De gemeente Westerkwartier heeft nieuw beleid opgesteld voor het plaatsen van antennes.

Voor een goede digitale en mobiele bereikbaarheid, is naast de aanleg van ondergrondse infrastructuur, soms ook het plaatsen van nieuwe antennemasten nodig. Het antennebeleid geeft hiervoor het ruimtelijke afwegingskader en stelt voorwaarden aan het proces voor het plaatsen van een mast.

Vaststelling van het Antennebeleid Westerkwartier

Het concept-antennebeleid heeft van 9 maart tot en met 20 april 2022 ter inzage gelegen. In haar vergadering van 7 juni 2022 heeft het college van de gemeente Westerkwartier besloten het Antennebeleid ongewijzigd vast te stellen. Dit besluit om het Antennebeleid vast te stellen, staat niet open voor bezwaar of beroep.

Heeft u opmerkingen en/of vragen over het vastgestelde Antennebeleid? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met N. Scheeper of M. Zijlstra. Dit kan via het telefoonnummer 14 0594. U kunt ook een mail sturen naar antennes@westerkwartier.nl.