De Tozo is gesloten. Zelfstandig ondernemers die financiële ondersteuning nodig hebben kunnen een beroep doen op een reguliere regeling: het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz)

De uitvoering van deze regeling is tijdelijk vereenvoudigd, zodat zelfstandig ondernemers eenvoudiger aanspraak kunnen maken op financiële steun.