op 19 juli 2022 beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Hierdoor is de woningbouwontwikkeling op de Klieflocatie vertraagd.

Termijn waarbinnen uitspraak wordt gedaan door de Raad van State

De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de zaak nu in vooronderzoek. Dit betekent dat zij bezig zijn met de inhoudelijke voorbereiding van de zaak. Als norm geldt dat zaken binnen een bepaalde periode worden afgedaan. Deze periode begint met de ontvangst van het beroepschrift en eindigt met de openbaarmaking van de uitspraak. Voor beroep
tegen onze beslissing tot vaststelling van het wijzigingsplan is de norm 52 weken.