Wet waardering onroerende zaken (WOZ), onroerendezaakbelasting (OZB) en andere gemeentelijke belastingen.